Šilutę pasiekė pirmieji hibridinių klasių komplektai, nyksta nuotolinio ugdymo grėsmė

Hibridinės klasės – naujovė, numatyta kokybiškesniam mišriam ugdymui mokyklose. Tuo pačiu tai - svarbi priemonė pandemijos metu, tačiau galės būti naudojama ir jai praėjus.

D. Butvydienė sako, kad mokyklose įdiegus hibridinę įrangą nuotolinis mokymas kels žymiai mažiau baimių.

Nors dar pavasarį ir buvo žadama, kad hibridinės klasės bus įrengtos jau nuo mokslo metų pradžios, ir Vyriausybė šalies mokykloms skyrė 4 mln. eurų, jas diegti pradėta tik visai neseniai.

Pirmieji 27 hibridinių klasių komplektai prieš rudens atostogas pasiekė ir Šilutės rajoną.

Įrengtos hibridinės klasės

Kaip „Šilutės naujienoms“ sakė Šilutės rajono Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, spalio mėnesio pabaigoje ir mūsų rajoną pasiekė 27 hibridinių klasių komplektai: 360 laipsnių galinti suktis vaizdo kamera, planšetė, garso kolonėlė ir stovas, centralizuotai nupirkti Nacionalinės švietimo agentūros. Vienas toks hibridinės klasės komplektas kainuoja apie 2000 Eur.
Visi 27 komplektai išdalinti rajono mokykloms ir yra diegiami ar jau įdiegti. Anot D. Butvydienės, po keletą tokių komplektų gavo didžiosios rajono mokyklos, kur yra didesnis mokinių skaičius ir gausesnės klasės. Mažesnėms mokykloms buvo išdalinta po vieną.

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja sako, jog šie 27 hibridinių klasių komplektai nėra vieninteliai rajone. Kai kuriose mokyklose dar pavasarį ir vasarą, vadovų sprendimu, buvo įdiegtos hibridinės klasės iš mokymo lėšų ir iš projekto „Kokybės krepšelis“.

Nuotolinio ugdymo grėsmė jau nyksta

Hibridinis mokymas, ypač šių dienų realybėje, yra labai svarbus. Šio mokymo metu ugdymas vienu metu gali vykti ir gyvai, ir per nuotolį.

Anot D. Butvydienės, šiuo metu rajone nėra nė vienos mokyklos, kur būtų klasė „išimta“ iš kontaktinio mokymo ir ugdymas vyktų nuotoliniu būdu. Tačiau įdiegus hibridinę įrangą, nuotolinis mokymas baimių kels dar mažiau. Praktiškai, jo nebereikės vykdyti visai klasei, o tik sergantiesiems ar tiems, kam reikės laikinai izoliuotis. Atsitikus taip, jei vienoje ar kitoje klasėje atsiras Covid-19 sergančių vaikų, jie galės mokytis iš namų, tai yra hibridinės įrangos pagalba jie galės matyti klasę, klasės draugus, užduotis, rašomas lentoje, aiškiai girdėti, ką mokytojas pasakoja.

Ministerija toliau planuoja pokyčius

Ministrė J. Šiugždinienė sieks, kad šalyje nebeliktų klasių, kai kartu sėdi penktokas ir aštuntokas. KTU nuotr.

O šalies Švietimo, mokslo ir sporto ministerija toliau planuoja pokyčius. Ministrė Jurgita Šiugždinienė naujus pasiūlymus Vyriausybei žadėjo pateikti jau šią savaitę: tai yra mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai.

Pasak J.Šiugždinienės, šalyje turėtų nebelikti klasių, kai viename suole sėdi penktokas su aštuntoku, o trečios ar ketvirtos gimnazistai neturi galimybės kažkurio dalyko mokytis aukščiausiu lygiu. Ji taip pat mano, jog turi būti didinami etatai ir pedagogams.

Pasak ministerijos informacijos, jungtinės klasės šiandien yra visos Lietuvos problema. Šalyje yra apie 250 jungtinių pradinukų klasių ir daugiau nei 120 klasių 5 – 8 klasių mokiniams. Kartu pastebima tendencija, kad skirtumai tarp miestų ir regionų auga, o klasių dydžiai riboja moksleivių galimybes rinktis tam tikras disciplinas ir studijas. Siūloma, kad 5 – 8 klasėse apskritai nebūtų galima jungti klasių, ir tik po dvi gretimas klases sujungti pradiniame ugdyme. Mažesnės nei 8 vaikų klasės būtų jau nefinansuojamos, išskyrus tautinių mažumų ir nevalstybines mokyklas.

Naujovių siūloma ir gimnazijose. 2022 – 2023 mokslo metais III – IV gimnazijos klasėse jau būtų ne mažiau nei 21 mokinys (šiuo metu ne mažiau nei 12). Mokyklos, kuriose moksleivių yra mažiau nei 60 taptų padaliniais.

Ministerija siūlo ir dar keletą pertvarkų.