Šilutei – „Auksinė krivūlė“ už pažangą siekiant veiksmingo švietimo

 

krivules silutiskiaiMinint Lietuvos vietos savivaldos dieną, Vilniuje „Auksinės krivūlės“ apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės.

Švietimo ir mokslo ministerija nominacijos „Už pažangą siekiant veiksmingo švietimo“ nugalėtoja paskelbė Šilutės rajono savivaldybę ir jai skyrė savo „Auksinę krivūlę“.

Tai ketvirtoji Šilutės rajono savivaldybės pelnyta „Auksinė krivūlė“.

Dvyliktus metus rengiamų „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų metu spalio 13 dieną, penktadienį, visų 14 šalies ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos verslo konfederacijos vadovai paskelbė savo įsteigtų nominacijų laureatus – labiausiai tam tikrose srityse pasižymėjusias savivaldybes – bei įteikė joms apdovanojimus.

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis priėmė Šilutei skirtą „Auksinę krivūlę“ už švietimo srities pasiekimus.

Švietimo ir mokslo ministerija konstatavo, kad akivaizdžios Šilutės r. savivaldybės pastangos kryptingai tvarkyti mokyklų tinklą, užtikrinant lygias mokymosi pradžios galimybes didinant 4-6 metų vaikų institucinio ugdymo aprėptį. Mūsų savivaldybėje išplėtota mokytis padedanti neformaliojo švietimo veikla (84 proc. mokinių dalyvauja įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose), didesnė už šalies vidurkį aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis.

Gerėja ir Standartizuotų testų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai. Per 4 metus PUPP matematikos pagrindinį pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis padidėjo 8,9 proc., lietuvių kalbos – 14,7 proc.

Šilutės rajone valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis padidėjo 34,1 proc., bent 3 VBE išlaikiusių abiturientų dalis – 16,9 proc. Sistemingai vykdomas interaktyvių technologijų diegimas į ugdymą – interaktyvių lentų, tenkančių vienam klasės komplektui, skaičius per 4 pastaruosius metus padidėjo 2,5 karto.

Savivaldybėje nuosekliai plėtojama specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji pagalba specialiųjų poreikių ir problemiško elgesio mokiniams, užtikrinant švietimo paslaugų prieinamumą ir kompleksinę pagalbą. Prie švietimo pagalbos tarnybos veikia: savipagalbos grupė ikimokyklinio ugdymo pedagogams; bendravimo grupė „Augame ir keičiamės“ 9-11 metų vaikams, turintiems bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais sunkumų, patiriantiems patyčių mokykloje; asmenybės augimo grupė „Link savęs“ 12-15 metų mokiniams, norintiems išmokti pasitikėti savimi, įveikti bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais sunkumus.
Savivaldybėje įdiegta nauja ugdymo ir specialiosios pagalbos teikimo forma – mobili kompleksinės pagalbos grupė šeimoms, turinčioms vaikų nuo naujagimio iki privalomojo mokymo amžiaus. Stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos skyriais, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, švietimo pagalbos tarnybomis, seniūnijomis, policijos komisariatu, teikiama kokybiška švietimo pagalba, vykdomos prevencinės veiklos.

Primename, kad 2005 metai Šilutės rajono savivaldybei „Auksinę krivūlę skyrė generalinis renginio tėmėjas „Lietuvos telekomas“ „Už aktyvų žinių bendruomenės kūrimą“.

2012 metais Energetikos ministerija Šilutės r. savivaldybę „Auksine krivūle“ apdovanojo  „Už teisingas permainas šilumos ūkyje“.

2015 metais Žemės ūkio ministerijos „Auksinė krivūlė“ Šilutei skirta „Už ūkininkų produkcijos vartojimo skatinimą vaikų ugdymo įstaigose“.