Šilutėje jau dirba tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Nauja savivaldybes_specialiste_pranauskiene_VaivaRajono savivaldybėje darbą pradėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, šių pareigų ėmėsi prieš tai buvusi ilgametė Šilutės policijos pareigūnė, teisės magistro laipsnį turinti Vaiva Pranauskienė.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė įvesta visose šalies savivaldybėse. Tokios iniciatyvos valdantieji ėmėsi pernai po to, kai per Lietuvą nubangavo smurto prieš mažamečius banga. Pareigybė finansuojama iš Valstybės biudžeto lėšų.

Darbą dar tik pradėjusi V.Pranauskienė sako jau supratusi, jog šioje srityje yra ką veikti.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių darbas – rinkti ir analizuoti informaciją apie tai, kokios kompleksinės pagalbos reikėtų visoje Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms.

„Tokia yra šiandien Vyriausybės politika, o aš dar tik susipažįstu su situacija rajone“, – sakė specialistė. Bet ji teigė jau pastebėjusi, jog daugeliui šeimų išties reikia koordinuotos, viena kryptimi nukreiptos įvairių institucijų specialistų pagalbos.  
Koordinuotai teikiamų paslaugų šeimoms poreikis atsiranda tada, kai atskirai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neužtikrina vaiko gerovės. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybės Lietuvoje įvestos po to, kai pernai rugpjūtį Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrai patvirtino koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė tuomet sakė, jog šiuo žingsniu siekiama į vieno žmogaus rankas sutelkti pagalbos vaikui ir jo šeimai priemones ir būdus, siekti, kad toji pagalba būtų veiksminga ir neišsiskaidytų tarp įvairių institucijų.

V.Pranauskienė rūpinsis dokumentais, patvirtinančiais kompleksinės pagalbos poreikį, organizuos ir koordinuos tą pagalbą, padės suburti įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų – Vaiko gerovės komisijos, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų, vaikų socializacijos centrų, policijos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų, probacijos tarnybos, seniūnijų specialistų komandą. Toji komanda teiks švietimo pagalbos, socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas šeimoms. V.Pranauskienė taip pat atliks Vaiko gerovės komisijos pirmininko pareigas, organizuos komisijos posėdžius.

V.Pranauskienė turi teisės magistro laipsnį. Ilgą laiką ji dirbo Šilutės r. policijos komisariato nepilnamečių reikalų inspektore, pastaruoju metu – Valdymo organizavimo skyriaus vyresniąja specialiste.

Su V.Pranauskiene galima susisiekti tel. 8 441 79 205, 8 655 94 784 arba el. paštu: vaiva. pranauskiene@silute.lt.