Šilutėje veikia 326 nevyriausybinės organizacijos – nuo alaus gerbėjų iki Šilutės gražintojų

nvo mokymai„Švyturio“ alaus gerbėjų Šilutės klubas, asociacija „Šonaslydžio velniai“, Šilutės miesto ganyklų naudotojų draugija, asociacijos „Nemiga“ ir „Laisvieji raiteliai“, privačių garažų asociacija „Trys garažai“, klubas „Astris porta“, sporto klubas „Tigro kelias“… Tai tik nedaugelis Pamario krašte įregistruotų nevyriausybinių organizacijų (NVO).

Suskaičiuota, kad rajone veikia daugiau nei 300 bendruomeninių organizacijų, socialinių, kultūrinių, istorijos, aplinkosaugos ir kitokių draugijų, sporto, šokių, jaunimo klubų ir kt. Visuomeninės organizacijos turėtų būti svarbiausios tarpininkės tarp valdžios ir eilinio piliečio, – tai ypač akcentuotina šiais metais, nes 2016-ieji paskelbti vietos bendruomenių metais.

Tačiau kai savo skaitytojų paklausėme, ar dalyvaujate NVO veikloje?,  rezultatai suglumino, nes beveik pusė (46,04 proc.) apklausos dalyvių apie NVO veiklą mūsų rajone nieko nežino…

NVO sąraše trūksta telefonų numerių

Visą NVO sąrašą rasite Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje, skyrelyje „Bendruomenių veikla“. Sąrašo sudarytojai – Savivaldybės Komunikacijos skyriaus specialistai Šilutės rajone registruotas NVO išskirstė į kaimiškųjų vietovių bendruomenes, kaimo vietovėse registruotas NVO bei viešąsias įstaigas ir Šilutės mieste registruotas NVO, viešąsias įstaigas ir klubus.

Tik jeigu norėsite tiksliai sužinoti jų skaičių, į kompiuterio ekraną turėsite baksnoti pirštu arba pieštuku, nes sunumeruota tik viena lentelė iš trijų. Tas sąrašas nepadės rasti norimų NVO kontaktų, nes telefono numeriai pateikti tik kaimiškose vietovėse veikiančių bendruomenių.

Taigi sąrašas ilgas, o paklaidžiojęs po jį gali pamatyti įvairiausias veiklas atspindinčių pavadinimų: Šilutės aviacinės technikos konstravimo ir modeliavimo klubas „Skrydis“, Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugija, Šilutės rajono sodininkų draugija, Šilutės našlių bendrija „Gėla“, Šilutės miesto šunų mylėtojų draugija HOBI, Šilutės aeroklubas, Tradicinių ir istorinių laivų asociacija, Ekologinis klubas „Sfinksas“, asociacija „Šilutės bendruomenės namai“, Šilutės rajono automobilių klubas, Šilutės jaunimo techninio sporto klubas „MOTORAS“, Viešoji įstaiga „Šilutiškių džiaugsmas“, Šilutės autoelektrikų klubas „Nauja kibirkštis“.

Akivaizdu, kad vieni pavadinimai tiksliai apibūdina NVO veikos pobūdį, o kiti kelia įvairius pamąstymus. Vienos NVO – išties aktyvios, o kitos, atrodo, visai negirdėtos.

Pripažįsta, kad trūksta bendradarbiavimo

Savivaldybė su NVO bendradarbiauja per NVO tarybą, kuri savo veiklą Šilutės rajone vykdo jau beveik dvejus metus.

Sausio 29 dienos „Šilutės naujienų“ numeryje rašėmė, kad bendruomenių atstovai pasigenda bendradarbiavimo su Šilutės NVO taryba. Niekas negirdėjo, kad NVO taryba būtų sukvietusi bendruomenes ir išgrynintų jų problemas, surinktų idėjas ar pasiūlymus ir teiktų jas savivaldybės Tarybai. Nesigirdėjo, kad ir savivaldybės Tarybos nariai kreiptųsi į NVO tarybą kaip atstovaujančią bendruomenėms ir tartųsi dėl būsimų darbų.

Šįkart „Šilutės naujienos“ kalbino kitą pusę – NVO tarybos pirmininkę, sportinių šokių klubo „Lūgnė“ vadovę Astą Maigienę.

„Ar nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į jus dėl savo problemų? Ar bendradarbiaujate su jomis?“, – klausėme jos.

„Deja, reikia pripažinti, kad retai kreipiasi. NVO tarybos Lietuvoje yra dar ganėtinai naujas darinys, „nuleistas įstatymu iš aukščiau“. Gal todėl organizacijos savo problemas sprendžia savo jėgomis arba tiesiai kreipiasi į savivaldybės vadovus“, – atsakė ji.

Anot NVO tarybos pirmininkės, norėtųsi, kad bendruomenių atstovai aktyviau keltų problemas, būtų iniciatyvūs. Kuo labiau bendruomenės, vietos gyventojai įsitrauks į sprendimų priėmimą, tuo geriau bus išnaudojami viešieji finansiniai ir materialiniai ištekliai, ugdomas pilietiškumas ir atsakomybė.

A.Maigienė teigia, kad įgyvendinant Lietuvos nacionalinę strategiją ir programas vis daugiau socialinių, kultūrinių ir kitų paslaugų Savivaldybė turės perduoti nevyriausybinėms organizacijoms, tačiau tam yra būtina sąlyga – NVO turi būti stiprios, iniciatyvios, kompetentingos ir atsakingos. Tam būtinas žmogiškųjų gebėjimų stiprinimas, todėl kartu su VšĮ Nevyriausybinių organizacijų paramos ir informacijos centru Šilutėje buvo surengti 2 mokymų ciklai NVO nariams.

Šilutės rajono NVO tarybos nariai dalyvavo Šilutės VVG strategijos parengimo procese, teikė pasiūlymus ir pastabas. Informacija apie NVO galimybes teikti šiai strategijai paraiškas ir gauti finansavimą yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

NVO taryba paprastai renkasi kartą per ketvirtį ir svarsto aktualiausius su bendruomenėmis ir NVO susijusius klausimus – finansavimo, patalpų. Šiuo metu Savivaldybė rengia bendruomenių rėmimo programą, planuojama ją svarstyti ir NVO taryboje, teikti pasiūlymus.