Šilutėje vėl bandoma įžiebti turizmo žvaigždę

JUDZENTIS 1Šilutės muziejaus struktūrinio padalinio – Turizmo informacijos centro – darbuotojai Edvardas Judžentis ir Kristina Petkutė prieš tris mėnesius gavo įspėjimus apie atleidimą iš darbo ir dabar jau yra atleisti iš pareigų. Rajono savivaldybės Taryba nusprendė panaikinti muziejaus minėtą padalinį, o jo funkcijas perduoti naujai įsteigtai viešajai įstaigai – Šilutės turizmo informacijos centrui (TIC).

Rugsėjo mėnesį Rajono Taryba savo sprendime planavo, kad Šilutės TIC veiklą pradės nuo 2014 metų sausio 1 dienos. Tačiau valdžios perversmas tikriausiai atitolino naujos įstaigos kūrimą, nes paskelbtas konkursas eiti naujo TIC direktoriaus pareigas šiuo metu sustabdytas.

Kas gi atsitiko, kad prireikė vėl įkurti savarankišką turizmo informacijos centrą? Juk prieš 3 metus analogišką įstaigą Savivaldybė, vadovaujama mero Virgilijaus Pozingio ir administracijos direktoriaus Šarūno Laužiko, uždarė. O Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) patalpas išnuomojo liūdnai pagarsėjusiam „Snoro“ bankui…

TVIC garsino Šilutę pasaulyje

Dabartinės rajono valdžios sprendimas vėl kurti Turizmo informacijos centrą rajono visuomenei sukėlė abejonių, ar nebuvo padaryta klaida ir net žala Savivaldybei, kai 2010 metų gegužę buvo panaikintas sėkmingai veikiantis Šilutės TVIC.

TVIC vykdė įvairius projektus, tarp jų – ir finansuojamus Europos Sąjungos, garsino Šilutės kraštą šalyje ir užsienyje, nes pelnydavo laurus turizmo paslaugų pristatymo renginiuose.

2009 m. Šilutės rajonas Lietuvos tūkstantmetį pasitiko iškovojęs patraukliausios Lietuvos turizmo vietovės vardą.
Europos Komisijos (EK) ir Valstybinio turizmo departamento (VTD) prie Ūkio ministerijos ekspertai „Lietuvos turizmo traukos vietove 2009“ išrinko Nemuno deltos regioninį parką. Minėtų institucijų vykdomam projektui „Patraukliausios Europos turizmo vietovės. Turizmas ir saugomos teritorijos“ Nemuno deltos regioninį parką pristatė Šilutės TVIC.

Šilutės TVIC jau 2008 m. buvo nominuotas kaip vienas geriausių Lietuvoje, o 2009-aisiais įvertintas aukščiausiu apdovanojimu ir LR ūkio ministro D.Kreivio padėka už aktyvią veiklą plėtojant turizmo paslaugas ir sėkmingą dalyvavimą EK projekte „Patraukliausios Europos turizmo vietovės. Turizmas ir saugomos teritorijos“.

2009 m. spalio 7-9 d. Briuselyje Europos turizmo dienos ir Europos turizmo forumo metu vyko šio tarptautinio projekto nugalėtojų pagerbimo ceremonija bei paroda. Dalyvauti šiuose renginiuose buvo pakviesta Šilutės r. savivaldybė ir Šilutės TVIC. Renginio metu vykusios parodos metu pradėtas platinti žurnalas „The Parliament magazine“, kuriame pristatytos visos patraukliausios Europos turizmo traukos 2009 metų vietovės, tarp jų – ir Nemuno deltos regioninis parkas. Žurnalas išleistas 4000 egz. tiražu ir elektroniniu būdu platinamas apie 12000 adresatų. Pagrindinės tikslinės šio leidinio auditorijos: Europos Parlamentas, ES Ministrų Taryba, Europos Komisija, Europos ir Socialinis komitetas, Regionų komitetas, Europos teisingumo rūmai, Europos investicijų bankas.

Neliko TVIC dalininko

Tokie TVIC pasiekimai džiugino šilutiškius 2009-ųjų pabaigoje, o jau 2010 m. pavasarį Savivaldybės vadovai nusprendė panaikinti TVIC.

Meras Š.Laužikas dabar kalba, kad panaikinti tuometinę viešąją įstaigą TVIC privertė finansinė situacija. Šios įstaigos dalininkė Ūkio ministerija 2009 m. gruodžio 24 d. atsisakė įstaigai kasmet skirti po 85 tūkst. Lt ir visas TVIC turtines ir neturtines teises perleido Savivaldybei, kuri tapo vienintele įstaigos savininke.

2010 m. savivaldybės biudžete Turizmo programai buvo numatyta tik 84 tūkst. litų. Tuometiniam TVIC 6 žmonių kolektyvui ir veiklai tai buvo tik pusė reikalingos sumos. Todėl TVIC buvo uždarytas.

Sunaikinto Šilutės TVIC turtas buvo perduotas Savivaldybės administracijai, o patalpos atiteko į Šilutę įžengusio ir po kelių mėnesių bankrutavusio banko „Snoras“ filialui.

Turizmo informacijos paslaugas teko perimti Šilutės muziejui, nors ši kultūrinė įstaiga turi kitokią veiklos kryptį.

Muziejui iš viso TVIC turto buvo perleisti tik du kompiuteriai, stalas ir spinta. Vietoje anksčiau TVIC dirbusių 6 darbuotojų, muziejaus Turizmo informacijos centre (TIC) buvo įsteigti 3 etatai, o realiai dirbo tik du darbuotojai – šiuo metu viena vadybininkė yra dekretinėse atostogose ir į jos vietą nebuvo priimtas naujas darbuotojas.

Džiaugiasi atliktu darbu

Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė sako, kad nei tuomet, kai buvo naikinamas TVIC ir turizmo informacijos funkcijos perduodamos jos vadovaujamai įstaigai, nei dabar, kai turizmo informacijos funkcijos atimamos iš muziejaus ir steigiama nauja VšĮ, niekas jos nuomonės neklausia.

„Esame Savivaldybės įstaiga ir privalome vykdyti savivaldybės Tarybos ir administracijos sprendimus“, – sako R.Šikšnienė.

Šilutės muziejui perėmus dalį buvusio TVIC funkcijų, buvo paskirtas finansavimas tik darbuotojų atlyginimams mokėti, o jokių lėšų turizmo informacijos veiklai vystyti muziejus negavo.

Tačiau, pasak R.Šikšnienės, padalinio darbuotojai sugebėjo Savivaldybės biudžeto projektinėmis lėšomis išleisti du turistams naudingus leidinius.

TIC rado puikių tos srities specialistų. R.Šikšnienė sakė, kad informacinio centro vadovas, IT specialistas E.Judžentis moka net keturias užsienio kalbas. E.Judžentis laimėjo ir įgyvendino projektą, kurio lėšomis TIC įsigijo turizmo maršrutų terminalą su visa reikiama kompiuterine įranga.

Pasak R.Šikšnienės, padalinio darbuotojai yra sukaupę nemažai informacijos ir darbo patirties turizmo paslaugų srityje. Direktorei gaila, kad teko juos atleisti iš darbo be jokių garantijų, jog jie bus priimti į naująją įstaigą.

Š.Laužikas paneigė prielaidas, kad jam sugrįžus į rajono vadovo pareigas, gali būti atsisakyta ketinimų vėl įsteigti panašią viešąją įstaigą, kokia jo iniciatyva buvo uždaryta 2010 metais.

Š.Laužikas priminė, kad Ūkio ministerija, skyrusi lėšas rekonstruoti H.Šojaus dvaro pastatus, kuriuos naudoja  Šilutės muziejus, sutartimi su Savivaldybe įpareigojo dalį patalpų leisti naudoti ūkiskaitinėms įmonėms. Tokia sąlyga norima pasiekti, kad būtų mažinama našta rajono biudžetui išlaikyti dvaro pastatus ir skatinti verslumą. Taigi viešąja įstaiga tapęs TIC dirbs laisviau, savarankiškiau.

Pasak Š.Laužiko, viena iš sąlygų naujojo TIC darbuotojams bus susikurti sau darbo vietas ir kuo mažiau tikėtis Savivaldybės biudžeto paramos.

Laimę bandys ir E.Judžentis

Savivaldybės administracija, kuriai dar vadovavo iš pareigų atstatydintas direktorius Raimundas Ambrozaitis, jau buvo paskelbusi viešąjį konkursą naujos įstaigos Šilutės TIC direktoriaus pareigoms eiti.

Tačiau po valdžios perversmo šis konkursas pristabdytas. „Šilutės naujienoms“ buvo žinomi bent keli pretendentai į įstaigos vadovus, tarp kurių yra ir dabartinis padalinio vadovas E.Judžentis.

Jis „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad per porą metų sukaupė nemažai patirties ir kontaktų, kurie būtini turizmo informacijos versle. E.Judžentis gerai vertina Savivaldybės vadovybės sprendimą pakeisti turizmo informacijos centro statusą į viešąją įstaigą. Tokios įstaigos veiklos galimybės yra nepalyginamai lankstesnės nei biudžetinės įstaigos – muziejaus – padalinio. Priklausant muziejui, TIC privalėjo bet kokios paslaugos įkainio pakeitimą įtvirtinti rajono Tarybos sprendimu, buvo ir daugiau biurokratinių trukdžių.