Šilutės AJC – akredituotas darbuotojas

D. Vasiliauskas – jau akredituotas darbuotojas. (Antras iš dešinės)

Šilutės atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas Dovydas Vasiliauskas – jau akredituotas jaunimo darbuotojas.

Dovydas baigė darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų kėlimo mokymus, sudarytus iš penkių modulių, įgijo darbo su jaunimu, psichologijos, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos kompetencijų. Iš viso darbuotojas praleido 168 val., įgydamas praktikos ir teorijos žinių.

Paskutinę mokymų dieną, visus mokymų dalyvius pasveikino ir kvalifikacijos pažymėjimus įteikė Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Jonas Laniauskas. Taip pat sveikino per visus mokymus lydėjusi Jaunimo reikalų departamento prie SADM Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, modulių mokymų lektoriai Kristina Mačiulytė, Brigita Jankauskaitė – Muhri, Donatas Nagumanovas ir Nerijus Januškevičius.