Šilutės apylinkės teismui vėl vadovaus V.Pankauskienė

Pankauskiene Virgina teismo pirmininkeVasario 3 dieną Šilutės r. apylinkės teismo pirmininke antrą kartą 5 metų kadencijai paskirta Virgina Pankauskienė.

Vilniuje 1996 m. įgijusi teisininkės kvalifikaciją, karjerą V.Pankauskienė pradėjo nuo teismo vykdytojos pareigų tame pačiame Šilutės r. apylinkės teisme 1978 m. Vėliau dirbo vienos įmonės juriste, notare, prokurore.

Teismo pirmininke V.Pankauskienė paskirta LR Prezidentės dekretu, dekretas įsigaliojo nuo jo pasirašymo dienos.

Vadovaujantis LR teismų įstatymu, apylinkės teismo pirmininką skiria Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

V.Pankauskienė jį gavo. Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija pagal nustatytus atrankos kriterijus vertino dviejų pretendenčių tinkamumą eiti Šilutės r. apylinkės teismo vadovo pareigas. Antroji pretendentė – Dalia Kursevičienė – gavo mažiau balų už V.Pankauskienę.

Pripažinta, kad V.Pankauskienė tinkamai planuoja ir organizuoja savo darbą, apibūdinama kaip atsakinga, darbšti, profesionali, turinti gerą humoro jausmą, aktyvi teisėja.

Be to, ji turi didesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtį: nuo 2005-ųjų rugsėjo laikinai ėjo Šilutės r. apylinkės teismo pirmininko pareigas, o nuo 2006-ųjų balandžio iki 2011-ųjų balandžio mėnesio – šio teismo pirmininkės pareigas.

Teisėjų veiklos vertinimo komisija pripažino, jog V.Pankauskienė atsakingai atlieka savo pareigas, reikli sau ir kitiems, konfliktinėse situacijose išlieka rami, geba valdyti susidariusią situaciją.

Be to, ji aktyviai kelia profesinę kvalifikaciją, yra Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos narė, taip pat dalyvauja tarptautinės moterų organizacijos Soroptimos veikloje, yra Šilutės Soroptimos klubo prezidentė.

Pagal profesinę kvalifikaciją, gyvenimišką bei darbo patirtį, Teisėjų etikos kodekso laikymąsi, kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, dalykines ir asmenines savybes ji yra tinkamiausia kandidatė Šilutės rajono apylinkės teismo pirmininko pareigoms užimti.