Šilutės autobusų parko duobkasys – Savivaldybė

 

thumb AUTOBUSU_2Kad Šilutės autobusų parko darbuotojai neatgauna dviejų mėnesių atlyginimų ir kad įmonės veikla yra nuostolinga, atsakomybę turėtų prisiimti tik rajono savivaldybės Tarybos ir administracijos vadovai.

Tokią išvadą galima padaryti pabuvojus pirmajame darbo grupės UAB „Šilutės autobusų parkas“ veiklos kokybei gerinti posėdyje.

Darbo grupė, kuriai vadovauti paskirtas vicemeras Šarūnas Laužikas, privalo iki gruodžio 31 dienos pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl Savivaldybei priklausančio Šilutės autobusų parko veiklos gerinimo.

Vienintelis skolininkas – Savivaldybė

Autobusų parko direktorius Artūras Stonkus, kalbėdamas apie skolininkus, kurie nesumoka už Šilutės autobusų parko suteiktas paslaugas, galėjo paminėti tik vieną skolininką – rajono Savivaldybę. Spalio 1 dienos duomenimis, Savivaldybė įmonei už asmenų, turinčių 50-80 proc. transporto lengvatas, moksleivių pavėžėjimą bei už Savivaldybės įsteigtų ir dotuojamų maršrutų aptarnavimą yra skolinga 713 tūkst. litų.

Direktorius pažymėjo, kad š.m. sausio 1 dieną Savivaldybės skola buvo 937 tūkst. litų, o įmonė savo darbuotojams 3 mėnesius vėlavo mokėti atlyginimus. Pavasarį Savivaldybė sumažino skolą 224 tūkst. litų. Šie grąžinti pinigai leido išmokėti parko darbuotojams bent vieno mėnesio skolą. Dabar įmonės darbuotojams vėluojama sumokėti dar 2 mėnesių uždirbtus atlyginimus.

Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – inžinierius Oskaras Agintas patvirtino prielaidas, kad savivaldybės Tarybai ir administracijai tenka atsakomybė, jog rajono biudžete kasmet suplanuojama 200-300 tūkstančių litų mažiau lėšų, nei reikėtų apmokėti už transporto lengvatas turinčių asmenų bei moksleivių pavėžėjimą. Todėl per kelis metus susikaupė apie 1 milijono litų skola vežėjams.

Be to, už tas pačias paslaugas Savivaldybė dar yra skolinga ir privatiems vežėjams.

Kita autobusų parką žlugdanti sąlyga – jau kelerius metus galiojanti sutartis tarp Savivaldybės ir autobusų parko, kuri įmonę įpareigoja dirbti be pelno. Pasak A.Stonkaus, savivaldybės Taryba, patvirtinusi bendrovės paslaugų kainas, nustatė, kad 1 km pavėžėjimo savikaina yra 3,05 Lt ir rentabilumo procentas – 0. Pagal šiuos rodiklius skaičiuodama pavėžėjimo kainas, Savivaldybė siekė kuo mažiau mokėti Šilutės autobusų parkui už mokinių ir kitų asmenų pavėžėjimą.

Tuo tarpu kaimyninėje Šilalės savivaldybėje patvirtinta Šilalės autobusų parko 1 km pavėžėjimo savikaina yra 3,60 Lt, o Kauno „Linavos“ autobusų parko – net 4,79 Lt. Todėl pastarasis gali dirbti pelningai ir perspektyviai.

Be to, daugumos Lietuvos autobusų transporto įmonių rentabilumo koeficientas – nuo 5 iki 10 proc.

Šie pateikti ekonominiai rodikliai akivaizdžiai rodo, kad mūsų rajono Savivaldybė, nustačiusi per mažą savo įmonės paslaugos savikainą, nulinį pelningumą ir dar kasmet nesumokėdama savo įmonei apie 1 mln. litų už suteiktas paslaugas, ir yra jos veiklos duobkasys.

Ką daro, kad išgyventųAUTOBUSU

Per 9 šių metų mėnesius, pasak A.Stonkaus, Šilutės autobusų parkas, teikdamas papildomas paslaugas, uždirbo 280 tūkst. litų. Bendrovė veža turistus po Lietuvą ir į užsienį, teikia automobilių remonto (elektriko) bei didžiųjų padangų montavimo paslaugas, nuomoja patalpas, dešimtis tūkstančių litų pajamų davė siuntų vežiojimas autobusais į didmiesčius.

A.Stonkus kartu su įmonės Stebėtojų tarybos nariais yra aptarę, kad vertėtų įsigyti mikroautobusų, kurie kai kuriuose maršrutuose būtų ekonomiškesni nei didieji, skirti vežti 50-100 keleivių. Tačiau pinigų investicijoms uždirbti sunku.

Be didelio entuziazmo A.Stonkus pasakojo apie metų pradžioje pradėtą papildomą verslą – techniškai aptarnauti ir remontuoti mikroautobusus. Tokiam darbui įsigyta brangi diagnostinė įranga. Tačiau Savivaldybei priklausančios įmonės ir įstaigos šia paslauga nesinaudoja. Iki šiol sulaukta tik privataus transporto savininkų, o iš Savivaldybės biudžeto finasuojamų įstaigų šia paslauga pasinaudojo tik Vainuto vidurinė mokykla – atsiuntė patvarkyti 2 savo autobusiukus.

Darbo grupės narys, rajono politikas Saulius Vytuvis, kuris yra ir Šilutės autobusų parko Stebėtojų tarybos narys, paaiškino A.Stonkaus nusivylimo priežastį. Metų pradžioje buvo tartasi su Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovais, kad Šilutės autobusų parke jie galės gauti mikroautobusų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas ir taip padėti parkui plėsti veiklą bei gauti pajamų.

Pasak S.Vytuvio, Savivaldybė turi iš savo biudžeto išlaikomų per 50 įstaigų, turinčių įvairių transporto priemonių, tačiau kažkodėl tos įstaigos vengia paslaugas pirkti iš Savivaldybės autobusų parko. S.Vytuvio duomenimis, Šilutės autobusų parkas vien per šiuos metus iš savivaldybės įstaigų už minėtas paslaugas galėjo gauti apie 80 tūkst. litų pajamų. Paslaugomis pasinaudojo tik Vainuto vidurinė mokykla. Todėl, pasak S.Vytuvio, kyla rimtas klausimas, kodėl Savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų vadovai neišgirdo administracijos ir autobusų parko vadovų prašymo.

Formuluojami pasiūlymai rajono Tarybai

Darbo grupės pirmininkas Š.Laužikas prisiminė vieno iš ankstesnės rajono vadovybės lyderių – tuometinio Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko Sauliaus Stankevičiaus pareiškimus, jog savivaldybė turi atsikratyti nuostolingai veikiančio Šilutės autobusų parko.

Neilgai padiskutavę apie tokią galimybę, darbo grupės nariai priėjo prie išvados, kad taip Savivaldybė pati sau užsinertų kilpą. Juk dabar moksleivius ir kitus remtinus žmones Šilutės autobusų parkas vežioja, nors Savivaldybė užaugino didžiules skolas už šias paslaugas. Privati įmonė taip nežaistų: stabdytų autobusus net dėl žymiai mažesnės skolos.

Kitas argumentas – atidavus autobusų parką privatininkams, pavėžėjimo kainos be jokios abejonės išaugtų ir Savivaldybei, ir rajono žmonėms, kurie naudojasi visuomeniniu transportu.

Š.Laužikas, apibendrindamas darbo grupės posėdyje pateiktą informaciją, neturėjo jokių priekaištų Savivaldybės autobusų parko įmonės vadovybei.

Jis nurodė paruošti rajono Tarybai tris konkrečius pasiūlymus, kaip padėti Šilutės autobusų parkui gerinti veiklą. Jo nuomone, būtina patvirtinti didesnį rentabilumo koeficientą, kitų metų biudžete suplanuoti didesnę sumą, skirtą atsiskaityti autobusų parkui už suteiktas paslaugas, taip pat padėti įmonei įsigyti mikroautobusų.

Be to, Š.Laužikas įpareigojo O.Agintą kartu su A.Stonkumi peržiūrėti nerentabiliausius maršrutus ir paruošti pasiūlymus, kurių reikėtų atsisakyti.