Šilutės bibliotekininkai Černiachovske pasakojo apie F.Bajoraitį

Bendras konferencijos vaizdas. / Organizatorių nuotr.Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos Černiachovsko rajono švietimo ir vaikų gerovės valdybos bei Kaliningrado srities švietimo plėtojimo instituto kvietimu grupė Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo Černiachovske (buv. Įsrutis, Kaliningrado sr.) vykusioje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Mokytojų paruošimas – nuo tradicijos iki modernumo”.

Paveldosauginės konferencijos plenarinėje sesijoje pagrindinį pranešimą „Prūsijos karalienės Luizės mokytojų seminarijos istorijos aspektai” skaitė Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas.

Pranešimą skaito D.Užpelkienė. Greta - konferencijos organizatorius Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas. / Organizatorių nuotr.Pirmoji lietuviškoji seminarija Prūsijoje atidaryta 1811 metais Karalienės Luizės iniciatyva ir buvo skirta lietuviškųjų apskričių mokyklų mokytojų rengimui. Seminarija egzistavo 113 metų. Joje parengta 2385 mokytojai, iš kurių dauguma tapo žinomais pedagogais, lietuviškosios raštijos darbuotojais ir aktyviai talkino lietuvybės bei lietuvių kalbos išsaugojimui.

Tarp lietuviškosios kalbos grynuolių – seminarijos mokinių buvo poetas Kristupas Kropaitis, politikas Mauras Puzas, istorikas Artūras Bitėnas, kompozitorius Albertas Nymanas, su Šilutės kraštu susijęs poetas, visuomenės veikėjas Fridrichas Bajoraitis.

Pranešimą „Fridrichas Bajoraitis „Gyvumo žodžiai” konferencijoje skaitė Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė.

Paveldosauginėje konferencijoje taip pat pranešimus skaitė Klaipėdos universiteto docentė Nijolė Strakauskaitė „Karalienės seminarija – Karalienės Luizės įstaigų mecenavimo Prūsijos Lietuvoje simbolis”, Rusijos Federacijos Imanuelio Kanto Baltijos universiteto docentė Nadežda Ermakova „Pestallozi ir Rytų Prūsija”, Černiachovskio pedagoginės kolegijos dėstytoja Irina Tren „Seminarijos absolventai – švietimo, kultūros ir meno veikėjai”.

Konferencijos medžiagą rengiamasi išleisti atskiru leidiniu.