Šilutės bibliotekininkai idėjų sėmėsi Pietų Baltijos regiono Jaunimo lyderių tinklo susitikime Danijoje

Danija 32019 m. sausio pabaigoje Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkės Dalia Pupšytė ir Sonata Dauskartė (atstovavujanti ir Laučių kaimo bendruomenei), dalyvavo dviejų dienų renginyje – jaunimo diskusijoje Danijoje. Į šį vizitą pakvietė VšĮ Žemaičių bendruomenės fondas, kuris kartu su dar dviem institucijomis iš Lietuvos (Telšių r. savivaldybe ir Klaipėdos universitetu) bei organizacijomis iš Danijos (Kogės savivaldybe (daniškai – Køge kommune), Lenkijos (Baltijos Euroregiono Lenkijos savivaldybių asociacija, Gdansko universitetas, Varšuvos nevyriausybinė organizacija „Civis Polonus“, 8 asocijuoti partneriai-savivaldybės) ir Švedijos (Hesleholmo savivaldybė (švediškai – Hässleholm kommun) vykdo jaunimo pilietiškumui didinti skirtą projektą. Tai – Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Pietų Baltijos regiono Jaunimo lyderių tinklas“.

Tikslas – semtis idėjų

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir jos filialai – viena rajono kultūros institucijų, kuri organizuoja jaunimui daug patrauklių renginių ir veiklų. Krašto jaunimas noriai dalyvauja tuose renginiuose bei mokymuose, jauni žmonės įgyja naujų žinių, įgūdžių, randa bendraminčių, padedančių realizuoti gimusias kūrybines idėjas. Jaunimui biblioteka yra erdvė savirealizacijai, iššūkiams ir atradimams.

Atsižvelgdami į tai, bibliotekininkai stengiasi patenkinti jaunimo poreikius. Nuolat ieškoma naujų, originalių veiklos formų, edukacinių užsiėmimų, organizuojami susitikimai su žymiais kultūros, meno žmonėmis, naujųjų technologijų ekspertais. Daug jaunuolių bibliotekoje atranda tai, kas labiausiai domina. Tačiau, šiuo metu biblioteka turi naujas erdves, kurių paskirtis vykdyti edukacines veiklas, tad bibliotekininkių dalyvavimo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte tikslas – pasisemti naujų idėjų, plėtojant patrauklias jaunimo veiklas bibliotekoje, taip skatinti krašto jaunimo aktyvumą.

Jaunimo centre – įvairios veiklos

Pagrindinė aptariamo tarptautinio projekto idėja – didinti jaunimo dalyvavimą, pilietinį aktyvumą priimant sprendimus savivaldos lygmenyje, stiprinti Pietų Baltijos jūros šalių vietos ir regionų lygmens mokyklų, savivaldybių, bendruomenių, su jaunimu dirbančių NVO ir kt. bendradarbiavimą bei tų institucijų atstovų gebėjimus plėtoti jaunimo politiką ir siekti, kad jaunimas gebėtų reikšti savo poreikius, ugdytųsi savarankiškumą bei atsakomybės supratimą.

Renginys vyko netoli Kopenhagos esančiame Køge mieste, savivaldybės jaunimo centre „Tapperiet“. Tokio centro galima pavydėti – erdvus, patogus, beveik miesto centre. Tiesa, pradžioje keistai atrodė juodai dažytos sienos patalpų viduje, tačiau apsipratus ši spalva ne tik netrukdė, priešingai – nuteikė žaismingai ir jaukiai. Ir kaip sakė centre kasdien besilankantys jaunimiečiai – patogu, ant sienų galima piešti, valyti ir vėl piešti. Patalpa daugiafunkcinė, lengvai transformuojama iš konferencijų salės į koncertų, teatro, kino teatro, paveikslų galeriją ar mugę.

Kogės jaunimo centras „Tapperiet“ (liet. „Kavinė“) įkurtas 2006 m. Tai – loftas, skirtas įvairiems jaunimo pomėgiams ir gebėjimams išreikšti. Tai tiesiog jaunimo laboratorija, skatinanti kultūrinius renginius: vizualiojo meno, muzikos, teatro, filmų. Čia ateina ne tik jauni, bet ir vyresni žmonės, kartu praleisti laiką šnekučiuojantis, žiūrint futbolo varžybas, gaminant maistą ir pan.

Jaunimo centre yra atskiros erdvės: kavinė, koncertų salė, pačių lankytojų piešiniais išmarginta riedlenčių erdvė. Šalia pagrindinio pastato stovi jūriniai konteineriai, kuriuose įrengti repeticijų kambariai pilni muzikos instrumentų.

Jaunimo centras dirba 3 kartus per savaitę, nuo 15 iki 21 val., bet jei yra numatyti renginiai, darbo laikas keičiamas. Šį gana nemažą Kogės Jaunimo centrą administruoja trys ar keturi etatiniai darbuotojai, talkina daug savanorių – vietinių gimnazistų. Jie centre atlieka įvairias mokyklines užduotis: organizuoja koncertus, mokosi aptarnauti, virti kavą. Savanoriai ir centro lankytojai patalpas valo patys, nors yra ir samdomas valytojas. Klausiami, kodėl savanoriauja jaunimo centre, jaunuoliai teigia, kad tai puiki galimybė ugdyti savarankiškumą, atsakomybę, atlikti įpareigotus darbus ir tiesiog būti su draugais kitoje aplinkoje, o ne leisti laiką namie prie kompiuterio. Be to savanoriaujantys jaunuoliai, atlikdami pavestus darbus gauna jaunimo centro VIP statusą ir dalyvauti čia vykstančiuose koncertuose gali nemokamai.

Laučių kaimo bendruomenės pirmininkė Sonata Dauskartė, šiuo metu aktyviai talkinanti bendruomenės visuomeninės paskirties patalpų renovacijos vykdytojams, džiaugiasi Kogėje laiku pasisėmusi vertingos patirties apie tai, kaip renovuojamas patalpas pritaikyti bendruomenės veikloje aktyviai dalyvaujančiam jaunimui.
Danijoje biblioteka_2Problemos visur panašios

Vienas pagrindinių susitikimo tikslų buvo įvertinti visų atstovaujamų savivaldybių jaunimo situaciją, kur tik pagrindiniai projekto partneriai galėjo pristatyti savo savivaldybių jaunimo situacijas ir jaunimo politiką. Tačiau vėlesnių grupinių diskusijų metu visi dalyviai buvo įjungti dalintis atstovaujamų savivaldybių jaunimo politikos aktualijomis.
Seminaro pradžioje perskaityti keli pranešimai. Šeimininkai danai pristatė pranešimus „Danijos jaunimo dalyvavimas demokratijos procese“; „Erasmus+ jaunimo projektai, remiant su jaunimu dirbančias nevyriausybines organizacijas“ ir „Kogė miesto mokyklos mokinių tarybos veikla“. Šeimininkai papasakojo ir įdomių Kogė Jaunimo centro veiklų, tuomet visi partneriai pasakojo kuo ir kaip užsiima jaunimas jų savivaldybėse. Aktualiausia tema buvo savivaldybių jaunimo politikos apžvalga, ir jaunimo organizacijų, mokyklų ir neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimas su valdžios institucijomis. Išgirdome kokias galimybes jaunimas turi sportuoti, domėtis kultūra ir menu, mokytis, lavintis. Tačiau, prie šios visapusiškos jaunimo saviraiškos turi prisidėti ir pats jaunimas, argumentuotai reikšti savo poreikius, diskutuodami kartu su valdžios institucijų atstovais apie galimybes juos įgyvendinti. Koge mokyklos mokinių tarybos nariai, pristatė jų inicijuojamas diskusijas su savivaldybės atstovais apie tai, kaip jų mokyklai reikalingas dirbtinės vejos futbolo aikštynas ir kaip patys mokiniai, ieškodami privačių investuotojų planuoja šią svajonę įgyvendinti.

Diskusijose mišriose grupėse apibendrinome visų projekto dalyvių – savivaldybių – jaunimo ir jaunimo politikos situaciją. O išvados vienus nustebino, kitus ne: beveik visose dalyvaujančiose savivaldybėse jaunimas veikia panašioje aplinkoje ir susiduria su panašiomis problemomis. Jaunimas per mažai dalyvauja sprendžiant sau aktualius klausimus, valdžios institucijos irgi per mažai dėmesio skiria jaunimui – tiek kalbantis, tiek įtraukiant jaunimą į darbo grupes, supažindinant su savivaldybių tarybose aptariamais klausimais.

Beveik visi partneriai minėjo darbo vietų jaunimui trūkumą. Ypač aktuali problema, kad daug jaunimo baigę mokyklas ar gimnazijas dėl tolesnių studijų aukštosiose mokymo institucijose ar darbo vietų stokos išvyksta į didesnius miestus, o Lenkijos ir Lietuvos jaunimas vis dar emigruoja į užsienį. Šiek tiek visos savivaldybės skiriasi formalių jaunimo tarybų veikla ir aktyvumu. Nors visur tokios tarybos veikia, tačiau jų uždaviniai ir veikla – skirtingi. Buvo smagu išgirsti keletą įdomių Telšių jaunimo (gimnazijose ir NVO) veiklos pavyzdžių bei mintis, kad vis aktyvėja Telšių Jaunimo tarybos darbas.

Diskusijų metu gvildentos temos įrodo, jog būtina domėtis ir įsigilinti ne tik į užsienio šalių praktiką, bet puikių pavyzdžių yra visai šalia, daug galima pasimokyti iš kaimyniniuose rajonuose įgyvendinamų sėkmės istorijų.

Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį atsako projekto partneris VšĮ „Žemaičių bendruomenės fondas”, negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos ir 2014-2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos vadovaujančiosios institucijos ar jungtinio sekretoriato nuomones.

Projekto koordinatorius VšĮ Žemaičių bendruomenės fondas, el. p. birute@paf.lt

Untitled-1 copy