Šilutės bibliotekininkai – projekte „Saugus socialinis žiniatinklis“

biblioteka„Saugus socialinis žiniatinklis“ – tai Europos Sąjungos finansuojamas tarptautinis žinių gilinimo projektas, kurio metu kuriami mokymai bei vertinamas jų poveikis darbuotojams, tiesiogiai darbe susiduriantiems su vaikais ir jaunimu iš socialiai pažeidžiamų grupių.

Lietuvoje šį projektą įgyvendina asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su Šilutės, Pasvalio, Pakruojo, Varėnos, Radviliškio, Klaipėdos, Panevėžio, Plungės rajonų bibliotekomis.

Viešuosiuose interneto prieigos taškuose (toliau – VIPT), kurie įsteigti kaimo bibliotekose, vaikai yra pagrindiniai lankytojai ir internetas jiems – viena populiariausių paslaugų.

Mūsų rajono F.Bajoraičio viešosios bibliotekos filialuose įsteigti 23 viešosios interneto prieigos taškai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Lietuvoje daugiau nei 30 proc. besilankančių VIPT-uose vaikų yra iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Kadangi VIPT darbuotojų – bibliotekininkų kasdienis darbas yra tik sąlyginai susijęs su kompiuteriu ir internetu, jiems būtina suteikti daugiau žinių kovoje su neteisėtu ir žalingu turiniu internete tam, kad jie įgytų reikalingą kompetenciją apsaugoti jaunimą ir vaikus nuo tykančių pavojų internetinėje erdvėje.

Pirmajame projekto etape šalyse partnerėse buvo atliktas tyrimas, kurio metu apklausti 200 žmonių, darbe susiduriančių su vaikais ir jaunimu iš socialiai pažeidžiamų grupių. Anketos dalyviai nurodė, jog dažniausiai vaikai ar jaunimas užmezga kontaktus su nepažįstamais asmenimis (47 proc.), patiria problemų internete (46 proc.), susiduria su pornografija (41 proc.) ar įžeidžiančiomis bei nepadoriomis žinutėmis (41 proc.).

Šiuo projektu bus kuriamos naujų veiklų formos, metodai dirbti su vaikais iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Tikimasi, kad socialinė pagalba tų darbuotojų, kurie tiesiogiai dirba su jais, sustiprins vaikų saugumą internetinėje erdvėje.

Projekto partneriai yra „Nobody’s Children Foundation“ (Lenkija), „Fundacion Esplai“ (Ispanija), „Narodni centrum bezpecnejsiho internet“ (Čekija) ir asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (Lietuva).

Projekto trukmė – nuo 2012 m. gegužės iki 2014 m. gegužės mėn., jį finansuoja Europos Saugaus Interneto Programa, koordinuoja vokiečių organizacija „Stiftung Digitale Chancen“.

Vasario 5-oji – Tarptautinė saugesnio interneto diena. Šiandien vėl bus gvildenama vaikų ir jaunimo saugumo internete problema. Privaloma nuolat atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą ir apsaugoti vaikus, ypač iš socialiai pažeidžiamų šeimų, kovojant su žalingu interneto turiniu. Būtent pastarieji vaikai jaučiasi itin nesaugūs ne tik socialinėje aplinkoje, bet ir socialiniame tinkle.