Šilutės bioetanolio įmonėje diegiama šiuolaikiška valdymo sistema

265 regular biofutuer imonePrieš keletą savaičių Šilutės įmonėje „Biofuture“ pradėtas įgyvendinti projektas „AB „Biofuture“ valdymo sistemos, pagrįstos šiuolaikinėmis vadybos metodikomis, sukūrimas“, kuriam pusę reikalingų lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų Ekonomikos augimo veiksmų programa.

Viso projekto vertė – 174 200 Lt, o ES skirtas finansavimas – 87 100 Lt.

Projekto iniciatoriai teigia, kad bioetanolį gaminanti įmonė „Biofuture“ pastaruoju laikotarpiu investavo nemažai lėšų į gamybos technologijas ir įrengimus. Tuo tarpu organizacijos valdymas liko sename lygyje. Palyginti su užsienio gamyklomis, „Biofuture“ gerokai atsilieka gebėdama pasiekti teorinius numatytus gamybinius pajėgumus. Net įmonei veikiant visu pajėgumu, sugebama išnaudoti tik per 62 proc. savo galimybių (Europos pažangių gamyklų vidurkis – 81 proc.).

Tokį rezultatą lemia įvairios kliūtys: gamybos stabdymas, darbuotojų klaidos, netvarka gamybos procese ir kt.

Gamyklai orientuojantis į pajėgumų plėtrą, nebuvo skiriamas dėmesys vadybinės dalies tobulinimui. Pasak įmonės technologo Tomo Makaravičiaus, siekiant išspręsti šias problemas buvo iškeltas tikslas – didinti AB „Biofuture“ konkurencingumą, diegiant šiuolaikiškais vadybos metodais pagrįstą valdymo sistemą ir sertifikuoti ją pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

Kuo efektyviau išnaudoti šių sertifikuojamų valdymo sistemų privalumus padės naujai diegiama ir subalansuota veiklos rodiklių sistema. Šiuo metu rengiami dokumentai, kurie reglamentuos įmonės gamybos procesų standartus. Pasak T.Makaravičiaus, preciziškai kontroliuojant šiuos procesus, produkcija bus kokybiškesnė, jai pagaminti reikės mažiau sąnaudų, produkcija bus konkurencingesnė rinkoje.

Įmonės administracija tikisi, kad ES investicijos į projektą leis praktiškai padidinti gamybinius pajėgumus ir tiekti į rinką bioetanolį, kuris yra žymiai švaresnis, lyginant su paplitusiomis kuro rūšimis. Taip pat įdiegti ISO 9001 ir 14001 standartai padės efektyviau tvarkyti gamybos procesus, mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei efektyviai naudoti gamtos išteklius.

Projekto pridėtinė vertė pasireiškia neigiamo poveikio aplinkai mažinimu, efektyvesniu darbo planavimu bei eksporto didinimu, kas tiesiogiai prisideda prie Lietuvos eksporto strategijos (2009-2013 metams) tikslų įgyvendinimo.

Šiuolaikiška įmonės valdymo sistema bus įdiegta iki 2014 metų rugpjūčio pabaigos.