Šilutės „Bočiai“ – sąskrydyje Naujojoje Akmenėje

Šilutės rajono bendrijos „Bočiai“ nariai dalyvavo Žemaitijos regiono sąskrydyje Naujojoje Akmenėje, skirtame Valstybės dienai.

Šilutiškių ansamblis su kapela atliko du kūrinius pagal nurodytą repertuarą.

Sąskrydyje sulaukta svečių ir iš Latvijos. Šis renginys telkia senjorus meninei veiklai, populiarina tautines tradicijas, skatina kultūrinį bendradarbiavimą.

Po „Bočių“ kolektyvų eisenos ir mišių Naujosios Akmenės šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje dalyviai susirinko Naujosios Akmenės kultūros rūmuose. Šilutiškių ansamblis su kapela atliko du kūrinius pagal nurodytą repertuarą. Džiaugiamės, kad ansamblio moterys šventėje pasirodė su nauja koncertine apranga, kurią įsigyti padėjo savivaldybės administracija. Rašėme projektą, ir dabar dėkojame merui ir administracijai už skirtus lėšas drabužiams, nemokamai kelionei ir saldumynus.

Dėkojame už paslaugumą ir mus saugiai vežusiam vairuotojui L. Vidžiūnui ir džiaugiamės, kad mūsų savivaldybėje yra tokių nuoširdžių ir gerbiančių vyresnį žmogų darbuotojų. Visų „Bočių“ narių vardu linkime jiems gerų, prasmingų ir darbingų metų.

Bendros dainos suvienijo kolektyvus, suradome naujų draugų, o su daina ir kelionė į namus neprailgo.