Šilutės darbo biržos neveiklumą išjudinti imasi… telšiškiai

STATYBOS _2Jeigu viską, kas antradienį buvo išsakyta jų adresu, būtų girdėję Klaipėdos darbo biržai priklausančio Šilutės padalinio vadovai, jiems neabejotinai smarkiai būtų kaitusios ausys. Daug kritikos mūsų bedarbių įdarbinimo kalvei išsakė (beje – jau nebe pirmą kartą) Lietuvos darbo biržos (LDB) direktorė Ligita Valalytė ir su ja atvykusi Telšių teritorinės darbo biržos vadovė Dangirutė Jurkuvienė.

Prie ko čia Telšiai? Ogi aiškėja, jog šio – gretimo mums regiono Darbo biržos (DB) atstovai turi tiek idėjų ir pasiūlymų, kad šilutiškiai iš jų galėtų mokytis ir mokytis… Aiškėja ir tai, jog dar pernai Šilutės rajono savivaldybės vadovai kreipėsi į LDB, bandydami suprasti, kodėl mūsų kraštas nuolat respublikoje pirmauja bedarbių skaičiumi, o vis daugiau verslo įmonių priverstos atsivežti darbuotojus net iš kitų rajonų…

Deja, mokytis iš kaimynų telšiškių suvažiavo tik seniūnai ir savivaldos darbuotojai, o Savivaldybėje surengtame pasitarime, pavadintame „Nelegaliam darbui – ne“, Šilutės Darbo biržos vadovas Andrius Šašilkinas (gal jo paties laimei) nedalyvavo…

Šilutės DB vadovas vis žadėjo dirbti…

„Jau kelis kartus klausėme Šilutės darbo biržos vadovo A.Šašilkino, kodėl rajone tokia didelė bedarbystė. Daug verslo žmonių skundžiasi darbuotojų stygiumi, o nemažai įmonių, ypač – statybos sektoriuje, veža žmones autobusais iš kitų rajonų. Jau žinome įmonių, kurios planuoja net namelius savo atvežtiems darbininkams statyti. Bet direktorius nesugebėjo tinkamai paaiškinti situacijos, girdėjome tik „žiūrėsime, dirbsime, stengsimės…“ Tada kreipėmės paaiškinimo į Lietuvos DB vadovybę“, – pasakojo Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis.

Anot mero, atėjo laikas išsiaiškinti tikrąją situaciją šioje srityje, atskirti tikruosius bedarbius nuo tų, kurie nori tik registruotis DB ir gauti pašalpas bei naudotis visomis valstybės nustatytomis lengvatomis.

„Bedarbystė žinoma, niekur nedings, tokių žmonių bus visada. Bet tų, kas turi kitus verslus ar dirba užsienyje, o į Šilutę parskrenda tik užsiregistruoti, Darbo biržos sąrašuose neturi būti“, – aiškią poziciją išsakė meras.    darbo birza_11

Prieš mėnesį Šilutėje viešėjusi LDB direktorė L.Valalytė jau tada pažėrė nemenkai kritikos Šilutės bedarbius registruojančiai (šis žodis tinka bene labiausiai) įstaigai. O šią savaitę vykti į Šilutę ji pakvietė ir Telšių apskrities DB vadovę D.Jurkuvienę.

Šilutės darbo biržos darbas – „nulinis“

Pasiekti rezultatų padės netolerancija ir nepakantumas, – tokia mintis raudona linija ėjo LDB direktorės L.Valalytės kalboje. Nepakantumo, pasak viešnios, turi turėti ir darbdaviai, kuomet sulaukia pas juos iš Darbo biržos atsiųsto bedarbio prašymo: „Jūs tik pasirašykit man, aš čia vis tiek nedirbsiu…“

Telšių teritorinio padalinio vadovė D.Jurkuvienė pristatė bendradarbiavimo planą, kurį Šilutės r. savivaldybė jau vykdo kartu su telšiškiais. Taip, taip, tikrai su telšiškiais, kai realiai regis tai turėtų būti Šilutės institucijų bendra veikla… Viešnia neslėpė sulaukusi LDB prašymo „įsijungti į procesą gerinti DB Šilutės skyriaus veiklą…“

D.Jurkuvienė atvirai sakė, kad užkulisiuose seniai buvo kalbama, jog Šilutėje yra akivaizdus bedarbių „sugyvenimas“ su vietinės darbo biržos specialistais, kad iš užsienio parskubėję emigrantai atvyksta užsiregistruoti ir toliau išvažiuoja kalti pinigą svetur. Anot jos, tam jau metas padėti tašką. O šios mūsų miesto įstaigos darbą ji pavadino „nuliniu“. Ji mano, kad ir seniūnai gali padaryti daug, paskambindami Darbo biržos ar Darbo inspekcijos specialistams ir pranešdami apie tokius „gudruolius“.

„Tokie žmonės neturi būti išlaikomi mūsų lėšomis“, – sakė D.Jurkuvienė.

Telšiuose tampriai bendradarbiaujama

Savo mintis viešnia grindė pavyzdžiais iš telšiškių veiklos. Tenykščiai specialistai yra kviečiami į rajono politikų posėdžius, nes niekas geriau nežino tikrosios padėties, nei su bedarbiais tiesiogiai dirbantys žmonės. Kelis kartus per metus padėtis aptariama ir su seniūnais, nes ir jie gerai žino, kas turi kokio darbo, o kas ne.

Bedarbius gerai pažįstantys Darbo biržos atstovai yra deleguojami ir į įvairias savivaldos komisijas aiškinantis kam priklauso kokios pašalpos. D.Jurkuvienė mano, kad ir Šilutės DB atstovai turėtų dalyvauti tokiose komisijose. O Savivaldybės vadovai ir ir rajono politikai klausimus apie Darbo biržos teikiamas paslaugas ir galimybes turėtų įtraukti į savo posėdžių darbotvarkes, kad visi turėtų pakankamai informacijos.
Telšiškiai DB specialistai prašosi būti pakviesti ir į įvairius verslininkų pasitarimus, kur irgi informuoja apie įdarbinimo galimybes, pristato savo paslaugas.

Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektai, kuriuos įgyvendinant galima gauti solidžią piniginę valstybės paramą, anot viešnios, dar viena solidi pagalba ne tik smulkių ir vidutinių įmonių vadovams, bet ir darbo ieškantiems žmonėms. Ir tai tik viena iš daugybės galimybių, apie kurias per mažai kalbama. 

D.Jurkuvienė priminė dar vieną veiksmingą priemonę – valstybės skiriamą 16 000 eurų paramą jauniems žmonėms susikurti sau darbo vietą. Pernai Telšių teritorinės DB teritorijoje taip sau darbo vietas įsisteigė 17 žmonių.

Lenkiame ir Lietuvą, ir kaimynus

darbo birzaBedarbystės situaciją šalyje ir mūsų regione nagrinėjęs Klaipėdos TDB Darbo išteklių skyriaus vedėjas Egidijus Palevičius pateikė skaičius, kurie irgi ne geriau iliustruoja Šilutės DB darbą. Štai birželio 1 dienos duomenimis,  Lietuvoje buvo 8,1 proc. bedarbių, Šilutės rajone – 10,8 proc. Smarkiai lenkiame ir visus aplinkinius Klaipėdos apskričiai priklausančius rajonus, nes kai kuriuose iš jų bedarbystė siekia tik 3 – 4 proc. nuo viso darbingo žmonių skaičiaus.

Tiesa, pasak E.Palevičiaus, būta ir dar prastesnių laikų: pavyzdžiui 2014 metais mūsų rajone bedarbystė siekė 13 proc., o šiemet Šilutės DB užsiregistravo 3 proc. mažiau žmonių, nei per tą patį praėjusių metų laiką. Tiesa, šioje vietoje svečias neužsiminė, kiek darbingo amžiaus žmonių per tuos 4 metus išvyko iš rajono.

Tarp rajono seniūnijų pirmauja Rusnė, kur bedarbių yra 11,5 proc, o mažiausia bedarbystė Katyčiuose.

A.Šašilkino nebuvo – jis atostogauja…

Seniūnai ir savivaldybės specialistai pasidalijo konkrečiais savo pastebėjimais, kuomet paaiškėjo, kad deklaruojamos DB priemonės ištiesų neveikia arba jas yra sunku pritaikyti konkretiems žmonėms konkrečiose situacijose. O Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis jau be užuolankų paklausė, kada situacija išties pasikeis? Galgi dabar, kai šilutiškiams į pagalbą jau atėjo Telšiai?.. 

Jis siūlė kaip nors „pagąsdinti“ neveikliuosius šilutiškius, jei šie ir toliau nedirbs. D.Jurkuvienė atsakė, jog tai teks spręsti LDB Klaipėdos teritoriniam padaliniui. Bet ji pati laikosi nuomonės, kad jei žmogus nenori dirbti, jam reikia keisti darbą…

V.Pozingis pripažino, kad iki šiol ir iš savivaldybės pusės būta per mažai dėmesio, todėl problema įsisenėjo.

Keista buvo viena:  kad tokiame svarbiame pasitarime nedalyvavo svarbiausias asmuo – DB Šilutės padalinio vedėjas A.Šašilkinas. Pasak V.Pozingio, jis atostogauja…

Susitikime viltingai kalbėta apie artėjančią LDB struktūrinę pertvarką, kuri numatyta nuo spalio 1-osios. Tuomet numatyta panaikinti 54 proc. dabartinių vadovų etatų, tad, pasak D.Jurkuvienės, situacija, kuomet trims darbuotojams vadovauja vienas vadovas, pagaliau nueis užmarštin.

Tiesa, ne visi tie žmonės bus atleisti, daug jų bus perkelti dirbti tiesiogiai su bedarbiais. Ir dirbti, anot viešnios, reikės ne „valdiškai“, ne „nurodant ateiti atsižymėti“, o išties įsigilinant į kiekvieno žmogaus situaciją ir aktyviai ieškant jam tinkančių variantų. 

Numatyta įgyvendinti ir DB darbuotojų rotaciją, kad būtų išgyvendintas vadinamasis „susigyvenimas“ su savo bedarbiais.