Šilutės dvasiškiai Velykų išvakarėse: „Jei nesisaugosime patys, Dievas tikrai neapsaugos“

KUNIGAIJPG„Per kunigų, kurie šiandien kunigauja istoriją, tai pirmas kartas, kai tikinčiuosius raginame neiti į bažnyčią, nesibūriuoti, nebūti kartu. Turime saugoti vieni kitus, jei patys nesisaugosime, Dievas tikrai mūsų neapsaugos. Tačiau tai nereiškia, kad raginame nesimelsti“, – sako Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Remigijus Saunorius.

Dėl koronaviruso pandemijos, didžiausią krikščionių šventę – šventas Velykas – katalikų ir evangelikų liuteronų kunigai šiemet pasitiks tuščiose bažnyčiose. Tikinčiuosius jie ragina jungtis į vieną bendrą maldą, taip pat žiūrėti aukojamų pamaldų ir šv. Mišių transliacijas per televiziją, feisbuką ar „Youtube“.

Šilutės evangelikių liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis sako, kad karantinas puikus laikas kiekvienam savyje atrasti kunigą – meldžiantis už artimuosius, ruošiant save mirčiai ir gyvenant tikėjimu į prisikėlusį iš mirties Kristų. Kartu su bundančia gamta jis linki nubusti ir dvasiškai.

 

Kas vakarą 20 val. skambantys abiejų bažnyčių varpai primena, kad viltis išlieka visada, geresni laikai ateis.


Jei nesisaugosime, Dievas neapsaugos

„Noriu visus pasveikinti su didžiosiomis krikščionių šventėmis. Viešpaties prisikėlimas yra Didysis stebuklas ir norėtųsi, kad tas stebuklas į kiekvieną širdį atneštų sveikatos, stiprybės, saugumo. Pamąstykime, kad tie artimieji, kurių negalime šiemet aplankyti, yra mūsų širdyse. Ramybės, susikaupimo, stiprybės“, – visiems šv. Velykų proga linki R. Saunorius.

Šv. Kryžiaus parapijos klebonas sako jau apsipratęs su karantino pakeistu gyvenimu ir tvarka bažnyčioje. Kunigai laikosi tiek Popiežiaus, tiek Lietuvos vyskupų nustatytos tvarkos nerengti viešų pamaldų bažnyčiose. Ir nors tikintiesiems maldos namų durys užrakintos, darbo dienomis ir savaitgaliais, šv. Mišios aukojamos įprastu metu, kunigai meldžiasi vieni. Kaip ir anksčiau, aukojamos parapijiečių užpirktos Mišios už mirusiuosius, sveikatą.

Šilutės kunigai nutarė nedaryti Mišių tiesioginių transliacijų, ragina žiūrėti Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo aukojamas šv. Mišias, kurios didžiąją Velykų savaitę bus transliuojamos kiekvieną dieną. „Norisi, kad tą šventinį laiką parapijiečiai išgyventų su Vyskupu, pačiu ganytoju. Pasimelskime kartu su juo, pabūkime bendroje maldoje“, – kviečia Šilutės klebonas.

K. Kėvalo aukojamas šv. Mišias galima žiūrėti Telšių vyskupijos feisbuko ar „Youtube“ paskyrose. Per šv. Velykas 8 val. jas transliuos Marijos radijas.

„Melstis tuščioje bažnyčioje yra įdomus jausmas, bet susimasčius dėl ko visa tai, supranti, kad turime saugotis, saugoti vieni kitus. Jei patys nesisaugosime, Dievas tikrai neapsaugos. Priimi tą protingai, žmogiškai, kaip nelaimę, kuri užgriuvo visą pasaulį“, – kalba R. Saunorius.

Karantino laiku kas vakarą šv. Kryžiaus bažnyčioje skamba varpai, yra kalbama giesmė į šventąjį Juozapą, žmonės raginami kalbėti „Tėve mūsų“, prašant, kad Dievas apsaugotų mus.

Gavėnia – susilaikymo, atsisakymo laikas. Pasak klebono, šiemet ne savo noru turime daug ko atsisakyti – pramogų, buvimo kartu. Tačiau tai geras laikas pamąstyti vieniems apie kitus, apie artimuosius. Klebonas Remigijus šiemet irgi nevažiuos pas tėvelius į Varnius, stengiasi apsaugoti juos.

R. Saunorius cituoja ir Vyskupo žodžius, kurie ypač tinka šiuo laikotarpiu: „Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis, te šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo. Melskimės už ligos paveiktuosius ir medikus. Su pasitikėjimu paveskime savo rūpesčius Viešpačiui“.

Visi evangelikai yra pašaukti kaip kunigai
KUNIGAI 1JPG

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis pasakojo, kad viešos pamaldos nevyksta ir Šilutės evangelikių liuteronų bažnyčioje, tačiau kunigai meldžiasi. Kurie turi galimybę, pamaldas įrašo ir darbo dienomis pasidalina feisbuke ar „Youtube“. Kunigas Remigijus ir pats kasdien įrašo dienos skaitinį ir giesmę, ragina parapijiečius kartu melstis ir giedoti. Sekmadieniais pamaldos transliuojamos iš Vilniaus, tai visos Evangelikų bažnyčios vienybės ženklas.

„Manau karantino laiką reikia išnaudoti tam, kad pamokyti žmones, jog jie patys gali pasimelsti. Kai jau bus galima susirinkti į pamaldas, visi susirinks praturtėję“, – mano R. Šemeklis.

Kunigai iš įvairių Lietuvos parapijų ruošia skaitinius, kurie bus įrašyti ir sudėti į bendras pamaldas, kurios bus transliuojamos šiandien, Didijį penktadienį. Šv. Velykų proga R. Šemeklis su žmona Irena (ji vargonininkė) ruošiasi įrašyti pamaldas, kurios bus išplatintos Didijį šeštadienį. Sekmadienį bus transliuojamos pagrindinės pamaldos iš Vilniaus.

Kunigas prisipažįsta, kad pirmąsias karantino savaites laikyti pamaldas tuščioje bažnyčioje jam buvo šokas. Tačiau po truputį apsiprato, ir stengiasi įžvelgti teigiamas karantino puses. Pasak jo, pamaldų įrašai geras dalykas pastebėti save iš šono, save patobulinti ar paieškoti naujų būdų, kaip perteikti tam tikrus dalykus.

Nuo šiol kiekvieną dieną evangelikų liuteronų bažnyčios durys atvertos, ant altoriaus dega žvakė, įėjus į prieangį galima pasižiūrėti ir pasimelsti. Kunigas Remigus taip išpildo Vyskupo prašymą, kad bažnyčių durys tikintiesiems būtų atvertos kiek galima dažniau. Ateityje bus numatytas laikas, kad žmonės, kurie neturi interneto, galėtų ateiti pasikalbėti su kunigu, žinoma, laikantis visų saugumo priemonių.

Kas vakarą 20 val. prieš maldą bažnyčioje R. Šemeklis lipa į bokštą ir skambina varpais. Bažnyčioje yra trys varpai, turintys vardus: Tikėjimas, Viltis ir Meilė. Sekmadieniais kunigas skambina visais trimis varpais, o paprastais vakarais – Vilties varpu, simbolizuojančiu, kad viskas nėra prarasta, kol varpas skamba – išlieka viltis, ir laukiame geresnių laikų.

„Linkiu, kad tas laikas būtų viltingas, kad bundant pavasariui, dvasiškai nubustume ir patys. Pasigrožėkite pavasariu, daugiau pabendraukite su artimaisiais“, – visiems linki kunigas R. Šemeklis.

Evangelikų liuteronų bažnyčioje yra mokymas, kad visi pakrikštytieji tampa kunigais. Žinoma, kai kuriuos dalykus, kaip krikštas, komunijos teikimas, vadovavimas pamaldoms, gali atlikti tik dvasininkas, bet kiekvienas turi pareigą melstis už savo artimuosius.
„Puikus laikas prisiminti svarbų dalyką, kad mes visi esame pašaukti kaip kunigai liudyti Kristų, gyventi tikėjimu“, – visiems primena ir po karantino visų tikinčiųjų bažnyčioje laukia R. Šemeklis.