Šilutės evangelikai liuteronai paminėjo Amžinybės sekmadienį

evangelikaiEvangelikų liuteronų minimo amžinybės sekmadienio išvakarėse, lapkričio 24-ąją, senosiose Šilutės evangelikų kapinėse Tilžės gatvėje esančioje koplyčioje įvyko atminimo pamaldos, skirtos prisiminti mirusiuosius.

Drauge pasimelsti, aplankyti kapus bei prisiminti amžinybėn iškeliavusius vietos gyventojus susirinko grupelė evangelikų liuteronų parapijos narių, o pamaldas vedė kunigas Remigijus Šemeklis.

R. Šemeklis pasakojo, kad evangelikai – liuteronai ir reformatai – paskutinįjį liturginių metų sekmadienį mini Amžinybės sekmadienį. Jau keletą metų šilutiškiai renkasi senosiose kapinėse esančioje koplytėlėje: pasimeldžia, aplanko ten esančių žmonių kapus.

„Tą darome keletą metų po to, kai koplytėlė buvo sutvarkyta ir pašventinta“, – sakė kunigas.

Pasak R. Šemeklio, koplytėlės priežiūra šiuo metu perduota Šilutės gražinimo draugijai, kuri leidžia kartą per metus joje susirinkti evangelikų parapijos nariams ir pasimelsti. Kunigas dėkingas draugijos nariui Egidijui Vidrinskui, kuris prieš pamaldas pašildė patalpą.

„Esame dėkingi, kad galime bendradarbiauti su Šilutės gražinimo draugija. Jie ir senąsias kapinaites tvarko, ir jų tvoreles restauruoja“, – sakė kunigas.

Senaisiais laikais evangelikų kapinėse esanti koplytėlė buvo parapijos nuosavybė, joje būdavo šarvojami mirusieji. Pasak kunigo, visi žmonės, kurie laidodavo artimuosius tose kapinėse, naudodavosi koplytėle – pašarvodavo velionį, o išlydint mirusįjį vykdavo pamaldos.

1962 m. koplytėlė buvo uždaryta. Pradžioje galvota, kad ten galėtų būti šarvojimo namai, tačiau vėliau tos minties atsisakyta. Kurį laiką koplytėlė buvo nenaudota, apleista, o dabar ją prižiūri Šilutės gražinimo draugija.

Šilutės evangelikų liuteronų parapijai priklauso nuo 500 iki 600 tikinčiųjų (aktyvių ir neaktyvių). Tikinčiųjų yra ir aplinkinėse parapijose, kurios išsidėsčiusios beveik kiekviename kaime.