Šilutės jaunimas kviečiamas dalyvauti projekte „Atrask save“

Atrask saveNetiesa, kad jaunimas neturi daugiau galimybių integruotis į darbo rinką. Tereikia noro, ir pirmyn!

Prisijungti prie Lietuvoje įgyvendinamos Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) projekto „Atrask save“ kviečiami visi 15-29 metų niekur nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jaunuoliai.
JGI koordinatorius Šilutės rajone Gvidas Zdanavičius „Šilutės naujienas“ informavo, jog kai 2015 m. rudenį projektas „Atrask save“ startavo Šilutėje, jame dalyvauti pareiškė norą keletas jaunosios kartos atstovų, atrankos komisija dviejų kandidatūras patvirtino. Tad netrukus šie jaunuoliai sulauks pasiūlymų, kaip gali integruotis į visuomenę bei atsiskleisti. Veikla, kurioje jaunimo atstovai galės išreikšti ar atrasti save, numatoma bet kurioje šalies vietoje.

„Jaunimo garantijų iniciatyva – programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis. Tai yra, realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą“, – sako koordinatorius.

Projektu „Atrask save“ siekiama kiekvienam niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui asmeniškai pasiūlyti atrasti save, jei reikia, įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties, ir tokiu būdu padėti įsilieti į darbo rinką. Taip pat dalyviai galės dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.

Anot JGI koordinatoriaus G.Zdanavičiaus, visos veiklos ir pasiūlymai bus nemokami: neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose. Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Veiklos organizuojamos atsižvelgus į individualius jaunų žmonių poreikius ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti ar mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Numatomos paslaugos, kuriose bus siūloma jaunuoliams atrasti save: vaiko minimalios priežiūros; pagalbos pažįstant save; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; motyvavimo; informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes; įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis; savanorystė.
Projektas „Atrask save“ finansuojamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos socialinio fondo ir  valstybės biudžeto lėšomis. Tai pirmasis projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Jaunimo užimtumo didinimas“. Projekto vertė – per 33 mln. eurų.

Norintieji įsilieti į projekto „Atrask save“ veiklą, kviečiami skambinti ir registruotis telefonu 8 652 79338 (Gvidas).