Šilutės jaunimas kviečiamas pasinaudoti galimybėmis ir tapti savanoriais

ES savanoryste DSCN9791 Šilutės rajone viešėjo savanoriškos veiklos atstovai, kurie pristatė Jaunimo savanoriškos tarnybos tikslus ir projektą „Būk savanoriu“. Lankydamiesi Vainute, Žemaičių Naumiestyje ir Šilutės mieste savanoriai bendravo su jaunimu, skleidė gerąją žinią apie savanorystės galimybes bei privalumus.

Priminsime, kad Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba“ yra finansuojamas iš 2007-2013 metų finansinio laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Europos socialinis fondas šiam projektui įgyvendinti skyrė beveik 1,16 mln. eurų.

Pagrindinis projekto tikslas – remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modeliu, sukurti analogišką jaunimo savanoriškos veiklos modelį visoje Lietuvoje. „Būk savanoriu“ – tai nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui skirtas ES savanoryste DSC 7997intprojektas, kurio tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms savanoriauti ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties, taip padedant išsirinkti profesiją bei įsilieti į darbo rinką.

Jaunimas žino ne viską

„Norime įrodyti, kad nebūtini kišenėje pinigai, svajojant turėti kokį daiktą. Savanoriaujant ir rengiant įvairius projektus galima įsigyti visa tai, kas madinga, naudinga visuomenei“, – sakė su Šilutės rajono jaunimu bendravęs Darius Joneikis. Policijoje dirbantis vyras savanoriauja jau aštuonerius metus, o per atostogas aplanko apie 15 šalies savivaldybių, jose surengia po 3-5 susitikimus, skatina jaunimą savanoriauti.

Pirmasis svečių iš Kauno rajono susitikimas įvyko Vainute. Keletą jaunuolių sutikę krepšinio aikštelėje savanoriai subūrė juos į bendrą ratą ir pasakojo apie savanorystės perspektyvas. Lankydamiesi Žemaičių Naumiestyje susitiko su vietos jaunimo bendruomene, o Šilutėje užkalbino jaunimą, poilsiaujantį prie Kultūros ir pramogų centro bei laisvalaikį leidžiantį krepšinio aikštelėje prie Pamario pagrindinės mokyklos.

Anot savanorių veiklos visoje Lietuvoje mentoriaus D.Joneikio, mūsų rajono jaunimas ne viską žino apie savanorystės galimybes. Tačiau susitikimų metu jauni žmonės smalsiai klausinėjo, kaip įstoti į savanorių gretas, kokiose veiklose vėliau galėtų dalyvauti.

„Lygindami Šilutės rajono jaunimą su kitų savivaldybių jaunuoliais, susidarėme įspūdį, kad savanoriavimas – šiokia tokia naujiena šilutiškiams. Gal ši veikla Šilutėje iki šiol buvo mažiau skelbiama? Svarbu žinoti, kad prisijungdami prie savanorių gretų jaunuoliai atveria sau plačius galimybių horizontus. Savanoriaudami jie įgyja asmeninės ir darbo patirties, kas vėliau labai praverčia įsidarbinant. Taip pat savanorystės metu išmokstama rengti įvairius projektus, juose dalyvauti“, – sakė D.Joneikis.

Nauda yra abipusė

Savanoris – tai žmogus, skiriantis dalį savo laiko padėti bendruomenės nariams, neimantis už tai atlygio, prisiimantis atsakomybę už savanorišką veiklą, siekiantis asmeninio tobulėjimo, naujos patirties įgijimo bei gaunantis dvasinės naudos, kuria dalijasi su bendruomene.

Savanoriai dirba ne pelno siekiančiame sektoriuje, tai yra valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, kurios veikia socialinėje, ekologinėje, kultūrinėje, sveikatos, gyvūnų globos, aplinkosaugos ar kitose srityse.

Kaip jaunimui sakė D.Joneikis, yra daugybė priežasčių, kodėl žmonės savanoriauja. Savanorystė – tai ne tik pagalba kitiems, bet ir mokymosi procesas, geras laisvalaikio praleidimo būdas, galimybė susirasti bendraminčių, draugų, įgyti pasitikėjimo savimi. Svarbu ir tai, kad kiekvienas savanoris yra palydimas patyrusio žmogaus, dalyvauja seminaruose, o pabaigęs savanorišką tarnybą gauna tai liudijantį pažymėjimą.

Savanoriškoje veikloje lyg ir savaime suprantamu dalyku yra tai, kad savanorystės tikslas – kažką kitiems suteikti arba duoti: laiką, gebėjimus, žinias, artimą ryšį. Tačiau savanoriui taip pat svarbu gauti vienokį ar kitokį, kad ir ne pinigine forma išreiškiamą atlygį, svarbu išlaikyti balansą tarp to, ką savanoris duoda ir to, ką jis gauna.

Turiningas ir kompensuojamas laikas  

ES savanoryste DSC 8030intSusitikimų su Šilutės rajono jaunimu metu buvo išsamiau pristatytas Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) projektas „Būk savanoriu“. Šis projektas ypatingas tuo, kad skirtas nedirbantiems ir nesimokantiems 16-29 m. jauniems žmonėms. Tai galimybė jiems atsakyti į svarbiausius gyvenimo klausimus: ką, kur ir kodėl veikti. Vykdant projekto „Būk savanoriu“ veiklas siekiama kokybiškos savanorystės, kurios metu kiekvienas jaunuolis gali atrasti save ir sau patinkančią veiklą.

Savanoriauti galima jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, veiklos taip pat vykdomos turizmo, kultūros centruose, regioniniuose parkuose, policijoje, miestų teatruose, socialinėse, sveikatingumo įstaigose, gyvūnų globos namuose, botanikos soduose, muziejuose, bibliotekose, menų mokyklose, darželiuose ar kitose vietose. Dažnai savanoriai dalyvauja įvairiose stovyklose, festivaliuose, vyksta į užsienio šalis. Galimybė savanoriauti trunka 3 arba 6 mėnesius, 20 valandų per savaitę.
Beje, būti savanoriu, anot D.Joneikio, yra netgi patogu.

„Jei jaunuolis niekur nedirba ir nesimoko, tačiau ketina tai daryti po metų, jis gali laiko nešvaistyti veltui. Prisijungusįjį prie savanorių gretų globoja JST. Savanorystės metu, esant  poreikiui, kompensuojamos kelionių, privalomojo sveikatos draudimo, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos. Taip pat – tobulinami asmeniniai įgūdžiai, mokomasi veiklų, kurios padėtų susirasti darbą ir sau patinkančią sritį.

Norintieji tapti JST savanoriais kviečiami užsiregistruoti ir užpildyti savanorio anketą, esančią JST internetinėje svetainėje adresu: www.buksavanoriu.lt/jst