Šilutės jaunimas lankėsi Tauragėje

 

Erdve jaunimoŠilutės atviros jaunimo erdvės nariai sausio pradžioje lankėsi Tauragės radijos stotyje.
Šilutės jaunimas lankėsi Tauragės radijo stotyje, kur susipažino su jos veikla bei verslo viešinimo ypatumais. Jaunuoliams apie radijo stoties veiklą papasakojo Tauragės radijo stoties direktorius Valdas Latoža bei kiti darbuotojai.

Šilutės atviros jaunimo erdvės veikla finansuota iš Europos struktūrinių fondų lėšų projekto Nr. 08.6.1_ESFAV-911-23-0003 „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant.“