Šilutės jaunimas Vilniuje pristatė savo veiklą

 jaunimas kaledine akcijaŠilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rimantė Čiutienė ir jaunimo asociacijos „Pamario jaunimas“ atstovai pristatė 2013 metais įgyvendintą projektą ir su juo susijusias iniciatyvas 2014 m. gegužės 13 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Jaunimas regionuose: iniciatyvų ir veiklos skatinimas“. Kartu su jais dalyvavo ir Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Šukytė.

Visus 2013 metus šilutiškiai aktyviai dalyvavo socialinėje veikloje: organizavo ne vieną renginį, skirtą atkreipti dėmesį į labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes – vaikus ir neįgaliuosius. Šių veiklų tikslas buvo pasirūpinti kitu, silpnesniu, suteikti pagalbos ir padovanoti dėmesio.

Prieš mokslo metų pradžią jaunimas ieškojo galimybių nudžiuginti nepasiturinčių šeimų vaikus kanceliarinėmis prekėmis ir pasirūpinti, kad į mokyklas iškeliautų aprūpinti reikalingais daiktais. Antroji akcija buvo organizuojama prieššventiniu laikotarpiu, kai visi vaikai svajoja apie Kalėdų stebuklą, laukia šventės ir Kalėdų senelio dovanų. Prieš šios akcijos organizavimo prisidėjo Šilutės evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis ir Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios katalikų parapijos kunigas Stasys Toleikis, vietos verslininkai ir socialiniai darbuotojai.

Trečiąja jaunimo iniciatyva „Būkime kartu“ – dėmesys buvo skiriamas neįgaliesiems. Surengta popietė, kurios metu buvo vykdomos įvairaus pobūdžio veiklos ir leidžiamas laikas kartu. Šį savo projektą „Mes galim“ ir įgyvendintas iniciatyvas jaunimas pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento organizuotoje konferencijoje. Šioje konferencijoje dalyvavo per 150 dalyvių iš visos Lietuvos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Šio projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio, nevyriausybinio ir verslo sektorių formas. Siekiama aktyviau bendradarbiauti sprendžiant jaunimo problemas, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, siekiant visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo, tolerancijos jauniems žmonėms.

Konferencijos dalyvius sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas Kuliavas. Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva pristatė Telšiuose vykdomas jaunimui skirtas veiklas. Telšiai, įgyvendindami projektą, sertifikavo 100 jaunimo darbuotojų, kurie vadinami „Laiminguoju šimtuku“. Siekiama, kad būtų sudarytos galimybės sportuoti visam rajono jaunimui, todėl visos veikiančios sporto salės yra atviros jaunimui.

Savivaldybė įgyvendino įvairius projektus, kurių pagalba buvo remontuojamos patalpos, kuriami jaunimo centrai, gerinama jaunimo darbuotojų kompetencija. Telšių rajono savivaldybė vaikų socializacijos programai skiria 40 tūkst. Lt, sporto programai – 250 tūkst. Lt, Kultūros programai – 100 tūkst. Lt, bendruomenės sveikatinimo programai – 80 tūkst. Lt. Veikia studentų rėmimo programa – po 500 Lt 2 kartus per metus Savivaldybė remia tuos, kurie labai gerai išlaiko brandos egzaminus ir yra iš nepasiturinčių šeimų. Jaunų specialistų pritraukimui į rajono sveikatos priežiūros įstaigas skirta 41 tūkst. Lt, pagalbai jauniesiems verslininkams (25 – 29 m.) 367 tūkst. Lt (kompensuojamos palūkanos, įmonių įregistravimo išlaidos), taip pat padedama jaunoms šeimoms.

Visi konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo darbo grupėse, kurių buvo 10. Šiose darbo grupėse buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pasiekti aktyvesnio, nemotyvuoto jaunimo įsitraukimo, kokios priemonės dabar naudojamos  į(si)traukimui užtikrinti? Buvo diskutuojama, kaip užtikrinti sklandžią informacijos sklaidą, kaip tą informaciją bus galima panaudoti ateityje? Darbo grupių dalyviai dalinosi gerąją patirtimi: pasiektais rezultatais, planuojamomis veiklomis.

Antroje konferencijos dalyje, išklausę psichologo Zenono Streikaus pranešimo apie jaunimo motyvaciją ir užimtumą bei sociologo Vlado Gaidžio pranešimo apie jaunimo požiūrį į daugelį visuomenėje vykstančių procesų, buvo paskelbtos ir apdovanotos geriausios iniciatyvos.

Geriausiomis iniciatyvomis išrinktos: „Jaunųjų policijos rėmėjų akademija“, kurios dalyviai moksleiviai aktyviai savanoriaudami kovojo su neigiamais reiškiniais mokykloje (Kauno r.), žygiai dviračiais „Wheel Addicted“, skirti Palangos kurorto 760-osioms vardo paminėjimo metinėms (Palanga) ir kaimo jaunimo verslumo, kūrybiškumo, kompiuterinio raštingumo ir kt. įgūdžių lavinimui skirta veikla „Kryžkelė“ (Jonavos r.). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat apdovanojo Joniškio r. jaunimo iniciatyvą „Šok su senjoru“, kurios metu skirtingo amžiaus žmonės – senjorai ir jaunimas – kartu mokosi Lotynų Amerikos šokių.

Europos Sąjungos jaunimo politikos strategijoje yra pasakyta: „Jaunimas – ne sunki atsakomybė, o svarbus mūsų bendruomenės išteklius, kurį sutelkus galima pasiekti aukštesnių socialinių tikslų“. Tad siekime didesnių bendrų tikslų, skatinkime jaunimą veikti ir galėsime džiaugtis puikiais rezultatais: geresne aplinka, gražesniais renginiais ir puikiomis iniciatyvomis!