Šilutės krašte apsigyvenę ukrainiečiai įgijo lietuvių kalbos žinių pažymėjimus

Artėjant kalendoriniams metams į pabaigą simbolinius mokslo metus pabaigė ir Šilutės rajone gyvenantys ukrainiečiai, kurie į mūsų kraštą atvyko bėgdami nuo nuožmaus karo. Apsigyvenę Šilutėje, o lietuvių kalbos mokytis pradėję birželio mėnesį pamokas jie baigė gruodį ir jau išlaikė įgytų žinių egzaminą bei įgijo akredituotus pažymėjimus. Pažymėjimai liudija, kokį lietuvių kalbos lygį jie pasiekė.

Simbolinė ukrainiečiams skirta „mokslo metų“ užbaigimo šventė buvo surengta gruodžio 20-ąją, po šv. Mikalojaus dienos, kuri Ukrainoje yra gerai žinoma ir minima kaip prieškalėdinio laukimo ir artėjančio džiugesio šventė. Būtent šv. Mikalojus – tai šventasis, kuris Ukrainoje yra laikomas Kalėdų senelio prototipu.

Lietuvių kalbos pamokos Šilutėje gyvenantiems ukrainiečiams vyko nuo šių metų birželio pradžios iki gruodžio vidurio Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre. Kadangi dar birželį buvo sulaukta gausaus būrio ukrainiečių (per 50 žmonių), norinčių įgyti pagrindines lietuvių kalbos žinias, pamokoms lankyti buvo sudarytos dvi mokinių grupės. Prisitaikę sau tinkamą laiką ukrainiečiai į centre rengiamas lietuvių kalbos pamokas atvykdavo du kartus per savaitę. Pamokos vyko ir visą vasarą.

Kalbinti lietuvių kalbos mokytojai, dirbę su ukrainiečiais, Saulina Grinčinaitienė ir Helmutas Vaškaitis sakė, jog iš pradžių darbas nebuvo paprastas ir lengvas. Vis dėlto, ir mokytojams tai buvo nauja patirtis, kai reikėjo surasti ir tinkamą mokymuisi medžiagą, sukurti pamokas, paruošti užduotis, taip pat surasti pritaikytus vadovėlius.

Tačiau visi darbai, kurie atliekami noriai, yra įveikiami. Ir štai jau praėjus 7 mėnesiams lankantys pamokas ukrainiečiai gruodžio viduryje išlaikė ir valstybinės lietuvių kalbos testą, kurį sudarė trys dalys: kalbėjimo, klausymo ir rašymo.

Gruodžio 20-ąją Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre įvyko šventinis prieškalėdinis renginys. Jo metu lietuvių kalbos pamokas lankiusius ukrainiečius pasveikino savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė. Ji buvo mūsų rajone apsigyvenusių ukrainiečių kuratorė ir nemažai mokinių pakvietė lankyti šias pamokas.

Renginio metu ukrainiečiai papasakojo istoriją apie savo Kalėdų senelį – šv. Mikalojų, klausėsi savo tautietės Anastasijos atliekamų dainų, apsikeitė simbolinėmis dovanėlėmis.

Vakarą vainikavo pamokas lankiusiųjų ukrainiečių apdovanojimai – jiems įteikti pažymėjimai, įrodantys, jog jie įgijo A1 ar A2 lietuvių kalbos mokėjimo lygius. O tai reiškia, kad maždaug kovo-balandžio mėnesiais atvykę į mūsų kraštą ukrainiečiai jau gali suprasti ir naudoti kasdienes paprastas lietuviškas frazes, geba pristatyti save ir kitus, gali užduoti bei atsakyti į klausimus apie asmeninę informaciją, supranta sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su aktualiausiomis sritimis.

Tiek ukrainiečius mokę mokytojai, tiek Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro administracija džiaugiasi, kad pavyko bent kiek prisidėti prie kasdieninio ukrainiečių gyvenimo pas mus, palengvinti jiems integravimąsi į socialinį gyvenimą ir darbo sritį.