Šilutės kredito unija – 16 metų stabilaus augimo

UNIJOS F 316-tus metus veikiantis rajono bendruomenės bankas – Šilutės kredito unija ataskaitiniame susirinkime turėjo progą pradžiuginti beveik 7250 savo narių gerais finansiniais rezultatais.

Šilutės kredito unijos valdybos pirmininkė Genovaitė Kimbrienė savo ataskaitoje paminėjo esminius veiklos rodiklius. Kredito unijos turtas 2011 metų pabaigoje buvo beveik 63,55 mln. litų. Kredito unijos kapitalas sudarė 5,23 mln. litų. Per visus 2011 metus kredito unijos turtas nuolat augo ir 2011 metų pabaigoje padidėjo 21,22 mln. litų – t.y. išaugo 36,6 proc., palyginti su ankstesniais metais.

2011 metais Šilutės kredito unija uždirbo beveik 489 litų pelno.

Sveikino Lietuvos unijų judėjimo lyderiai

Unijos narius pasveikinti atvyko Lietuvos unijų judėjimo lyderiai: Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) pirmininkas Ramūnas Stonkus, Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius bei Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis.

Beje, V.Pozingis yra Šilutės kredito unijos narys ir eina Stebėtojų tarybos nario pareigas.

F.Dirginčius sakė, kad Lietuvos 62 kredito unijos naudojasi centrinės kredito unijos paslaugomis. Bendras visų unijose esančių narių skaičius jau pasiekė 125 tūkstančius narių. Šilutės kredito unija yra antra pagal narių skaičių, o veiklos rezultatais nuo pat įsikūrimo neiškrenta iš 5 sėkmingiausiai veikiančių unijų rato.

ALKU pirmininkas R.Ston-kus sakė, kad šiemet iš visų aplankytų kredito unijų ataskaitiniame susirinkime šilutiškiai yra susirinkę gausiausiai.

Daugėja narių ir jiems teikiamų paslaugų

Unijos valdybos pirmininkė G.Kimbrienė dėkojo unijos administracijai ir valdymo organų nariams už nuoširdų komandinį darbą, kuris leido pasiekti puikių finansinių rezultatų ir būti viena sėkmingiausių unijų šalyje.

Šilutės kredito unija turi 11 nutolusių kasų visose seniūnijose. Praėjusiais metais kredito unijoje dirbo 25 darbuotojai. Metų pabaigos duomenimis, unijoje turėjo 7249 narius – fizinius asmenis, 45 asocijuotus narius (įmones) ir 50 nevyriausybinių organizacijų.

2011 metais buvo suteiktos 547 paskolos: 528 paskolos paimtos litais (9,5 mln. Lt) ir 19 paskolų – eurais (397 tūkst. EUR). 30 kartų teko svarstyti kredito unijos narių prašymus dėl paskolos grąžinimo termino ar paskolos grąžinimo tvarkaraščio perplanavimo. Išduotos 1309 MasterCard ir Maestro kortelės.

Pasak G.Kimbrienės, aktyviai ir nemokamai kredito unijos nariai naudojasi internetine bankininkyste – 1639 fiziniai asmenys ir 60 juridinių asmenų. Per praėjusius metus unijoje atliktos 20133 finansinės operacijos, o apyvarta siekė 4,77 mln. litų.
UNIJOS F 4
Praėjusiais metais į kredito uniją buvo priimti 573 nauji nariai – fiziniai asmenys, 11 juridinių asmenų. Unijos klientėmis tapo ir 7 kaimo bendruomenės.

Valdybai teko svarstyti 47 narių pareiškimus dėl išstojimo iš kredito unijos. Pagrindinė priežastis – žmonės išvyksta gyventi kitur, dažniausiai – į užsienį. Tik pora narių išstojo nusprendę, kad jiems nereikalingos kredito unijos paslaugos.

Kredito unija bendradarbiauja su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“ ir UAB „INVEGA“. Pagal Verslumo skatinimo programą išduotos  3 paskolos po 89 tūkst. litų su 5,49 metinėmis palūkanomis, kurių 95 proc. palūkanų dalį dengs UAB „INVEGA“.

2011 m. buvo organizuotos akcijos gauti paskolas su lengvatinėmis palūkanomis. Jos skirtos žemės ūkio apyvartinėms lėšoms įsigyti (iki 49000 Lt su kredito unijos nario laidavimu ir 8,5 proc. metinėmis palūkanomis).

Šiuo metu dar vyksta kelios akcijos: lengvatinės iki 20 tūkst. litų paskolos (su 5 proc. metinėmis palūkanomis) stogo dangos keitimui; paskolos jaunimui studijoms finansuoti ir būsto paskola jaunoms šeimoms, kurių amžius – iki 35 metų.

 Artėjančio unijos gimtadienio proga, balandžio 18 -25 dienomis kredito unija 25 nariams organizuoja ekskursiją  į  „Gėlių paradą“ Olandijoje.

Veiklos ataskaitas pateikė ir unijos vyr. finansininkė Rita Stonienė, Paskolų komiteto pirmininkė Birutė Gustienė. Visos ataskaitos susirinkimo narių buvo patvirtintos vienbalsiai.

Pasikeitimai

Nuo unijos įsikūrimo pradžios Paskolų komitete dirbo ūkininkas Stasys Šeputis. Jam pačiam prašant, visuotinis susirinkimas patvirtino jo atsistatydinimą. Už ilgametį triūsą S.Šepučiui buvo įteikta gėlių bei atminimo diplomas. Į laisvą vietą Paskolų komitete visuotinis susirinkimas išrinko Aldoną Andžiulienę. Ji prieš dešimtmetį jau yra dirbusi kredito unijos buhaltere.

Po susirinkimo surengta loterija, kurioje išdalinta apie dešimt dovanėlių. Loterijos rėmėjai – poetas Marijus Budraitis ir „Zepter“.

Susirinkusieji  priimti ir išlydėti dainomis – pradžioje dainavo mišrus vokalinis ansamblis  „Mingė“, kuriam vadovauja Regina Jokubaitytė, o pasibaigus  susirinkimui visi klausėsi estrados grando Romo Dambrausko koncerto. Vaišių ir užkandžių stalus suruošė Kintų baro „Kuršiai“ šeimininkės.