Šilutės kredito unija pasitinka 20-mečio jubiliejų

KREDITO UNIJOS VNSŠilutės kredito unijos visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta 20-oji unijos veiklos ataskaita, o gegužės 28 dieną bus minimas jubiliejinis unijos gimtadienis. Visuotinį unijos narių susirinkimą pavyko surengti tik iš antro karto, nes jame turėjo dalyvauti mažiausiai pusė visų unijos narių – per 4400. Tiek daug žmonių galės susirinkti tik tuomet, kai Šilutėje bus pastatyta Sporto ir pramogų arena.

Kovo 18 dieną į Šilutės KU visuotinį susirinkimą atvyko 290 narių, dar per 100 narių delegavo savo balsus raštu.

Šilutėje – skaitlingiausia Lietuvos unija

Susirinkime vienbalsiai patvirtintos visos 2015 metų ataskaitos: stebėtojų tarybos (pirmininkas Leonas Anskaitis), valdybos (pirmininkė Genovaitė Kimbrienė), paskolų komiteto (pirmininkė Birutė Gustienė), metinė finansinė (vyr. finansininkė Rita Stonienė) ir 2016 metų planai.

Visuotiniame susirinkime dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU): Rizikos valdymo ir kontrolės departamento vedėjas Mindaugas Vijūnas ir advokatas Ramūnas Džiugas.

Pasak svečių, Šilutės kredito unija yra ypač svari Lietuvos kredito unijų judėjime. Ji yra LCKU narė ir tarp 62 Lietuvos kredito unijų savo veiklos rezultatais yra pirmaujančiųjų gretose. Šilutės kredito unija užima II vietą pagal sukauptą kapitalą ir I vietą savo narių skaičiumi.

Pasak M.Vijūno, kredito unijos narių skaičiumi šilutiškiai sugebėjo aplenkti Vilniuje, Kaune ir kituose didmiesčiuose įsikūrusias kredito unijas. Vadinasi, unijos vadovybė sugeba prisitaikyti prie čia gyvenančių žmonių poreikių ir pateisina jų lūkesčius.

Dirba pelningai ir kaupia jėgas

Šilutės KU valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Genovaitė Kimbrienė pasidžiaugė, kad unija sėkmingai, t.y. pelningai, baigė 2015 metus. Jos sukauptas kapitalas padidėjo 3 procentais ir dabar siekia 23,467 mln. eurų. Per 2015 metus į uniją įstojo 381 naujas narys, ir unijos narių dabar yra 8816.KREDITO UNIJOS VNS 2

Pasak G.Kimbrienės, planuojama, kad trejus metus iš eilės unijos narių skaičius pasipildys po 350 narių kasmet. Jau dabar Šilutė turi Lietuvos kredito unijų pageidaujamą narių skaičių – 20 proc. rajono teritorijoje gyvenančių suaugusiųjų žmonių.

Unijos valdyba per metus išdavė 345 paskolas, kurių bendra suma – 5,186 mln. Eur. Pasak G.Kimbrienės, nemažai darbo atlieka administracija, paskolų komitetas bei valdyba, vertindami paskolų prašančių žmonių prašymus ir paskolų grąžinimo kontrolę. Šilutės kredito unijoje vėluojančių grąžinti paskolas narių yra tik 2 proc., tai vienas geriausių rodiklių Lietuvoje.

Unijos vyriausioji finansininkė R.Stonienė sakė, kad atskaičius privalomus mokesčius unijai už suteiktas paslaugas per 2015 metus liko 92,37 tūkst. eurų. Pelno didesnė dalis, visuotinio susirinkimo sprendimu, bus pervesta į privalomą rezervinį kapitalą ir kitus Lietuvos banko reikalaujamus stabilizacijos fondus, kad toliau stiprintų unijos jėgas.

Visuotiniam susirinkimui pasibaigus buvo išdalinta 20 dovanų loterijos būdu atrinktiems susirinkimo dalyviams, išklausytas Vytauto Šiškausko koncertas bei diskutuota prie puodelio kavos ir užkandžių.