Šilutės kredito unija – pelningiausiai dirbanti unija Lietuvoje

unija vadaiPusketvirto šimto Šilutės kredito unijos narių visuotiniame susirinkime išklausė pagyrimų dėl unijos veiklos, kuriuos Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) vardu perdavė LCKU valdybos narys, teisininkas Ramūnas Džiugas. Jis gyrė Šilutės kredito unijos administraciją ir jai vadovaujančias institucijas – valdybą, paskolų komitetą bei stebėtojų tarybą, kurių dėka šiemet pasiektas puikus veiklos rezultatas – Šilutės kredito unija yra pelningiausiai veikianti kredito unija Lietuvoje. Jos praėjusių metų pelnas – 458 tūkst. litų.

Visuotiniam susirinkimui šiemet pirmininkavo unijos stebėtojų tarybos narys, Šilutėje gerai žinomas politikas Virgilijus Pozingis. Jo įgūdžiai vadovauti rajono Tarybai padėjo visuotinį susirinkimą vesti konkrečiai ir sklandžiai.

17-ųjų veiklos metų rezultatai

Šilutės kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Genovaitė Kimbrienė unijos nariams pateikė jau septynioliktą valdybos veiklos ataskaitą. Ji priminė, kad unijos gimtadieniu galima vadinti 1996 m. balandžio 4 d., kai Lietuvos bankas išdavė šilutiškiams licenciją vykdyti visas operacijas, nurodytas Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme.

2012-uosius metus kredito unija baigė turėdama visame rajone išplėstą 11 nutolusių kasų tinklą: Žemaičių Naumiestyje, Švėkšnoje, Kintuose, Usėnuose, Vainute, Rusnėje, Vilkyčiuose, Saugose, Juknaičiuose, Gardame ir Katyčiuose.

Kredito unijoje dirbo 26 darbuotojai, metų pabaigoje unijoje buvo 7704 nariai. Be to, unijos paslaugomis naudojasi ir 85 įmonės bei 68 nevyriausybinės organizacijos.unija registracija

Pasak G.Kimbrienės, per 2012-uosius metus valdyba surengė 50 posėdžių. Tapo tradicija rengti išplėstinius posėdžius kartu su Paskolų komitetu ir operatyviai išsiaiškinti kylančius klausimus.

Per 2012 metus į kredito uniją įstojo 675 nauji nariai, iš jų 29 – juridiniai asmenys (smulkios įmonės). Atidaryta 15 sąskaitų vaikams.

Praėjusiais metais iš unijos išstojo 96 nariai. Didžioji dauguma iš jų (65 nariai) išvyko gyventi į užsienį.

2012 metais valdyba svarstė ir suteikė paskolas 644 nariams, bendra paskolų suma – 12,070 mln. litų.

Unija padeda ir žmonėms, norintiems plėtoti verslą pasinaudojant ES remiama Verslumo skatinimo programa. Šilutės kredito unija jau išdavė 10 lengvatinių paskolų (569 tūkst. Lt) su 5,49 proc. metinėmis palūkanomis. 95 procentus sumokėtų palūkanų dengia UAB „INVEGA“.

Iš viso 2012 metų pabaigoje suteiktos paskolos sudarė 36,285 mln. Lt. Bendras paskolų skaičius – 944.
Jau 649 nariai savo sąskaitas unijoje tvarko naudodamiesi internetine bankininkyste „i-Unija“.

Per 2012 metus kreditinėmis ir debetinėmis unijos kortelėmis buvo atlikta 14 868 operacijos, bendra finansinė apyvarta jomis pasiekė 1,487 mln. Lt.

G.Kimbrienė informavo, kad unijos vadovybė yra numačiusi artimiausių 3 metų veiklos planą – bus siekiama, kad visi unijos veiklos rodikliai kasmet padidėtų 6 procentais.

Bendruomeniška unija

2012 metais buvo paskelbtos penkios naujų narių priėmimo be stojamojo mokesčio akcijos, kurių metu į Šilutės kredito uniją įstojo 315 naujų narių.

Pernai kredito unijos valdyba iš ilgalaikės kaimo bendruomenių rėmimo programos pagal pateiktas 9 kaimo bendruomenių paraiškas skyrė lėšų bendruomenių šventėms, rungtynėms organizuoti, taip pat parėmė visuomenines organizacijas.
unija ziurovai
2012 metais kredito unija savo nariams organizavo jau tradicija tampančią turistinę kelionę į Gėlių paradą Olandijoje, surengta ir tradicinė išvyka į Asociacijos Lietuvos kredito unijos vasaros sąskrydį.

Šilutės kredito unija jau ne kartą yra pripažinta bendruomeniškiausia unija Lietuvoje.

Pasitiki unijos vadovais

Valdybos pirmininkės G.Kimbrienės pristatytus unijos veiklos rezultatus ir finansinius rodiklius patvirtino bei papildė vyr. finansininkė Rita Stonienė bei kitų unijos valdymo institucijų vadovai – Stebėtojų komiteto pirmininkas Leonas Anūkaitis, Vidaus audito tarnybos vadovas Arnoldas Fokas. Išklausytos ir išorinio audito išvados.

Nors ir buvo paruošti biuleteniai unijos vadovybės rinkimams, tačiau jų neprireikė. Absoliuti dauguma susirinkimo dalyvių nubalsavo, kad unijos vadovybė išliktų ta pati.

Visuotinio susirinkimo pabaigoje valdybos pirmininke vėl išrinktą G.Kimbrienę ir visus unijos narius pasveikinti atvyko Seimo narys Artūras Skardžius.

Pirmininkei jis dovanojo puokštę rožių, o unijos nariams žadėjo remti kredito unijų – lietuviško kapitalo finansinių institucijų – vystymąsi. Pasak A.Skardžiaus, centralizuotai ir kooperuotai veikiančios kredito unijos yra nusipelniusios paramos, kad sėkmingiau konkuruotų su užsienio kapitalo bankais.