Šilutės kredito unija – skaitlingiausia Lietuvoje

UNIJOS 2Šilutės kredito unija jau susiplanavo devynioliktuosius savo veiklos metus. Ir tai yra pirmieji metai, kai visas unijos kapitalas, aktyvai ir finansiniai planai jau suskaičiuoti naująja valiuta – eurais.

Vasario 19 dieną įvyko visuotinis narių susirinkimas, kuriame patvirtintos Stebėtojų tarybos (pirmininkas Leonas Anskaitis), Vidaus audito, Valdybos (pirmininkė Genovaitė Kimbrienė) bei Paskolų komiteto (pirmininkė Birutė Gustienė) veiklos ataskaitos ir metinė finansinė ataskaita, kurią pateikė vyriausioji buhalterė Rita Stonienė.

Susirinkime dalyvavo ir Lietuvos centrinės kredito unijos atstovas, Europos sąjungos projektų skyriaus vadovas Tomas Valauskas, kuris pasveikino Šilutės kredito uniją tapus didžiausia savo narių skaičiumi kredito unija Lietuvoje.

Kredito unijos valdybos pirmininkė G.Kimbrienė kalbėjo, kad Šilutės kredito unija 2015 metus pasitiko turėdama 8427 narius, be to, jau 98 įmonės ir organizacijos savo finansinius reikalus tvarko, naudodamosi kredito unijos paslaugomis.

Pasak G.Kimbrienės, Lietuvoje yra kredito unijų, kurių veiklos rezultatai negerėja, ir todėl ieškomi jungimosi variantai. Apie tokį susijungimą rimtai svarsto Palangos KU, Pajūrio KU, Mėmelio KU ir Klaipėdos KU. G.Kimbrienės nuomone, Šilutės kredito unijai, kuri jau dabar yra pati skaitlingiausia Lietuvoje ir savo finansinės veiklos rezultatais yra nuolat tarp pirmaujančiųjų Lietuvoje, UNIJOS 3apie kokį nors jungimąsi ar prisijungimą svarstyti nereikia.

Pasak G.Kimbrienės, esame stipriausi regione ir mūsų tikslas – kuo geriau aptarnauti savo krašto žmones, kuo daugiau jų apjungti naudotis finansinėmis paslaugomis.

G.Kimbrienė dėkojo kredito unijos visuomenininkams, kurie nemokamai dirba unijos Valdyboje, Stebėtojų taryboje, Paskolų komitete ir kurių darbas turi nemažai reikšmės, kad Šilutės kredito unija veikia sėkmingai.

Vyr. buhalterė R.Stonienė, pristačiusi kredito unijos finansinę veiklą, informavo, kad per 2014 metus unijos finansiniai aktyvai pasiekė 79,068 mln. litų (22,90 mln. Eur). Naudojant šiuos unijos narių sukauptus finansinius išteklius, buvo pasiektas 482,1 tūkst. Lt (139,63 tūkst. Eur) metinis pelnas.

Visuotinis susirinkimas nusprendė bemaž visą gautą pelną pervesti į unijos rezervinį kapitalą, kad būtų sustiprintas kredito unijos veiklos stabilumas. 10 tūkst. Lt (2,896 tūkst. Eur) iš gauto pelno nuspręsta paremti rajono bendruomenes, kurios įgyvendina įdomius projektus ir savo nariais papildo kredito uniją.

Visuotiniame kredito unijos susirinkime patvirtintas planas, kad 2015 metų pabaigoje unijos narių skaičius pasiektų 8800, o kredito unijos aktyvai išaugtų iki 24,246 mln. Eur, t.y., būtų 1,346 mln. Eur didesni, nei buvo praėjusiais metais.

Baigus kredito unijos visuotinį susirinkimą visi klausėsi atlikėjo Mino koncerto, o vėliau bendravo prie arbatos puodelio.