Šilutės kredito unija sveikina visus su tarptautiniais kooperatyvų metais

UNIJOS KIMBRIENE2012 metai yra paskelbti Tarptautiniais kooperatyvų metais. Šilutės kredito unijai, pasak valdybos pirmininkės Genovaitės Kimbrienės, šie metai yra labai svarbūs, nes mūsų unija ir visas Lietuvos kredito unijų judėjimas yra puikiausias kooperacijos galios ir perspektyvos pavyzdys.

Šilutės kredito unija Lietuvoje įsteigta ir įregistruota 1996 metais tarp pirmųjų trijų kredito unijų. Ji sėkmingai išlaiko nuoseklius augimo rezultatus. Tarp dabar Lietuvoje veikiančių 62 kredito unijų Šilutės kredito unija pagal narių skaičių ir sukauptą jų kooperatinį kapitalo dydį yra antra Lietuvoje (aukštesnius skaičius turi tik Panevėžio kredito unija).

G.Kimbrienė sveikina visus Šilutės krašto žmones su Naujaisiais metais ir ypač 7300 Šilutės kredito unijos narių, kurie jau valdo 63,5 mln. Lt kooperatinį kapitalą (jame yra ir 5,6 mln. eurų). Ji linki, kad šiais tarptautiniais kooperatyvų metais dar daugiau mūsų rajono žmonių sužinotų apie kredito unijos veiklos naudą mūsų krašto gyventojams, jos teikiamas paslaugas ir prisidėtų prie unijų judėjimo puoselėjamo šūkio „Neįtikėtina kooperacijos jėga“.

Augimo metai

Kalbėdama apie praėjusius 2011 metus, G.Kimbrienė sakė, kad unijai jie buvo pelningi. Per šiuos metus kapitalas padidėjo 5,5 mln. Lt, o į uniją priimta 500 naujų narių.

Daugelio Lietuvos kredito unijų siekiamybė yra į savo unijas priimti 10 proc. krašto suaugusių žmonių. Šilutės kredito unija jau džiaugiasi dvigubu rezultatu: 20 proc. suaugusių Šilutės rajono gyventojų (arba kas penktas pilnametis mūsų krašto žmogus) jau yra kredito unijos narys.

G.Kimbrienė kalbėjo, kad po banko „Snoras“ uždarymo vien per gruodžio mėnesį kredito unijos kasoje atsirado daugiau nei 1,5 mln. litų, padėtų naujuose terminuotuose indėliuose. Nepatvirtintais duomenimis, apie 50 proc. uždaryto banko indėlininkų susigrąžintus pinigus pervedė į naujai atidarytas sąskaitas Šilutės kredito unijoje.

Pelnas – unijos kapitalui stiprinti

Praėjusių metų pradžioje buvo planuota, kad unija metus baigs turėdama 376 tūkst. litų  pelną, tačiau metų veiklos pelnas buvo 30 procentų didesnis.

Pasak G.Kimbrienės, kredito unijos skiriasi nuo įprastų bankų vien tuo, kad jas valdo ne vienas koks nors šeimininkas ar grupė finansinių investuotojų, bet patys unijos nariai. Būtent jie sprendžia, kaip panaudoti sukauptą kapitalą ir gautą pelną.

Kiekvienais metais visuotiniame narių susirinkime sprendžiama, kaip paskirstyti gautą pelną. Todėl manoma, kad ir šiemet unijos nariai nuspręs pelno lėšomis sustiprinti unijos kapitalą, pervedant lėšas į rezervo fondą.

Be to, Šilutės kredito unijos visuotiniame narių susirinkime buvo nuspręsta kasmet 10 tūkst. Lt pelno lėšų skirti rajono kaimo bendruomenių projektams remti, renginiams organizuoti (vienam projektui galima skirti iki 500 Lt). Už šią paramą kaimo bendruomenės remia uniją naujais nariais.

Stabilumą ir saugumą užtikrina įstatymai ir vidinė tvarka

Pasak G.Kimbrienės, kredito unijos, kitaip nei bankai, turi dvigubą finansinės veiklos priežiūrą. Žmonių indėliai apdrausti, kaip ir visų kitų bankų, o unijos veiklą prižiūri įstatymais numatyta tvarka ne tik Lietuvos bankas, bet ir Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

Pastaroji institucija vykdo nuolatines inspekcijas ir apsaugo nuo galimų klaidų. Be to, LCKU kredito unijoms yra naudinga, nes kooperuotai teikia teisines paslaugas, prižiūri ir aptarnauja kompiuterines sistemas, vykdo kreditinių – debetinių kortelių ir internetinės bankininkystės sistemų aptarnavimą bei organizuoja unijų darbuotojų bei valdymo institucijų narių mokymus.

Unijos veiklos stabilumą ir sukauptų indėlių saugumą užtikrina ir Kredito unijų veiklos įstatymas, kuriuo unijoms suteiktos teisės kaupti narių indėlius, išduoti paskolas. Kredito unijos sukaupto kapitalo perteklių gali investuoti tik į valstybės vertybinius popierius. Unijos savarankiškai sutinka su įstatymo apribojimu, kad jų kapitalas negali būti investuotas į komercinių investicijų fondus. Todėl kredito unijos visiškai nenukentėjo dėl pasaulį sukrėtusios investicinių fondų griūties.

Pripažinimas

Praėjusių metų spalį minint Tarptautinę kredito unijų dieną, Šilutės kredito unijai buvo paskirti du apdovanojimai. Iš visų kitų Lietuvos kredito unijų ji buvo pripažinta bendruomeniškiausia kredito unija, o Genovaitė Kimbrienė buvo pripažinta geriausia unijos valdybos pirmininke.

G.Kimbrienė neabejoja, kad šie metai visiems šilutiškiams bus geresni, nes mes jau išmokome gyventi sunkiomis sąlygomis ir turėjome pamoką, kaip elgtis su savo pinigais.

Ji linki visiems sveikatos ir drakoniškos stiprybės siekiant geresnio gyvenimo bei finansinio stabilumo.