Šilutės kredito unijos nariai priglaudė Kvėdarnos kredito uniją

KREDITO UNIJOS_4Vieningu rankos mostu Šilutės kredito unijos nariai nusprendė prisijungti Kvėdarnos kredito uniją, kuri tampa 12-ąja Šilutės kredito unijos nutolusia kasa. Dėl to paties vieningo rankos mosto Šilutės kredito unijos narių skaičius nuo 9 tūkstančių padidėjo dar maždaug 700 narių, o unijos valdomas kapitalas, kuris dabar siekia daugiau nei 25 mln. Eur, padidės dar maždaug 1,6 mln. Eur aktyvais.

Šilutės kredito unijos narių visuotiniame susirinkime dalyvavo bemaž 250 jos narių, kurie vieningai patvirtino visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimus ir susirinkime pateiktas unijos valdymo ir finansines ataskaitas.

Kvėdarnoje bus 12-oji kasa

Kvėdarnos miestelis ir jos apylinkės yra Šilalės savivaldybės seniūnija, kuri ribojasi su Šilutės savivaldybės Švėkšnos seniūnijos rytiniu pakraščiu. Nuo Kvėdarnos centro iki Švėkšnos miestelio centro yra 25 km, o iki Šilutės – 54 km.

Kvėdarnoje nėra jokios pramonės, tačiau ši seniūnija garsi tvirtais ūkininkais, kurie ūkininkauti pradėjo bene pirmieji likvidavę buvusius tarybinius ūkius. Kad kvėdarniškiai yra vieninga ir tvirta bendruomenė liudija ir faktas, jog Kvėdarnos kredito unija, įsteigta tik vienos seniūnijos teritorijoje, gyvavo beveik nuo pat kredito unijų judėjimo pradžios – apie 20 metų.

Jos pašonėje tiek pat laiko veikia skaitlingesnė ir aktyvais turtingesnė Šilalės kredito unija, bet kvėdarniškiai nepanoro prie jos prisijungti – liko ištikimi savo įkurtai unijai iki dabar.

Kvėdarnos kredito unijos branduolį sudaro ir daugiausia lėšų sukaupia taupūs ir tvirti ūkininkai. Unijoje yra 715 narių, unijos aktyvai sudaro 1,6 mln. eurų. Unija yra išdavusi per 40 paskolų. Klientų, pažeidžiančių paskolų sutartis, Kvėdarnos KU neturi.

Šilutės kredito unijos valdybos pirmininkės Genovaitės Kimbrienės nuomone, kvėdarniškių unijos prisijungimas yra abipusiai naudingas. Jie prisijungė prie bene stipriausios kredito unijos, kuri veikia Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sudėtyje.

Jungimosi laikotarpiu jokių pretenzijų deleguoti savo narius į Šilutės kredito unijos valdymo institucijas kaimynai nepareiškė.

Šilutės kredito unijai naujieji nariai – Kvėdarnos ūkininkai bus naudingi klientai. Šilutės kredito unija dar turi apie 5 milijonus eurų, kuriais galėtų pasinaudoti Kvėdarnos ūkininkai, norintys gauti didesnes paskolas. Lig šiol dėl mažo sukaupto kapitalo Kvėdarnos unijos nariai galėjo naudotis riboto dydžio kreditais.

Šilutės KU 2017-ieji buvo pelningiKREDITO UNIJOS_1

Šilutės kredito unijos valdybos pirmininkės G.Kimbrienės ir vyr. finansininkės Ritos Stonienės ataskaitose pateikti duomenys rodo, jog Šilutės kredito unija už suteiktas paslaugas pernai gavo 1,124 mln. Eur pajamų. 2018 metais planuojama pajamas padidinti iki 1,303 mln. Eur.

Nors praėjusių metų pradžioje buvo planuotas nedidelis pelnas – tik 50 tūkst. Eur, unija metus pabaigė su 125,18 tūkst. pelnu.
Šilutės kredito unijos nariai iš unijos valdomo kapitalo 2017 metais naudojosi paskolomis už 15 su puse mln. Eur sumą. Kitas valdomas kapitalas buvo investuotas į Valstybės vertybinius popierius ir Centrinėje kredito unijoje.

Stebėtojų tarybos pirmininkas Leonas Anskaitis susirinkimo dalyviams patvirtino, kad pateiktos finansinės ataskaitos yra teisingos.

Dėkojo už puikų darbą

Šilutės kredito unijos visuotinį susirinkimą stebėjo Lietuvos centrinės kredito unijos vadovas Mindaugas Vijūnas. Susirinkimui baigiantis jis padėkojo Šilutės kredito unijos nariams, kad jie yra LCKU sudėtyje. Kredito unijos pirmininkei G.Kimbrienei jis įteikė puokštę gėlių ir dėkojo už puikų vadovavimą unijai.

Dešimčiai susirinkimo dalyvių pasisekė, nes jie iš susirinkimo grįžo su dovanėlėmis – laimėjo susirinkimo dalyvio loterijoje. Loteriją organizavo paskolų vadybininkė Aldona Andžiulienė.

Po susirinkimo tradiciškai įvyko koncertas, šįkart koncertavo ansamblis „Mingė“. Vėliau unijos nariai diskutavo prie puodelio kavos.