Šilutės ligoninė keičiasi ir nori būti reikalinga

ligonine steponkus dariusDarosi jau įprasta, kad besibaigiantys metai atneša didžiulį galvos skausmą biudžetinių įstaigų vadovams – dažniausiai visuomet pritrūksta pinigų.
Slegiančios skolos verčia ieškoti sprendimų ir VšĮ Šilutės ligoninės administraciją.

Įstaigą slegiants neigiamas finansinis deficitas – apie 3 mln. litų, iš jų 800 tūkst. Lt – skola tiekėjams. Jei gydymo paslaugos bazinis įkainis būtų bent 1 litas, kaip 2008-aisiais, prieš ekonominę krizę, gydymo įstaiga išsilaikytų be skolų, tačiau jau kelerius metus reikia tenkintis vietoj lito gavus vos 93 centus. Ypač brangiai ligoninei kainuoja teikiama skubi medicinos pagalba – naktimis ir švenčių dienomis.

Nors krizė seniai pasibaigusi, tačiau niekas nesistengia grąžinti bent jau buvusį bazinį įkainį.

Ligoninės vadovas Darius Steponkus nesiruošia sėdėti susidėjęs rankų, nes, kaip pats pripažįsta, jam svarbūs ir darbuotojai, ir pacientai. Paklaustas apie ligoninės ateitį vyriausiasis gydytojas atviravo, kad jau nuo rugsėjo mėnesio įjungta „taupymo programa“ leis metus užbaigti pakankamai gerai, tai yra, visiems darbuotojams, kurių yra 400, bus išmokėti atlyginimai.

Tačiau tai, kas vyksta šiuo metu, anot pašnekovo, jau dega raudona šviesa ir ragina daryti kardinalius pakeitimus. Todėl planuojama ligoninės reorganizacija, kurios metu po kelis skyrius bus apjungta į departamentus. Numatyta ir specialistų rotacija.

Ligoninė privalo keistis

„Turime priimti sprendimus, kurie užtikrintų ligonių srautą, ir kad būtų optimaliai teikiamos gydymo paslaugos“, – sakė D.Steponkus, paklaustas apie galimą ligoninės reorganizavimą.

Anot vyriausiojo gydytojo, ligoninės darbuotojai ne kartą buvo kviečiami į susirinkimus, kuriuose aptarta įstaigos finansinė būklė ir iškelti klausimai, ką daryti toliau, tartasi ir su Šilutės ligoninės stebėtojų taryba.
„To gelbėtojo, kuris ateitų su pinigų maišu, nėra ir nebus, o Kalėdų Senelis mums po eglute taip pat nieko nepadės. Vadinasi, turime patys ieškoti vidinių resursų“, – sakė D.Steponkus.

Skęstančiųjų gelbėjimas – jų pačių reikalas?

„Iš tikrųjų, kalbėti apie sunkią padėtį, nepakankamą finansavimą mes, medikai, jau pavargome. Nuo to juk mažai kas keičiasi, o bandydami pakovoti dažniausiai patys ir nukenčiame. Esame išugdyti kaip kareiviai, todėl apie kokius nors streikus net negalvojame. Juk puikiai žinome, kad ligoninė reikalinga rajono žmonėms, o paslaugas turime teikti tokias, kokios labiausiai reikalingos“, – sakė D.Steponkus.

Dėl finansinio nepritekliaus, augančių skolų, ligoninėje atsiranda įtampa, nerimas iš medikų savaime persiduoda ir pacientams.

„Tačiau užtikrinu, kad dėl to, jog dabar finansiškai sunkus metas, pacientams paslaugų kokybė nenukenčia – kaip dirbome, taip ir dirbame, – teigė vyr. gydytojas. – Medikai atlyginimus gauna, tiesa, buvome priversti mažinti tam tikras darbo funkcijas, todėl kai kuriems darbuotojams pajamos sumažėjo.“

Pastaruosius du mėnesius kai kuriems ligoninės darbuotojams vėlavo darbo užmokestis, tačiau, vyr. gydytojo teigimu, gruodžio mėnesį atlyginimai bus išmokėti laiku, nes buvo priimti nors skausmingi, bet efektyvūs sprendimai.

Vietoj skyrių atsiras departamentai

Anot Šilutės ligoninės vadovo, pastarąjį dešimtmetį medicina itin sparčiai keičiasi: kinta pacientų amžius, jų poreikiai, gydymo paslaugos, metodika bei visa sistema.

Šiuo metu didžiąją dalį ligonių sudaro vyresnio amžiaus žmonės, kurie serga keliomis ligomis. Tad sunkėja ir pats gydymas, jis kitoks nei buvo prieš 10 metų terapinio profilio skyriuose. Dėl to privalo keistis ir pačios ligoninės struktūra. D.Steponkaus teigimu, svarbu persiorientuoti į vyresnio amžiaus žmonių gydymą.

Pavyzdžiui, terapinio profilio skyriuose, kur ilgesnį laiką gydomi vyresnio amžiaus pacientai, dažniausiai laisvų vietų nėra, o tuo pačiu metu kitame skyriuje jų netrūksta. Todėl būtų racionalu po kelis ligoninės skyrius apjungti į departamentus.
Bandymai sujungti skyrius į departamentus pasiteisino didžiuosiuose miestuose, sėkmingai veikia ir užsienio šalyse.

Moderni ligoninė, o ne kaimo ambulatorija

Pasak D.Steponkaus, daugumoje sveikatos priežiūros įstaigų kol kas yra išlikusi senoji – tarybinių laikų – sistema. Atėjo metas keistis. Nors, kaip pripažino medikas, šį žingsnį ne visas kolektyvas palankiai priima.
„Ligoninė, norėdama išlikti, turi keistis. Žmonės nori modernios ligoninės, o ne kaimo ambulatorijos“, – sakė vyr. gydytojas. Net ateinančių metų Šilutės ligoninės šūkis, kuris bus užrašytas kalendoriuje, skelbia: „Mes keičiamės ir norime būti Jums reikalingi“.

Anot D.Steponkaus, Šilutės ligoninės chirurginio profilio skyriuose dažnai būna laisvų lovų. Dėl šios priežasties galima plėsti terapinio profilio gydymą išnaudojant kituose skyriuose esamas laisvas vietas.
„Galima sujungti skyrius ir įkurti Chirurgijos departamentą. Jame gulėtų visi ligoniai, kuriems reikia chirurginės pagalbos: ginekologinės, endoskopinės, ortopedinės, traumatologinės ir panašiai. Terapijos departamente būtų guldomi ligoniai dėl įvairių vidaus organų ligų. Sujungus panašaus profilio skyrius į departamentus, geriau būtų išnaudojamas medicinos personalas, padalinių ir departamentų vadovai galėtų lengviau panaudoti esamas lovas pacientams gydyti“, – sakė D.Steponkus.

Konkurencija ir pokyčiai būtini

Numatyta ir specialistų rotacija. „Kai žmogus užsisėdi vienoje vietoje ir joje išbūna per 20 metų, nėra gerai. Rotacija yra sveikas dalykas pačiam darbuotojui (gydytojas prisipažino, kad ir pats ligoninėje dirba per 20 metų, tačiau konkurencijos nebijo).

Manau, kad turi būti šiuolaikiška, sveika konkurencija. Geras gydytojas ar vadovas, nuolat keliantis savo kvalifikaciją, besitobulinantis, tikrai nebijos šios pertvarkos.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos gydymo įstaigose jau keleri metai vadovas su specialistu sudaro penkerių metų sutartį. Pasibaigus darbo terminui iš naujo peržiūrimi darbuotojo pasiekti rezultatai, įvertinama, kiek jis tobulėjo. Vadinasi, po penkerių metų kontrakto į tą vietą gali pretenduoti nauji, jauni, perspektyvūs darbuotojai. Judėjimas yra būtinas“, – pripažino VšĮ Šilutės ligoninės vadovas.

Tai nereiškia, kad darbą praras geri specialistai. Pasak D.Steponkaus, šiuo metu Šilutės ligoninės skyriams vadovaujantys vedėjai yra tikrai šaunūs žmonės, puikūs specialistai, kurie prisiėmė didžiulę atsakomybę už visus ir jų darbo krūviai yra labai dideli.
Apskritai, įstaigoje dirba daug profesionalių įvairaus lygio medikų – nuo slaugytojų iki gydytojų.