Šilutės ligoninės gydytoja – Lietuvos gydytojų sąjungos garbės narė

Vilniuje vykusio Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) suvažiavimo metu Šilutės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjai Audronei Pikžirnienei suteiktas aukščiausias organizacijos – Garbės nario vardas.

Apdovanojimą gydytojai A. Pikžirnienei įteikė LGS prezidentas prof. Liutauras Labanauskas.

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė A. Pikžirnienė LGS Šilutės filialui vadovavo 20 metų. Per šį laikotarpį pasiekta daug dalykų, gerinančių gydytojų darbo sąlygas, finansavimą sveikatos apsaugai, visuomenės sveikatą.

LGS yra profsąjunginė savarankiška, savanoriška organizacija, vienijanti virš 70 proc. Lietuvos gydytojų ir ginanti gydytojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises.

LGS dalyvauja formuojant Lietuvos sveikatos politiką, siūlo opių jos skaudulių sprendimo būdus. O skubiai spręstinų problemų – daug: nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas, medikų – ypač rajonuose, ir ypač – jaunų – stygius, menkas ir netolygus sveikatos sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimas, sudėtingos darbo sąlygos, milžiniškas darbo krūvis.

Gydytoja A. Pikžirnienė savo veiklą LGS pradėjo 1997 m. Per 20 A. Pikžirnienės vadovavimo metų, Šilutės LGS filialas buvo vienas gausiausių Lietuvoje ir vykdė aktyvią veiklą.

Visų pirma, LGS pirmą kartą Vyriausybės pradėjo reikalauti didinti finansavimą sveikatos apsaugai, atlyginimus medicinos darbuotojams. Ir tai buvo padaryta etapais, per 5 metus. Buvo organizuoti 3 piketai prie Seimo ir Vyriausybės rūmų, dalyvaujant Šilutės filialo nariams. LGS pavyko išsireikalauti, kad Lietuvos gydytojų atlyginimai būtų keliami ir jie nuolat keliami iki šiol.

Šilutės LGS filialas vienas iš pirmųjų respublikoje pirmą kartą pasirašė kolektyvinę sutartį su ligoninės administracija ir kita profesine sąjunga. Kolektyvinė sutartis skirta gerinti nacionalinėje sveikatos sistemoje veikiančiose įstaigose dirbančių darbuotojų ekonomines, darbo ir socialines sąlygas, darbo organizavimą grįsti šiuolaikiniais motyvavimo principais, didinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir kt.

Svarbus dalykas – žalos atlyginimo „be kaltės“ įstatymas, garantuojantis gydytojo teisę dirbti laisvai, įteisinantis medicininės klaidos galimybę.

Iš šventinio renginio grįžusią gydytoją A. Pikžirnienę pasveikino ir Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas Algis Starkus. Jis kartu su kolegomis pasidžiaugė aukštu gydytojos įvertinimu ir ilgamečio darbo LGS rezultatais.