Šilutės menininkų kalvėje šiemet mokysis 500 moksleivių

MENO MOKYKLA_2Šiuos mokslo metus rugsėjo 2 dieną pradėjo ne tik bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir Šilutės meno mokykla. Į mokyklos muzikos, dailės ir šokio papildomo ugdymo studijas šiemet susirinko gerokai daugiau nei 500 vaikų. Čia pirmuosius mokslo metus pradės apie 50 būsimųjų muzikantų, 11 šokėjų ir 66 būsimieji menininkai.

Mokyklos direktorė Daiva Pielikienė, jos pavaduotojai ugdymui Arnoldas Milukas bei Živilė Šveikauskienė mokslo metų pradžios šventėje visiems naujiems moksleiviams pristatė jų muzikos, dailės ar šokio pedagogus. Direktorė D. Pielikienė kiekvienam pirmokui įteikė po pažangumo knygelę ir linkėjo, kad joje būtų tik geriausi įvertinimai.

Pasveikino akordeono muzika

Mokslo metų pradžios šventė Meno mokykloje prasidėjo mokyklos pirmokėlių įžengimu į visų susirinkimų vietą – vadinamąją šokėjų klasę. Meno mokyklos pirmaklasiai įvairaus amžiaus: čia yra vaikų nuo tikrų pirmaklasių, kuriems tik po 7 metukus, tačiau yra ir tokių, kuriems jau 10 ir daugiau metų.

Visus susirinkusius pasveikino ir jaunasis talentas, vienuolikmetis Meno mokyklos ketvirtokas Majus Vilkas. Pasak D. Pielikienės, Majus yra puikus pavyzdys, kai sutampa vaiko, tėvų ir pedagogės Loretos Kabanovos siekiai. Šią vasarą Majus dalyvavo akordeono muzikos konkurse Italijoje ir laimėjo pirmą vietą savo amžiaus grupėje. Meno mokyklos moksleiviams jis akordeonu atlikdamas kūrinį įrodė, kad šis instrumentas jam jau paklūsta.

Mokyklos naujienosMENO MOKYKLA_4

Šilutės meno mokykla turi po vieną nutolusią muzikos ir po vieną dailės klasę Švėkšnoje ir Kintuose. Savivaldybės tarybai jau parašytas prašymas leisti steigti dailės klasę ir Žemaičių Naumiestyje. Šio miestelio gimnazija sutinka suteikti tokiam mokymui patalpas. Žemaičių Naumiestyje ir jo apylinkėse yra 15 moksleivių, kurie nori mokytis dailės, tačiau jų tėvai negali vaikų tokiam mokslui vežioti į Šilutę.

Jau yra žinoma, kad 5 Šilutės meno mokyklą praėjusiais mokslo metais baigę muzikantai ir 2 jaunieji dailininkai toliau kremta meno paslaptis.

Naujiena ir tai, kad šiemet susibūrė 12 – 13 metų vaikų grupė, kurie nori mokytis mėgėjų muzikantų 4 metų mokslo programoje. Tokiam mokymui mokykloje jau trūksta pedagogų.

Meno mokyklos moksleiviai prieš išsiskirstydami, kartu su tėveliais pasivaikščiojo po atnaujintas mokyklos patalpas. Šilutės savivaldybės ir Regioninės plėtros programos lėšomis per vasarą buvo atnaujinta 10 klasių pirmame ir antrame aukštuose. Atnaujintose patalpose pastatyti nauji baldai.

Pasak direktorės D. Pielikienės, labai gaila, kad nebuvo skirta lėšų tvarkyti koncertams skirtą salę, nes dabar ji neatitinka koncertams keliamų reikalavimų. Reikia didesnės scenos, akustikos priemonių ir baldų. Lig šiol Meno mokykla galėdavo savo konkursams bei koncertams pasinaudoti Šilutės kultūros ir pramogų centro koncertų sale. Dabar ir tokios galimybės neliko, nes minėtos įstaigos pastatas tuojau bus pradėtas renovuoti.
Todėl, pasak direktorės, teks naudotis dabar turimomis savo patalpomis.

Be patalpų, kurios buvo atnaujintos Savivaldybės ir Regioninės plėtros programos lėšomis mokykla mokslo metų pradžiai sugebėjo šiek tiek pasipuošti ir rėmėjų lėšomis. Buvo įsigyta dažų ir atnaujintos trečiojo aukšto Dailės skyriaus klasės, sutvarkyti mokyklos tualetai.