Šilutės meno mokykla savo iniciatyva didina paslaugų kainas

Nuo šių metų lapkričio 1 dienos Šilutės meno mokyklos moksleiviams greičiausiai pabrangs papildomo ugdymas. Savivaldybės tarybos politikams ant stalų nugulė mokyklos administracijos iniciatyva parengtas sprendimo projektas, kuriuo siekiama šiek tiek didinti mokymo įkainius.

Meno mokyklą lanko daugiau nei 500 moksleivių, o jos direktorė D. Pielikienė mano, kad 2017 metais nustatytus mokymo įkainius jau reikia didinti.

Mokyklos direktorė Daiva Pielikienė savo raštu Savivaldybės administracijai patvirtina, kad padidinti mokymosi įkainius 15 – 25 proc. pritaria ir Meno mokyklos taryba.

Šilutės meno mokykloje mokosi daugiau nei 500 moksleivių. Dėl padidinto mokesčio, tikimasi, kad į mokyklos kasą kas mėnesį įplauks 1026 eurais daugiau, o per metus bus surinkta 9244 eurai papildomų lėšų.

Atvirai išdėstė kam trūksta lėšų

Meno mokyklos direktorė D. Pielikienė, prašydama šiek tiek padidinti jos vadovaujamos įstaigos moksleivių mokymosi mokesčius teigė, kad dabartiniai įkainiai Savivaldybės taryboje buvo nustatyti 2017 m., tad dabar jie galėtų būti šiek tiek keistini. Meno mokyklai nepakanka lėšų vykdyti kokybišką veiklą, trūksta pinigų pagrindinėms mokymo priemonėms, instrumentams, baldams įsigyti, nuolat brangsta mokyklos aplinkos išlaikymo išlaidos, IT technologijų prekės ir paslaugos, transporto nuoma, instrumentų remontas, kvalifikacijos kėlimo programų, seminarų organizavimo paslaugos. Taip pat mokykla nuo šių mokslo metų nori įdiegti elektroninį dienyną, kurio administravimui nėra numatyta lėšų programų sąmatose.

Mokykla, siekdama išlaikyti esamus aukštos kvalifikacijos specialistus ir padidinti darbo vietų patrauklumą jauniems specialistams, siūlo paruošti tvarką, pagal kurią būtų galima iš dalies kompensuoti pedagoginių darbuotojų patirtas kelionės į darbą išlaidas būtent iš surenkamų už ugdymą mokesčių. Dabar mokykloje yra 40 procentų pedagogų, atvykstančių iš Klaipėdos.

Šiuo metu 50 proc. surinktų mokesčio lėšų naudojama darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 50 proc. – ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos aplinkai išlaikyti. Šilutės meno mokyklos administracija prašo leisti 40 proc. surinktų lėšų naudoti darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 60 proc. – ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos aplinkai išlaikyti.

Taigi akivaizdu, kad mokyklos administracija nesiekia padidinti Meno mokyklos moksleivių mokymosi išlaidų vien tik tam, kad padidintų darbuotojų pajamas.

Pokyčiai nuo lapkričio

Savivaldybės tarybos komitetuose politikai, kad ir stebėjosi, jog Meno mokyklos administracija, kartu su mokyklos taryba siekia padidinti savo moksleivių mokymosi mokestį, tačiau tokį sprendimo projektą galima sakyti vienbalsiai sutiko svarstyti Tarybos posėdyje spalio 28 dieną.

Jeigu tokiam sprendimo projektui bus pritarta, nuo lapkričio 1 dienos Meno mokyklos moksleiviams bus skaičiuojami nauji mokesčiai: besimokantiems pagal dailės arba muzikos ankstyvojo ugdymo programą – 16 Eur; dailės ir šokio skyriuose pagal pradinio arba pagrindinio ugdymo programas – 16 Eur; pagal muzikos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – 20 Eur; pagal muzikos išplėstinio arba mėgėjų ugdymo programas – 25 Eur; pagal dailės išplėstinio ugdymo programą – 20 Eur; pagal šokio mėgėjų ugdymo programą – 20 Eur; pagal dailės suaugusiųjų ugdymo programą – 30 Eur; pagal muzikos suaugusiųjų ugdymo programą – 10 Eur/val.; instrumento nuoma – 5 Eur.

Šilutės meno mokykloje 40 procentų surinktų lėšų, būtų panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 60 procentų – mokyklos ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos ugdymo aplinkai išlaikyti.

Komercijos direktorius, korespondentas