Šilutės miestas – Lietuvos Respublikos tikslinė vietovė

tikslineVidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas pasirašė įsakymą, kuriuo išskyrė didesnės Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos sulauksiančius Lietuvos miestus. Maži ir vidutiniai miestai, kuriuose gyvena 6–100 tūkst. gyventojų, ir mažesni savivaldybių centrai, tarp jų  ir Šilutės, šiandien didele dalimi yra susiję su neigiamais demografiniais procesais, nesubalansuota ekonomikos struktūra ir struktūriniu nedarbu. Šiuose miestuose turi būti efektyviai valdomi su miestų gyventojų skaičiaus mažėjimu susiję iššūkiai. Nuoseklios investicijos LR Vyriausybės pagalba pakeistų tikslinių miestų veidą.

Tikimasi, kad 2014-2020 m. Šilutės miestas gaus apie 30–40 mln. litų, t.y. apie 2 tūkst. litų investicijų vienam Šilutės gyventojui. Projektams įgyvendinti lėšos bus skiriamos iš skirtingų finansavimo šaltinių: ES fondų lėšų, LR valstybės ir Šilutės rajono savivaldybės biudžetų.

Siekiant užtikrinti tvarią plėtrą, pirmiausia bus siekiama: įvairinti Šilutės miesto teritoriją, kur ekonominis aktyvumas yra santykinai nedidelis; užtikrinti kokybišką, saugią gyvenamąją aplinką, kuri būtina siekiant išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą ir taip nepabloginti bazinių ekonomikos sektorių vystymo galimybių; sudaryti sąlygas kurtis naujiems verslams. Kompleksinėje plėtros galimybių studijoje numatyta investuoti į Šilokarčemos kvartalo atgaivinimą, H. Šojaus dvaro, miesto parko infrastruktūros kūrimą. Europinės paramos tikslas – didinti tiek gyvenamosios, tiek investicinės aplinkos Šilutėje patrauklumą.