Šilutės mokytojai stažuojasi užsienyje

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skatina andragogus - mokytojus, dirbančius su suaugusiais mokiniais - visokeriopai ugdytis bendrąsias kompetencijas, kelti kvalifikaciją ir plėsti akiratį.

VšĮ Trakų švietimo centras organizuoja tarptautinius projektus ir kviečia į stažuotes užsienyje. Tokį kvietimą priėmė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro žingeidūs ir kūrybingi mokytojai.

Rugsėjo ir spalio mėn. stažuotėje Lenkijoje „Netradicinių suaugusių mokymo aplinkų plėtojimas“ dalyvavo dvi komandos po du Šilutės JSMC mokytojus.

Į stažuotę mokytojai vyko norėdami susipažinti su Lenkijos ir Lietuvos jaunimo sąsajomis ir keliais į verslumą, tenykščiu verslumo skatinimu, romų integracija, pagalba kaliniams prieš išeinant į laisvę ir jaunimui su negalia.

Nowy Sącz mieste Savanoriško darbo bendrijoje mokytojai susipažino su 3 sektorių veikla: kaip organizuojamas darbas su nepalankioje padėtyje esančiu jaunimu, vykdomais projektais jaunimui, praktiniais profesiniais mokymais, parama jaunimui, teikiamomis paslaugomis. Dalyviai atliko praktines užduotis. Kalėjimo darbuotoja supažindino su pataisos namuose vykdomais projektais, pamokomis kaliniams, baigusiems bausmę, pagalba įsidarbinant pasibaigus bausmei. Tarptautinių projektų Lenkijoje vadovas supažindino su projekto „Lenkijos ir Lietuvos kelias į verslumą“ skatinimo veikla, su Erasmus, ES šalių vykdomomis mainų programomis.

Nowy Sącz miesto rotušėje, susitikime su miesto meru ir kitais atsakingais asmenimis vyko Programų gyventojams pristatymas. Mokytojai sužinojo apie bendruomenių, jaunimo veiklą. Lietuvos atstovai pristatė savo mokyklų, ugdymo centrų vykdomas veiklas, pasakojo apie savo darbą, vykdomus projektus. Projektų Lenkijoje vadovas miesto vadovus ir stažuotės dalyvius supažindino, kokios veiklos sąsajos yra Nowy Sącz miesto su Lietuva.

Susitikimo Nowy Sącz Socialinės paramos centre metu darbuotojai supažindino kaip dirba šis centras. Tai darbas su paramos šeimai, krizių, senjorų ir jaunimo centrais, darbas su romais. Verslumo inkubatoriaus veikla ypač sudomino mokytojus, nes verslumo skatinimo problemos ir parama verslui aktualu ir Lietuvoje. Čia teikiama reali pagalba smulkiajam verslui, besikuriantiems verslininkams, teikiamos konsultacijos norintiems kurti verslą ir piniginė parama.

Krynicoje vyko praktiniai mokymai centruose ir pensionuose, mokytojai susipažino su ten vykdomomis veiklomis. Krokuvoje vyko praktinis virėjų mokymas, mokytojai sužinojo apie jaunimo su negalia ugdymo specifiką.

Stažuotės dalyviai priėjo prie išvados, kad socialinės ir suaugusiųjų kompetencijų ugdymo problemos panašios tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojai andragogai praplėtė akiratį, pasisėmė žinių, kurias galės taikyti savo darbe.