Šilutės muziejaus darbuotojų stažuotė Liuneburgo muziejuje

muziejininkaiŠilutės H. Šojaus muziejaus direktorė Roza Šikšnienė ir muziejininkė – etnografė Indrė Skablauskaitė 2015 m. liepos 26  – 29 d. atliko stažuotę Vokietijoje. Galimybė aplankyti Liuneburgo Rytprūsių krašto muziejų atsirado laimėjus Lietuvos kultūros tarybos edukacinę stipendiją. Prieš keletą metų gavus tokią pat stipendiją lankytasi Austrijos Insbruko (Tiroler Landesmuseen) muziejuje, kur perfotografuotas unikalus H. Šojaus tekstilės kolekcijos piešinių albumas (1941 E. V. Korff „25/Ostpreuseen“).

Liuneburgo Rytprūsių krašto muziejus (Vokietija) bendradarbiauja su Šilutės muziejumi nuo 1998 m. Stažuotės metu susipažinta su muziejaus moksline biblioteka, archyvais, apžiūrėti fondai ir nufotografuotas 1900 m. siūtas klaipėdiškės moters kostiumas. Tokių unikalių kostiumų būta ir etnografinėje H. Šojaus kolekcijoje, todėl šio kostiumo perfotografavimas vėliau suteiks galimybę daryti tikslias mažosios Lietuvos moterų kostiumų kopijas. Su šio muziejaus menotyrininku dr. Jorn Barford diskutuota ne tik apie etnografinės kolekcijos pateikimo ir eksponavimo galimybes, bet aptarti ir kai kurie dabartiniu metu nebenaudojami daiktai, kurių tiksli paskirtis nežinoma. Diskusijų metu paaiškėjo, jog dar vienas unikalus eksponatas – XVIII – XIX a. moters kostiumas, priklausęs H. Šojaus kolekcijai, dabartiniu metu saugomas Miuncheno muziejuje. Tikimės, kad atsiras galimybė šį kostiumą perfotografuoti bei ateityje pagaminti jo kopiją. Viešnagės pabaigoje buvo pasirašyta sutartis su šio muziejaus direktoriumi dr. Joachim Mahnert ir fondų saugotoju – menotyrininku Jorn Barford dėl parodos apie karalienę Luizę atvežimo ir eksponavimo Šilutės H. Šojaus muziejuje.

Stažuotės metu taip pat buvo aplankytas Hamburgo etnologijos muziejus. Šiame, 1849 m. įkurtame muziejuje, saugančiame apie 350 000 eksponatų, nufotografuotos eksponavimo galimybės ir būdai.

2015 m. paskelbus etnografinių regionų metus Šilutės H. Šojaus dvare bus atverta pirmoji nuolatinė etnografinė ekspozicija. Šios ekspozicijos įrengimą taip pat parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Šilutės rajono savivaldybė.