Šilutės muziejuje – naujos muziejinės vertybės

eksponatai radaviciuteKasmet, minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos dieną, Šilutės muziejuje atidaroma paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“. Joje visuomenei pristatomos per metus įsigytos, restauruotos muziejinės vertybės, įteikiamos padėkos tiems, kurių dėka muziejaus rinkiniai papildomi vis naujais eksponatais.

Svečiai atėjo su dovanomiseksponatai 3

Šiais metais į parodos atidarymą susirinko ne tik gausus būrys muziejaus rėmėjų, bičiulių, bet ir sulaukėme svečių – Seimo nario Artūro Skardžiaus su padėjėja Stase Skutuliene, Šilutės rajono savivaldybės atstovų.

Mero pavaduotojas Algirdas Gečas kiekvienam muziejaus rėmėjui padėkojo ir įteikė knygeles „Po Šilutę pėsčiomis“, kuriose pateikiami istoriniai maršrutai po Šilutę.

Dovanų 2015 m. sausio 15 dienos vakarą būta ir daugiau. A.Skardžius muziejui dovanojo LR Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ kopiją. Joana ir Mykolas Algirdas Kubaičiai, Zigmantas Dokšas perdavė vertingų leidinių, kurie papildys muziejaus biblioteką ir archyvą.

Po padėkų ir dovanų įteikimo buvo pristatyta paroda, kurioje eksponuojami 2014 m. geranoriškų žmonių dovanoti eksponatai, iš muziejaus lėšų įsigytos muziejinės vertybės.  Iš viso muziejaus rinkiniai pernai papildyti 594 eksponatais. Dėl vietos stokos parodoje eksponuojama tik maža dalis gautų eksponatų, tačiau stengtasi, kad parodos lankytojai išvystų bent po vieną dovanotojo daiktą.

Gauta indų, raštijos ir fotografijų

Apžiūrint parodą reikėtų atkreipti dėmesį į vieną stiklinį rėmą, pakabintą ant sienos. Jame eksponuojamos 9 fotografijos, kurias muziejui dovanojo Vytautas Pupšys, Benediktas Juškevičius, ir atvirukas, gautas iš Zitos Gutauskienės. Taigi čia – tik 10 eksponatų, nors iš tikrųjų 2014 m. dauguma įsigytų muziejinių vertybių – fotografijos. Iš viso praėjusiais metais gauta net 145 senos vertingos nuotraukos.

Gausiai papildytas ne tik fotografijos, bet ir raštijos skyriai. Vokietijoje gyvenantis Vilfrydas Jakštas (Wilfried Jagst) muziejui perdavė originalius dokumentus. Juose  užfiksuoti senųjų šio krašto gyventojų vardai, pavardės, jų biografiniai faktai. Ramutė Girskienė padovanojo 1936 metais išleistą knygą, kurioje pateiktos rašytojo Johano Volfgango Gėtės įvairios sentencijos, eilės. Dvi receptų knygos gautos iš Mortos Kišonienės. Įvairių leidinių muziejui perdavė Česlovas Jovaiša, Rūta Trimonienė.

Pensininko pažymėjimas, kuris išduotas sovietmečiu, gautas iš Vidos Gedvilaitės. Kelias dešimtis vadovėlių padovanojo eksponatai padekos rastaiSalomėja Tarozienė ir Antanas Uznys. O Violeta Stanišauskienė atnešė Žalgirių pradinės mokyklos dienyną, pildytą 1950-1951 m. Raštijos rinkinį papildė ir Vytauto Gocento, Vitoldo Poisterio (Witold Peuster), Jono Jauniaus dovanoti žemėlapiai, raštai, kuriuose gausu istorinių faktų.

Nemažai gauta ir archeologinių radinių. Archeologas Egidijus Abromavičius muziejui perdavė 75 vnt. molinių indų šukių, kurios datuojamos XVIII-XX amžiumi. Šie radiniai rasti 2012 m. Šilutės miesto istorinėje miesto dalyje – Pievų ir Turgaus gatvėse.
Faleristikos rinkinyje saugomi įvairūs medaliai, ženklai. Zigmantas Dokšas muziejui padovanojo medalį ir keletą diplomų. Viename jų pažymėta, kad Lenino premija 1988 m. skiriama Juknaičių tarybinio ūkio direktoriui Zigmantui Dokšui ir architektui Stanislovui Kalinkai. Kitus medalius muziejui padovanojo Donatas Jaunius ir Eufrozina Jarmalienė.

Bonistikos rinkinį papildė tik Zitos Gutauskienės dovanoti 5 banknotai: rubliai, markės ir net vienas doleris.
Istorinių eksponatų rinkinyje gausu įvairių elektrinių prietaisų. Laima Kairienė ir Vida Gedvilaitė muziejui padovanojo po televizorių „Šilelis“. Šilutės muziejaus darbuotojos Roma Šukienė ir Indrė Skablauskaitė rinkinius papildė radijo imtuvu „Artech“ ir magnetofonu „Sharp“. Filmavimo kamerą dovanojo Vytautas Žemaitaitis, o iš Artūro Gaidelio gavome lygintuvą. Adelė Vaičiūnienė padovanojo rankinį maisto plaktuvą.

Istorinių eksponatų rinkinyje saugomi ir žaislai, mokykliniai atributai. Danutė Narbutienė padovanojo lagaminą. Kuo jis ypatingas? Tokius lagaminus vaikai pasiimdavo į pionierių stovyklas. Rymantė Tylaitė į muziejų atnešė drožtuką, sagas. Lėlės gautos iš Oksanos Masidunskienės ir Irenos Brėdienės, o kalėdinį žaislą – Kalėdų Senelį – perdavė Natalija Kučinskaja. Du mažus puodelius į muziejų atnešė Hilda Tenikaitienė. Šilutėje gyvenanti Traute Elmenthaler padovanojo Šiaurės Vokietijos šaulio paradinę uniformą, kurią puošia įvairūs ženkliukai ir medaliai.

Etnografijos rinkinyje saugomas Joanos ir Mykolo Algirdo Kubaičių dovanotas plūgas, priklausęs M.A.Kubaičio tėvui. Vaclovas Barkauskas į muziejų atnešė sviesto matavimo prietaisą ir visraktį. Dar vieną matavimo prietaisą – svarstykles – dovanojo Audrius Benkunskas.

Liaudies meno rinkinys papildytas Angelės ir Vytauto Raukčių margintais margučiais, Arūno Meškausko dovanotu paveikslu. Iš Liudos Toleikienės gavome medinę dėžutę, o Ela Vilčiauskienė padovanojo vyžas ir takelį. Tris rankšluosčius į muziejų atnešė Adelė Vaičiūnienė, o staltiesėlę – Jadvyga Steponavičiūtė.

Dailės rinkinį, kaip ir kasmet, papildo Šilutės muziejaus bičiulis Kurtas Beutleris (Kurt Beutler). Nors jis gyvena Vokietijoje, tačiau šio dailininko piešiniuose atsispindi Mažosios Lietuvos žmonių vargai ir džiaugsmai.

2014 m. muziejus iš privačių asmenų: Arūnės Arbušauskaitės, Aloyzo Jasudos ir Reginos Meškauskienės įsigijo 50 vnt. muziejinių vertybių. Iš A.Arbušauskaitės nupirktas 30-ies indų komplektas, du sieniniai laikrodžiai (vienas iš jų tiksi klasės ekspozicijoje) ir lagaminėlis – tai A.Jasudai priklausę vertingi daiktai. R.Meškauskienė muziejui pasiūlė įsigyti prieškambario baldą, batų dėžę ir 15 vnt. indų, pagamintų iš porceliano ir puoštų mėlynos spalvos augaliniais ornamentais. Nusipirkus šiuos eksponatus, muziejui ji dovanojo daugiau indų.

Šiais metais parodoje neišvysite tik 2014 metais restauruotų eksponatų. Didžiąją dalį restauruotų tekstilės eksponatų muziejaus lankytojai regėjo vasarą eksponuotoje parodoje „Jų apranga ir aplinka dvelkė grožiu“, o kitas muziejines vertybes išvysite atnaujintose ekspozicijose restauruotuose Šilutės H.Šojaus dvaro rūmuose.

Turbūt smalsu, ką ten bus galima pamatyti? Ogi rytietiškais motyvais puoštus du kaljano staliukus, jūrinius žemėlapius, išleistus XIX a., ir dar daugybę neeksponuotų muziejinių vertybių, priklausančių dr. Hugo Šojaus kolekcijai.

Kaljano staliukai restauruoti Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre. Jūrinius žemėlapius antram gyvenimui prikėlė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų konservavimo ir restauravimo centro restauratorė Aldona Nikienė. Šių eksponatų restauravimui lėšų skyrė Lietuvos kultūros taryba (11000 Lt) ir Šilutės rajono savivaldybė (2600 Lt).

Paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“ Šilutės muziejuje veiks iki sausio 31 d.