Šilutės muziejuje – unikalūs eksponatai

muziejaus metu eksponatai plakatasVasario 15 d. 16 val. Šilutės muziejuje (Lietuvininkų g. 36) bus atidaryta paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“. Čia bus eksponuojamos 2012 m. dovanotos, įsigytos, restauruotos muziejinės vertybės. Paroda veiks iki kovo 15 d.

Pernai gauti nauji eksponatai, kurių net 892 vienetai, papildė archeologijos, dailės, etnografijos, fotografijos, istorinių eksponatų, liaudies meno, raštijos rinkinius. Dalis muziejinių vertybių, kurios susijusios su  Švėkšnos miesteliu, bus saugomos ir eksponuojamos Šilutės muziejaus filiale – Švėkšnos muziejuje.

Garbingą vietą parodoje užims restauruoti vertingi eksponatai – 1693 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje išspausdintas Trečiasis Lietuvos Statutas lenkų kalba ir 1729 m. Vokietijoje išleista Biblija – protestantiškosios reformacijos pradininko, vienuolio, teologo Martyno Liuterio vertimas su įvadu ir komentarais. Statutą restauravo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų konservavimo ir restauravimo centro restauratorės Aldona Nikienė ir Dalia Udrienė. Biblija, kuri sveria 12 kg, restauruota dokumentų restauratoriaus Algio Blažio. Restauravimo darbams lėšų skyrė Šilutės savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Muziejuje bus pristatyta ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kilnojamoji paroda „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XIV a. – XX a. I pusė“.