Šilutės muziejus kviečia pamatyti parodą „1991 m. sausio 13-oji mūsų atmintyje“

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečio proga, parengė virtualią parodą „1991 m. sausio 13-oji mūsų atmintyje“. Tądien Lietuvos gyventojai dar kartą parodė savo solidarumą ir siekį būti nepriklausomais.

Sausio 13-oji buvo įtampos kulminacija

1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos valstybė, tačiau SSRS neketino jos pripažinti. 1990 m. balandžio 18 d. ji įvedė Lietuvai ekonominę blokadą, sustabdė ar smarkiai apribojo žaliavų tiekimą.

1991 m. sausio mėnesį Lietuvoje buvo mėginta įvykdyti valstybės perversmą panaudojant SSRS ginkluotąsias pajėgas, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenę ir SSRS Valstybės saugumo komitetą (KGB), taip siekiant atkurti Sovietų Sąjungos komunistų partijos politinę valdžią Lietuvos Respublikoje. Pirmiausia planuota atkirsti Lietuvą nuo pasaulio, užgrobiant televizijos, radijo, spaudos pastatus, o vėliau kėsintis į parlamentą ir kitus svarbius objektus. Tai buvo SSRS bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę.

Auganti įtampa kulminaciją pasiekė sausio 13 d. apie 2 val. nakties prie Vilniaus televizijos bokšto bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato atvyko SSRS ginkluotosios pajėgos su karine technika, kurie panaudodami jėgą užėmė šiuos strateginius objektus. Susirėmimų metu buvo sužeista daugiau kaip 500 žmonių, 14 neteko gyvybės. Užgrobę radijo ir televizijos pastatus jie nuvyko prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų prieigų, kurias saugojo dešimtys tūkstančių žmonių. Minios pulti kariuomenė nesiryžo.

Tarp svarbiausius objektus tuo metu gynusiųjų buvo daug šilutiškių ir rajono gyventojų. Ne vienas jų važiavo į Vilnių dar sausio mėnesį, vos išgirdę kvietimą ginti Laisvę. Sausio 13 d. rytą iš Šilutės į Vilnių, specialiai organizuotais autobusais, išvyko ne vienas savanoris. Vėliau Laisvės gynėjų prie parlamento iš mūsų krašto būta ir daugiau.

Nuotraukos primena, kaip laimėjome

Nuo to atmintino sausio praėjo trisdešimt metų. Palankiai susiklosčiusi istorinė ir geopolitinė situacija davė tai, ką turime šiandien – laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Ta proga siūlome pasižiūrėti Vytauto Vaicekausko ir kitų šilutiškių, 1991-ųjų sausio įvykių dalyvių fotografų nuotraukų parodą.

Peržvelgdami Lietuvai ir jos žmonėms svarbias istorines akimirkas dar kartą prisiminkime, kaip laimėjome, ir tinkamai įvertinkime tą pergalę.

Parodoje pateikiamos 76 šilutiškių darytos fotografijos. Jose galima išvysti vaizdus po Sausio 13-osios nakties prie televizijos bokšto ir Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Galima pamatyti įvairius atsišaukimus, lozungus, eilėraščius, kurie kaip pasipriešinimo simboliai, buvo iškabinti prie AT rūmų barikadų. Tai pat pateikiami vaizdai iš surengto mitingo tos dienos rytą Šilutėje.

Pateikiamos nuotraukos iš žuvusiųjų sausio 13 d. įvykių metu laidotuvių ir pagerbimo vietų. Į laidotuves ir atsisveikinimą su žuvusiaisiais Vilniuje atvyko apie 500 tūkstančių žmonių – laidotuvės virto galinga manifestacija. Pagarbą žuvusiesiems atidavė Lietuvos Respublikos AT vadovai, Vyriausybės nariai, AT deputatai, stovėję garbės sargyboje.

Parodą galėsite išvysti nuo sausio 13 d. muziejaus „Facebook“ paskyroje ir interneto svetainėje www.silutesmuziejus.lt.