„Šilutės naujienų“ redakcija laimėjo finansavimą dviem spaudos projektams

logo srtrf„Šilutės naujienų“ redakcija, vasarį dalyvavusi Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo konkurse valstybės teikiamai dalinei finansinei paramai kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams gauti 2016 m., laimėjo finansavimą dviem spaudos projektams – ir viso 10 000 eurų.

Ir šiemet tęsime jau daug metų gyvuojančią rubriką „Jaunimo banga“ – šiam projektui įgyvendinti gavome 4000 eurų papildomą paramą. Į projekto „Jaunimo banga“ įgyvendinimą įtauksime redakcijos suburto neformalaus vaikų švietimo būrelio „Jaunasis žurnalistas“ narius.

Kultūros, etnokultūros, istorijos, paveldo temas, pažintis su kūrėjais ir bendruomenių lyderiais pristatysime projekte „Praeitis kuria ateitį“. Šiam projektui įgyvendinti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas skyrė 6000 eurų dalinį finansavimą.

Kiekviename „Šilutės naujienų“ numeryje publikuosime įvairias šio projekto rubrikas: „Kultūros aruodas“, „Muziejaus istorijos“, „Tautinis paveldas“, „Bendruomenių klėtis“, „Istorijos pamoka“.

Tikimės, kad abiejų šių projektų temos padės skaitytojams plačiau   susipažinti su naujausiais Šilutės rajono svarbiausiais kultūros laimėjimais ir įvykiais, aktualia jaunimo veikla, naujomis iniciatyvomis, kūrėjais, paveldo saugotojais, taip pat prisiminti ir įsiminti, kuo svarbus senasis istorinis, kultūrinis, etnografinis ir kitoks paveldas.