Šilutės parapiją palieka klebonas S.Toleikis

klebonas toleikis_iskeliamasŠilutės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas kunigas Stasys Toleikis yra iškeliamas tarnauti į Gargždus – Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

Į Šilutės parapiją atkeliami Telšių kunigai: klebonu paskirtas kanauninkas Remigijus Saunorius, vikaru – kunigas Viktoras Daugėla.

Šilutės parapijos tikintieji džiaugiasi, kad klebonas S.Toleikis šioje parapijoje tarnavo 7 metus. O iš viso S.Toleikis tarnystei Dievui ir žmonėms jau atidavė 20 metų.

„Dėkojame už rūpestį ir meilę, už perstatytus parapijos namus, už uždegančius ir jautrius pamokslus, už užuojautą gedint ir džiaugsmą švenčiant“, – rašoma parapijos aktyvo išplatintoje žinutėje.

Padėkoti, atsisveikinti ir pasveikinti su kunigystės jubiliejumi galite ateidami šį sekmadienį į 10 valandos arba 13 valandos Šv. Mišias. „Palaikykime maldoje kunigo laukiantį tolimesnį kelią ir darbus“, – kviečia šilutiškiai.

Telšių vyskupija informavo, kad nuo rugpjūčio 7 dienos Šilutės Šv. Kryžiaus parapiją perims jos klebonu paskirtas kanauninkas Remigijus Saunorius, iki šiol ėjęs Telšių vyskupo generalvikaro pareigas.

Į Šilutės parapiją taip pat atvyksta iki šiol Telšių katedroje vikaro pareigas ėjęs, o dabar Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos vikaru paskirtas kunigas Viktoras Daugėla.

Šilutės parapijoje vikaru lieka dirbti kunigas Raimondas Jonauskas ir rezidentu – kanauninkas Jonas Bučinskas.