Šilutės pedagogams pristatytas lyderių ugdymo projektas

Lyderiu projektas_1Kovo 5-ąją Šilutės pirmojoje gimnazijoje pristatytas projektas „Lyderių laikas 3“. Įvykęs renginys – svarbus žingsnis, siekiant tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę mūsų rajone. Tuo pačiu jis skatins švietimo lyderius būti labiau pasirengusius inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose.

Netrukus tokie renginiai pasieks ir kitas Vakarų Lietuvos švietimo įstaigas.

Padrąsino sėkmės istorija

Susitikimą Šilutėje su kūrybine projekto komanda ir susipažindinimą su projektu pradėjo Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja Rasa Žemailienė. Sveikinimo bei padrąsinimo žodžius sakė Šilutės pirmosios gimnazijos direktorė Laima Spirgienė bei rajono meras Vytautas Laurinaitis. Anot jų, projektas „Lyderių laikas 3“, nors ir kiek vėluodamas, į mūsų rajoną turėtų atnešti daug bendrystės, sutelkto darbo, perspektyvų ir, žinoma, išauginti naujų lyderių.

Vėliau žodis perduotas kūrybinės projekto komandos vadovei Astai Grinevičienei, kuri prisipažino, jog pastaruoju metu labai domėjosi, kas vyksta mūsų rajone, sekė visas naujienas. Anot viešnios, nuo šiol ji daug bendradarbiaus su rajono švietimo įstaigų vadovais, dalinsis patirtimi, taip pat – informacija bei patarimais.

Padrąsindama susirinkusiuosius ir pakviesdama aktyviai diskusijai, skaityti pirmąjį pranešimą bei papasakoti savo sėkmės istoriją viešnia pakvietė šių metų „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatą – šilutiškį pedagogą Rimvydą Petrauskį.

Trumpai priminsime, kad R.Petrauskis – pirmosios atviros jaunimo erdvės Šilutės rajone įkūrėjas, šviečiamosios ir informacinės veiklos, atviro darbo su jaunimu įgyvendintojas. Šie svarbūs asmenybės bruožai – puikus pavyzdys netrukus rajone startuosiančiam projektui  „Lyderių laikas 3“.

Projektas – ankstesniųjų tęsinys

„Lyderių laikas“ – nacionalinė iniciatyva, siekianti Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, kuri skatintų mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektu stengiamasi įtraukti profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus.

„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009 – 2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011 – 2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.Lyderiu projektas_2

Trečiajame etape (2017 – 2020 m.) bus įtrauktos 45 savivaldybės, tarp jų – ir Šilutės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas.

Priminsime, kad Nacionalinį švietimo projektą „Lyderių laikas 3“ įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą. Pastarąjį sudaro sprendimų priėmimo kapitalas (pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus), taip pat – žmogiškasis kapitalas (kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra) ir socialinis kapitalas (pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba).

Kokių sieks rezultatų?

Anot kūrybinės komandos, „Lyderių laikas 3“ sieks į veiklas įtraukti visų tipų mokyklas, o integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

Kadangi jau per pirmuosius projekto įgyvendinimo etapus buvo sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma, tai ir toliau švietimo lyderiai galės jungtis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Planuojama, kad ateityje vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai.

Nauda mokykloms ir savivaldybei

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ bus teikiama konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms. Taip pat  – organizuojamas mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų bei vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose. Žinoma, bus skiriami ir paramos paketai mokyklų bei savivaldybės pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Šios lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.