Šilutės pėstininkų kuopa kviečia savanorius tarnauti Lietuvai

Krasto apsaugos savanoriaiSausio 17 dieną, Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgoms sukako 25-eri metai.

Lietuvių tautai niekada nebuvo svetima savanorystės idėja. Jos vedami, skirtingu laiku Tėvynės ginti stojo įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir socialinės padėties žmonės.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 305-oji pėstininkų kuopa, dislokuota Šilutės rajone, kviečia į jos gretas stoti jaunuolius ir merginas, vyrus ir moteris.

1991 m. sausio įvykiai, kai priešiškos jėgos stengėsi palaužti Lietuvos nepriklausomybės gyvybingumą, pakėlė dešimtis tūkstančių Lietuvos žmonių. 1991 m. sausio 17 d. buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT, nuo 1998 m. gegužės 5 d. – Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)), kuri įteisino grėsmės atveju pasiryžusių ginti valstybę savanorių veiklą.

KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės įkūrimo data yra 1991 m. gegužės 22 d. 1999 m. sausio 15 d. Klaipėdos rinktinei buvo suteiktas Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vardas.

Pagrindinis Rinktinės uždavinys – rengti karius savanorius, gebančius savarankiškai Lietuvos kariuomenės ar sąjungininkų sudėtyje užtikrinti nacionalinių poreikių ir Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

Rinktinės 305-oji pėstininkų kuopa dislokuota Šilutės rajone. Minint 25-ąsias KASP metines galime pagirti Šilutės rajono gyventojų aktyvumą ir ryžtą tapti kariais savanoriais, būti laisvės gynėjais, užtikrinant atkurtos nepriklausomybės gynimą.
Šilutės rajonas išskirtine savo geografine padėtimi (turi sieną su militaristiškai nusiteikusios Rusijos federacijos Kaliningrado sritimi) daugelį paskatino tapti kariais savanoriais, pasieniečiais.

Šiandien Šilutės 305-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai garbingai tęsia pradėtus pirmųjų karių savanorių darbus. 305 pėstininkų kuopa viena iš aktyviausių skiriant karius į įvairias respublikines ir tarptautines pratybas. Kuopos kariai nuolat pasižymi sportiniais laimėjimais įvairiuose turnyruose, aktyvūs visuomeninėje veikloje, vienija ir palaiko įvairias saviraiškos iniciatyvas.

Kariai ateina į į karo tarnybą laisvu apsisprendimu ir pasiryžę ginti Tėvynę. Šie bruožai atsiranda ir subręsta pirmiausia žmogaus viduje: širdies balsas, pareigos ir solidarumo jausmas. Tokių žmonių reikia rinktinei. Tokių žmonių reikia Lietuvai! Jei Tu toks – prisijunk!

305-ji pėstininkų kuopa savanorių laukia Kirlikų k., Šilutės sen. (senasis aerodromas), tel. (8 441) 61512.

Kpt. Gediminas LAPINSKAS, KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 305 pėstininkų kuopos vadas