Šilutės pirmoji gimnazija irgi kuria Lietuvą

pirmoji gimnazijaŠiemet pavasarį  Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniai Simona Bendžiūtė, Gytė Gužauskaitė, Benas Ranauskas, Ugnė Stulpinaitė, Greta Šiaudvytytė, vadovaujami istorijos mokytojos Laimos Toliušienės, įsijungė į pilietinių iniciatyvų projektą „Kuriame Lietuvą 2018“. Projekto organizatoriai – EP nario Petro Auštrevičiaus biuras, skatina domėtis ir atrasti Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos pavyzdžius artimoje aplinkoje.

Išsikėlėme užduotį: parodyti mūsų mokyklos mokinių pasipriešinimą sovietinei valdžiai 1945 – 1952 m.  Lietuvai, šilutiškiams, gimnazistams, mūsų tėvams svarbu žinoti, kas vyko mūsų gimnazijoje Lietuvos laisvės kovų metu pokaryje. Dalyvaujame projekte, nes norime, kad kuo didesnė bendruomenės dalis žinotų, jog mūsų krašte gimnazistai priešinosi sovietizacijai.

1945 m. Šilutėje liko 7 vietiniai gyventojai. Šilutės gimnazijoje pradėjo mokytis vaikai, kurių šeimos atsikėlė gyventi į šį kraštą. Nukentėję tėvai, Lietuvos valstybingumo siekis, jaunystės ryžtas ir drąsa skatino priešintis istorinei neteisybei – okupacijai. Tautos vienijimas, situacijos aiškinimas keliant samoningumą, apeliuojant į sąžinę dėl atsakomybės už savo žemę – tokie buvo šio jaunimo uždaviniai. Gimnazistai organizavo susipratusio jaunimo grupes 1945-1951 metais ir veikė prieš sovietų valdžią.

Išsiaiškinome, kad  mūsų gimnazijoje veikė antisovietinės pogrindinės organizacijos: 1945-1946 m. pasipriešinimo organizacija, 1948-1949 m. „Geležinio vilko pulkas“, 1951-1952 m. „Laisvojo Lietuvos jaunimo tautinis susivienijimas“.1946 m. ir 1950 m. Pabaltijo karinis tribunolas nuteisė mokinius 5-25 metais laisvės atėmimo ir trėmė į Sibirą, Kazachstaną.

1945-1946 m. slapta mokinių organizacija savarankiškai spausdino ir platino antisovietinius atsišaukimus, partizanų spaudą, buvo ginkluoti, palaikė ryšius su Švėkšnos apylinkėse veikusiais partizanais. Remdamiesi gimnazijos muziejuje esančiomis dokumentų kopijomis dėl suėmimo, tardymo, nuotraukomis, laiškais iš Sibiro, R.Stanciko atsiminimų knyga „Operacija IŠSIGIMĖLIAI arba moksleiviai MGB pinklėse“, nusprendėme šią medžiagą pateikti plačiau. Antrame projekto etape sukūrėme video siužetą – kūrybiškai pristatėme nagrinėjamą temą.

Rugsėjo 21 d.  Vilniuje  Europos namuose projekto finalininkai buvo apdovanoti savaitės trukmės pažintine kelione į Strasbūrą vasario mėnesį. Tai komandos iš Šilutės pirmosios, Panevėžio J.Balčikonio, Kretingos J.Pabrėžos ir Panevėžio K.Paltaroko gimnazijų. Kupini gerų emocijų grįžome namo, bet mūsų darbai  tęsiasi. Tikimės, apie tai išgirsite vėliau.