Šilutės politinių kalinių ir tremtinių susirinkime pasirodė tremtinio anūkas M. Wizard

POLIT KALINIU__4Šeštadienį įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyriaus visuotinis susirinkimas. Skyriaus pirmininkė Regina Tamošauskienė susirinkimą pradėjo tylos minute, pagerbiant visus anapilin išėjusius likimo brolius ir seseris. Į Šilutės katalikų bažnyčios šventorių, kur pastatytas paminklas visiems politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti, susirinkimo dalyviai išsiuntė savo vaikaičius su didžiule puokšte gėlių. Per visą susirinkimą sąjungos narių vaikaičiai – savanoriai pasikeisdami budėjo prie sąjungos ir Lietuvos vėliavų.

Dėmesį prikaustė M. Wizard

Susirinkimas prasidėjo koncertu, jo dalyvius žavėjo jaunieji muzikantai, vadovaujami pasaulinio lygio iliuzionisto Manto Žmuidinavičiaus, kuris scenoje geriau žinomas Manto Wizard vardu. Paaiškėjo, kad jis kilęs iš tremtinių šeimos, kuri gyveno Žemaičių Naumiestyje. Dabar čia gyvena būrys jo giminaičių, kilusių iš tetos Onutės ir Povilo Kuskių šeimos.

Koncertą pradėjo Manto Wizard mama Stefa, kuri anksčiau yra gyvenusi mūsų krašte. Ji deklamavo Bernardo Brazdžionio eiles. Iliuzionisto menas prikaustė visų susirinkusiųjų dėmesį. O kai iš tuščių dviejų cilindrų buvo išgauti net 6 vyno buteliai visi liko tiesiog žado netekę. Žiūrovai negailėjo aplodismentų nei iliuzionistui, nei koncertavusiems vaikams.

R. Tamošauskienė koncerto dalyvius apdovanojo saldumynais. M. Wizard atiteko puokštė gėlių ir nuo Savivaldybės politikės, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS- LKD) Šilutės skyriaus pirmininkės Sandros Tamašauskienės. Sveikindama susirinkimo dalyvius S. Tamašauskienė padėkojo visiems už glaudų bendradarbiavimą. Ji pasidžiaugė, kad Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga partijoje turi net atskiros frakcijos statusą. O nemaža dalis Politinių kalinių ir tremtinių visuomeninės organizacijos narių yra ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai. Ji palinkėjo visiems sveikatos, geros nuotaikos ir gerų visuotinio susirinkimo sprendimų.

Išrinkta nauja skyriaus valdyba POLIT KALINIU__5

Visuotinio susirinkimo dalykinė dalis truko neilgai. Skyriaus pirmininkė R. Tamošauskienė juokaudama žadėjo, kad yra parengusi dvejų metų veiklos ataskaitą bent porai valandų. Tačiau visus atliktus darbus iliustruojančiomis fotografijomis ji pateikė neilgiau kaip per 20 minučių. Taip paskubomis buvo paminėti politinių kalinių ir tremtinių aplankyti respublikiniai renginiai, dainų šventės, laisvės kovotojams skirtų paminklų atidarymai ir t.t.

R. Tamošauskienė sakė, kad visi klausimai skyriuje sprendžiami pasitariant su skyriaus valdyba, kurioje yra 11 narių. Ji padėkojo visiems už kantrybę ir atliktą darbą ir pateikė sąrašą žmonių, kurie buvo pakviesti ir sutiko būti 2019 – 2021 m. skyriaus valdybos nariais. Tai Regina Arnašienė, Antanas Balvočius, Leonardas Deikus, Ona Kuskienė, Povilas Kuskys, Stasys Liepis, Vladas Sabaliauskas, Nijolė Sniečkuvienė, Roza Šikšnienė, Regina Tamošauskienė ir Ipolitas Vasiliauskis.

Buvo patvirtinta nauja skyriaus Revizijos komisija bei Procedūrų ir etikos komisija.

Nė vienam renkamam žmogui niekas jokių pretenzijų neišsakė, visi vienbalsiai balsavo už šias kandidatūras.

Pasibaigus posėdžiui susirinkimo dalyviai buvo pakviesti arbatai ir užkandžiams. R. Tamošauskienė dėkojo visiems rėmėjams. Ji sakė, kad nors visi iš padalinių atsivežė savo užkandžių, bet vaišėmis svariai parėmė ir konservatorius Vytautas Stanslovas. Susirinkimas vyko Šilutės profesinio mokymo centre, kuriam vadovauja tremtinys Algimantas Abromaitis, kuris taip pat negąsdins tremtinių sąskaita už patalpų nuomą.