Šilutės profesinės mokyklos dar vis pildosi naujais moksleiviais

szumLietuvos žiniasklaida informuoja, kad šiemet daugiau jaunų žmonių renkasi profesines mokyklas nei anksčiau. Šilutės rajone esančių dviejų profesinių mokyklų – Šilutės žemės ūkio (ŽŪM) bei Šilutės turizmo ir paslaugų verslo -mokyklų vadovai didelio moksleivių antplūdžio dar nepajuto, tačiau mano, kad dar per likusias dvi savaites klasės užsipildys.

Nors lig šiol abi šios mokyklos veikia savarankiškai, nuo rugsėjo 3 dienos jos taps viena mokykla – Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla bus prijungta prie Šilutės ŽŪM. Nei vienos, nei kitos mokyklos vadovai tokio sujungimo nesibaimina, nes abiejų mokyklų mokymosi bazės stiprios, stiprūs ir pedagogų kolektyvai. Nerimą, pasak vadovų, kelia tik tik abiejų mokyklų moksleivių jungtuvės.

ŽŪM iššūkiai nebaisūs

Šilutės žemės ūkio mokyklos direktorius Algimantas Abromaitis „Šilutės naujienas“ patikino, kad abiejų mokyklų jungtuvės yra gerai apgalvotos ir suderintos. Daugiau pasakoti apie mokymo programų ar kitokius kolektyvo darbuotojų pertvarkymus direktorius nenori. Jis tvirtai laikosi taisyklės, kad kol visi ministerijos įsakymai dėl sujungimo nebus sudėti ant stalo, nėra ko daugžodžiauti.

Aišku tik viena: kad ŽŪM po sujungimo atsisakys jai nebereikalingų senųjų Žemaičių Naumiesčio skyriaus pastatų, pasiliks tik ten esančio naujojo Žuvininkystės praktinio mokymo centro pastatatus ir sukurtą bazę. Žemaičių Naumiesčio skyriaus sporto salė jau atiduota Šilutės r. savivaldybei, o savivaldybė ją jau praėjusiais metais perleido naudotis Žemaičių Naumiesčio bendruomenei.

Pasak direktoriaus A.Abromaičio, Šilutės savivaldybei jis pasiūlė perimti ir senuosius mokyklos pastatus. Jie galėjo būti panaudoti Žemaičių Naumiesčio gimnazijos klasėms. Tačiau Šilutės savivaldybės vadovai turi kitokių planų, kaip išspręsti trūkstamos vietos gimnazistų klasėms problemą. Todėl gali būti, kad senasis Žemaičių Naumiesčio skyriaus pastatas bus perduotas Turto bankui privatizuoti.

Dviejų programų moksleiviai – virėjai ir statybininkai (apdailininkai) bus perkelti mokytis į dabartinę Šilutės turizmo ir paslaugų mokyklos bazę.

Klasės baigiamos pildytiPROFESINES Abromaitis

Žemės ūkio mokyklos Profesinio rengimo skyriaus vedėja Vilma Grigonienė pasakojo, kad šiais metais, kitaip nei iki šiol, mokykla ne pati planavo, kiek mokinių norėtų ar galėtų priimti į vieną ar kitą profesinio mokymo programą. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), atlikusi išsamų darbo rinkos poreikių tyrimą, pati nustatė kvotas, kurias programas apskritai išbraukti iš siūlomų programų sąrašo.   Šilutės ŽŪM daugiausiai dėmesio skirta akvakultūros specialistų rengimui. Ir tai nestebina, nes čia veikia vienintelis Lietuvoje ir net Baltijos šalyse sektorinis žuvininkystės praktinio mokymo centras. Šiuo metu norą mokytis žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės pareiškė 41 mokinys. Bet priėmimas į šią programą dar tęsiamas, nes laisvų vietų dar yra. Beje, mokytis žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės gali ir suaugusieji bei jau įgiję kokį nors kitą išsilavinimą – jiems skiriama speciali vienerių metų trukmės tęstinio mokymo programa. Teorinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, o tai tikrai labai patogu.

Po 14 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių yra pareiškę norą mokytis virėjo ir apdailininko specialybių. Iki šiol šios programos buvo įgyvendinamos Žemaičių Naumiesčio skyriuje, tačiau nuo šio rugsėjo jos perkeliamos į dabartinę Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklą. Ir vienoje, ir kitoje programoje dar yra po 1 laisvą valstybės finansuojamą vietą. Šių specialybių mokiniams visus metus (įskaitant vasaros atostogas) skiriamas nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė), jie nemokamai apgyvendinami bendrabutyje.

Net 35 vaikinai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, pasirinko automobilių mechaniko specialybę. Mokykla dar turi dvi laisvas šios programos vietas, mat ŠMM nustatė 37 automobilių mechanikų poreikį mūsų regione. Jau įgyvendintas ir ŠMM numatytas būsimųjų kirpėjų poreikis – jų mokyklai leista priimti 15, ir būtent tiek šiuo metu turima pageidavimų mokytis pagal šią programą.

Tačiau dar turima vietų mokytis logisto ekspeditoriaus specialybės. Ją gali rinktis ir pagrindinį, ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgiję jaunuoliai. Mokyklai leista priimti po 25 šios specialybės mokinius, baigusius 10 ir 12 klasių, tačiau kol kas turima tik po 13.   Taigi, iš viso Šilutės ŽŪM sudarytos 145 sutartys su norinčiais čia mokytis 2018-2019 mokslo metais. Tačiau iki rugsėjo dar yra pusė mėnesio, tad V.Grigonienė tikisi, kad tie, kas nesuspėjo, iki rugpjūčio 28 d. būtinai užpildys prašymą patys (https://profesinis.lamabpo.lt/) arba atvyks į mokyklą Pagryniuose.

Turizmo ir paslaugų verslo mokykla dar renka moksleivius

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos Profesinio mokymo skyriaus vedėja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Irena Sudeikienė sakė, kad čia moksleivių registracija dar pačiame įkarštyje.

Trečiasis etapas priimti moksleivius paskelbtas nuo rugpjūčio 13 d. iki 30 d. Mokymosi sutartys dar galės būti sudaromos iki rugsėjo 7 d. Todėl I.Sudeikienės nuomone, dar yra laiko apsispręsti tiems jaunuoliams, kurie gerai paatostogavo ir gal neatrado vietos kitose mokyklose. Švietimo ir mokslo ministerija Turizmo ir verslo paslaugų mokyklai Šilutėje patvirtino ir leido surinkti moksleivius į Valstybės remiamas 5 mokymosi programas.

Vidurinį išsilavinimą turintys jaunuoliai dar gali stoti mokytis pagal socialinio darbuotojo padėjėjo programą, į kurią leista priimti 100 moksleivių. Lig šiol jų užsiregistravo tik 25. Elektros įrengimų elektromechanikais tapti galėtų 25 jaunuoliai, jau užsiregistravo 18.

Moksleiviai, turintys pagrindinį išsilavinimą, mokykloje gali siekti apdailininko specialybės. Jų leista mokyti 25, iki šiol pareiškė norą 20.

Padavėjais ir barmenais leista mokytis 25 moksleiviams, jau užsiregistravo 13. Tapti virėjais gali ruoštis 12 jaunuolių, lig šiol registravosi tik 6.

Pasak I.Sudeikienės, mokykloje yra sukurta ir mokymo priemonėmis aprūpinta mokymo bazė bei suburtas puikus pedagogų kolektyvas. Mokymo programos yra paklausios darbo rinkoje, todėl jauniems žmonėms verta skubiai apsispręsti.