Šilutės profesinio mokymo centras dirba Jums      

Šilutės profesinio mokymo centre nebūna tokių laikotarpių, kai darbas teka ramia vaga. Nuo pat rugsėjo greta visoms mokykloms įprasto ugdymo proceso čia startuoja žuvininkystės praktinio mokymo centro edukacijos, bendradarbiaujama su darbdaviais ir socialiniais partneriais, užimtumo tarnybos klientais ir netgi vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Jei anksčiau visus savo absolventus iškilmingu diplomų įteikimu iš mokyklos išlydėdavome birželį, tai dabar, kai profesinio mokymo programų trukmė tokia skirtinga, diplomus išduodame kone kiekvieną mėnesį. Na ir beveik kiekvieną mėnesį vis sprendžiame, kaip gelbėti į neteisingų pasirinkimų pinkles pakliuvusius vaikus – vieni „nepaveža“ gimnazijose, kiti, pasirinkę Klaipėdos profesines mokyklas, nesusidoroja su gyvenimo didmiestyje ir atsiskyrimo nuo šeimos iššūkiais. Ir labai gaila, kad padėti galime ne visada, nes esame ribojami priėmimo tvarkų ir terminų, kvotų ir kitų norminių aktų reikalavimų.

Todėl prasidėjus pirmajam ir pagrindiniam priėmimo į profesines mokyklas etapui raginame gerai apgalvoti savo pasirinkimus ir galimybes. Juolab kad ir pasiūlymų spektras profesinio mokymo centre gerokai prasiplėtė: atsirado galimybė profesijos mokytis nuo pat 9-tos klasės. O tai reiškia, kad pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją galima įgyti per 4 metus.

Centras siūlo būsimiesiems devintokams paklausią ir patrauklią net dvi kvalifikacijas suteikiančią paslaugų asmenims srities padavėjo ir barmeno profesinio mokymo programą. Tai jau ne du, o net keturi zuikiai vienu šūviu, ir tokia galimybe nepasinaudoti būtų tiesiog neprotinga. Ypač tiems mokiniams, kurie tikrai nepretenduoja į studijas aukštosiose mokyklose. Priėmimas į 9 klasę vyksta atvykus į mokyklą (Mokyklos g. 3, Pagrynių k.).

Mokytis 9-oje klasėje mes priimsime ir tuos, kurie nori siekti tik pagrindinio išsilavinimo (be profesijos). Atvykite ilgai nedelsdami ir užsitikrinkite vietą, nes vietų skaičius ribotas.

Centras taip pat siūlo ir nepaprastai patrauklią galimybę moksleiviams, kurie nuo rugsėjo mokysis bet kurios miesto ar rajono gimnazijos 3-ioje klasėje. Skirdami vos 2-5,5 valandas per savaitę savo individualų ugdymosi planą jie gali papildyti naudingas kompetencijas suteikiančiais moduliais Profesinio mokymo centre.

Mokantis dvejus metus, t. y. 11-12 klasėse, mes siūlome tokius modulius:

Sveikos mitybos patiekalų gaminimas: 5 kreditai arba 2 akademinės valandos per savaitę, mokymas bus vykdomas Paslaugų ir turizmo skyriuje, Lietuvininkų g. 72;

Gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir karštųjų užkandžių gaminimas bei pateikimas: 15 kreditų arba 4 akademinės valandos per savaitę, mokymas bus vykdomas Paslaugų ir turizmo skyriuje, Lietuvininkų g. 72;

Šukuosenų modeliavimas: 20 kreditų arba 5,5,val. per savaitę, mokymas bus vykdomas Pagrynių skyriuje, Šilutės PMC pasirūpins mokinių pavėžėjimu.

Žuvų ir kitų vandens organizmų paruošimas, apdirbimas ar perdirbimas: 5 kreditai arba 2 akademinės valandos per savaitę, mokymas bus vykdomas Žuvininkystės praktinio mokymo centre, esančiame Žemaičių Naumiestyje.

Taigi, vienu metu nuo šiol galima mokytis dviejose mokyklose bei gauti ne tik brandos atestatą, bet ir įgytų kompetencijų pažymėjimą.

Galimybės SUP turintiems mokiniams

Šilutės profesinio mokymo centre taip pat įgyvendinama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis. Tačiau tėveliai ir globėjai turėtų neužmiršti, jog čia mokiniai rengiami profesinei karjerai, ir labai svarbu atsakingai ir visapusiškai įvertinti jų galimybes. Prieš registruodami prašymą būtinai gaukite medikų patvirtinimą, kad pasirinkta profesinė veikla sutampa su vaiko galimybėmis.

SUP mokiniams mes siūlome mokytis virėjo arba dažytojo-tinkuotojo padėjėjo profesijos. Ir statybvietėje, ir virtuvėje praktinė mokymosi bei darbo veikla reikalauja nemažai fizinių galių ir ištvermės. Dažnai dirbama pasilypėjus, iškeltomis rankomis arba karštyje. Darbo priemonės ir įrankiai dauguma atvejų būna sunkūs, aštrūs, karšti ar elektriniai, todėl kyla pavojus susižaloti arba pakenkti kitiems. Ypač, jei vaikas turi emocijų ar elgesio, judėjimo ar koordinacijos sutrikimų. Akcentuojame, kad profesinio mokymo centras – tai ugdymo įstaiga, kur vykdomas profesinis rengimas, bet ne teikiamos socialinės vaiko globos ir priežiūros paslaugos ar dienos užimtumas.

SUP mokiniai registruotis mokytis profesijos gali tik atvykdami į mokyklą. Palydėkite juos, padėkite šiuo atsakingu ateities pasirinkimo metu.

Galimybė įgyti antrą kvalifikaciją

Nuo šio rugsėjo Šilutės PMC atveria duris ir papildomą (antrą) kvalifikaciją įgyti norintiems asmenims. Valstybės lėšomis vos per 1 metus ir 5 mėnesius mes siūlome įgyti apdailininko profesinę kvalifikaciją. Besimokydami įgysite dažytojo, tinkuotojo bei plytelių klojėjo kompetencijų. O patraukliausia yra tai, kad mokytis bus galima pameistrystės būdu, t. y. neatitrūkstant nuo darbo ir gaunant algą. Kviečiame visus dirbančius, tačiau išsilavinimo neturinčius asmenis, bei raginame statybinių organizacijų vadovus atsiųsti pas mus savo nekvalifikuotus darbuotojus – mes pasirūpinsime jų profesiniu tobulėjimu.

<iii>Startavo priėmimas. Pirmosios dienos parodė, kad jūsų susidomėjimas tikrai didelis. O vietų skaičius, deja, ribotas. Mes laukiame jūsų – atvykite, ir kiekvienam tikrai padėsime rasti individualų būdą tobulėti. Profesinis mokymas Lietuvoje išties modernus ir įvairiapusis, todėl nedvejokite, leiskite sau atrasti naujas galimybes, atverti naujas profesinės karjeros erdves. Ir, žinoma, nedelskite, nes ilgai dvejojusių dažnai laukia nusivylimas – valstybės finansuojamų vietų tiesiog nebelieka.