Šilutės profesinio mokymo centras – kiekvienam ir visiems

Šilutės profesinio mokymo centro neaplenkia permainų vėjai - tik spėk suktis! Jei čia vos prieš keletą metų buvo kviečiami tik pagrindinį ar bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgiję jaunuoliai, tai dabar mokykla pilna ir jų tėvų ar net senelių: įgyvendinama daug profesinio mokymo programų, skirtų suaugusiesiems, siekiantiems įgyti antrą profesinę kvalifikaciją.

Padavėjo ir barmeno specialybės šiemet mokėsi ne tik lietuvaičiai, bet ir jaunuoliai iš Ukrainos.

Tai ypač aktualu tiems, kieno prieš daugelį metų įgyta profesija visiškai nebepaklausi šių dienų darbo rinkoje, bei tiems, kurie rado save naujoje profesinės veiklos pozicijoje, tačiau stokoja būtinų kompetencijų, nori įgyti išsilavinimą patvirtinantį dokumentą – diplomą. Mokslas ir išsilavinimas tampa vertybe. O atsiliepdamas į darbdavių bei pačių gyventojų poreikius, Šilutės PMC nuolatos lanksčiai keičiasi, prisitaiko ir tobulėja.

Bendradarbiavimas ir tarptautiškumas

Būtent todėl nuo ateinančio rugsėjo bus bendradarbiaujama su Užimtumo tarnyba, inicijuojamos apskrito stalo diskusijos su verslo atstovais, kurių sektoriams centras rengia arba galėtų rengti specialistus, socialiniais partneriais. Taip pat ir kitomis Lietuvos profesinio mokymo įstaigomis, kurių specializuotuose sektoriniuose praktinio mokymo centruose vykdoma dalis praktinio mokymo. Daug dėmesio skiriama tarptautiškumui. Net ir siekdami, kad kuo daugiau jaunų žmonių gyvenimą kurtų Lietuvoje, privalome suteikti jiems galimybę pasižvalgyti ir įgūdžių įgyti svetur bei parsivežti iš ten pačias geriausias patirtis. Centras šiuo atžvilgiu yra tarptautiškumo skatintojas ir rėmėjas: jo inicijuotų judumo programos projektų dėka savo kompetencijas ES šalyse kasmet tobulina 30-40 profesinio mokymo specialistų ir mokinių. Neišleisdami nė vieno nuosavo cento, nes visas mobilumo stažuotes finansuoja Europos Komisija!

Įtrauktis centre – jokia naujovė

Šiuo metu kartu su visomis kitomis Lietuvos ugdymo įstaigomis centras ruošiasi įgyvendinti įtraukiojo ugdymo modelį. Tiesa, tai nėra jokia naujiena, nes įtraukusis ugdymas čia vyksta nuo 1995-ųjų. Kiekvienais metais mokytis pagal specialiai tam pritaikytas programas įstoja 25-30 mokinių. Jau ne vienerius metus kartu su profesine kvalifikacija čia jie įgyja ir socialinių: bendravimo ir bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos, savarankiškumo, savitvarkos, pilietiškumo, teisių ir pareigų, savęs pažinimo ir kitų įgūdžių. Centre šie jauni žmonės subręsta, formuoja savo pasaulėjautą, vertybines nuostatas. Kasmet vasarą, įteikdami diplomus, visi graudinamės – sunku nutraukti prisirišimo saitus. Tačiau puiku, kad šiems jaunuoliams atviras kelias mokytis net dviejų profesijų, ir didelė dalis jų mielai ta galimybe pasinaudoja.

Priminsime, kad mokslas besimokantiems virėjo ir dažytojo-tinkuotojo padėjėjo specialybių mokslas trunka trejus metus. Maitinimas ir gyvenimas bendrabutyje ugdymo dienomis yra nemokami. Mokiniams teikiama psichologo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo pagalba, dirba mokytojo padėjėjas, organizuojama daug įvairių veiklų už mokyklos ribų, rengiamos ekskursijos, vykdomi socialiniai, saviugdos ir kiti projektai, įsitraukiama į bendras visos bendruomenės iniciatyvas. Centras siekia, kad kiekvienas jaunuolis čia atskleistų savo gebėjimus, pasirengtų savarankiškam gyvenimui, o dirbantys mokytojai nuolatos tobulintų savo kompetencijas, įgytų aktualių žinių, nes įtraukties procesų  įgyvendinimas yra daug jėgų, atsidavimo ir net pasiaukojimo reikalaujantis darbas, čia nieko neatliksi atsainiai.

Paklausiausia –individualios priežiūros darbuotojo programa

Liūdna, tačiau į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas, nežiūrint į vyriausybės siekį, kad kuo daugiau mokinių bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgytų būtent profesinio mokymo įstaigose, įstoja vis mažiau jaunuolių, baigusių 10 klasių. Suformuojamos nedidelės grupės, o atsižvelgiant į nedidelį mokinių skaičių skiriamas sumažintas finansavimas, mokymas tampa nuostolingas. Antra vertus, grupėje esant mažesniam mokinių skaičiui, jiems gali būti skiriamas didesnis dėmesys ir pasiekiama geresnių rezultatų. Dėl mažėjančio tokių mokinių skaičiaus centras taip pat negali ir didinti profesijų pasiūlos. O buvo svarstoma dėl Šilutei aktualios maisto pramonės darbuotojo (pieno produktų gamintojo), keleto kitų programų starto. Jaunimui nepasirodė patraukli ir biuro administratoriaus bei finansinių paslaugų teikėjo programos – jas centras siūlys Užimtumo tarnybos klientams.

Šiais metais Šilutės PMC yra gavęs 215 kvotų priimti į valstybės lėšomis finansuojamą profesinį mokymą. Prašymų mokytis registravimas https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ platformoje startavo birželio 1 d. Ir jau dabar akivaizdu, kurios programos pačios paklausiausios. Tai – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (norinčių mokytis skaičius jau viršija kvotų skaičių) ir individualios priežiūros darbuotojas (anksčiau buvusi socialinio darbuotojo padėjėjo programa) – čia susidarė konkursas: norinčiųjų mokytis yra beveik dvigubai daugiau nei turima vietų. O prašymų registravimas vis dar tęsiasi…

Vis dėlto priminsime

10 klasių baigusiems mokiniams, kartu įgyjant bendrąjį vidurinį išsilavinimą, Šilutės profesinio mokymo centre siūlomos šios programos (mokymosi trukmė 3 metai):

Kirpėjo, Transporto priemonių remontininko ir Biuro administratoriaus (Pagrynių skyriuje),

Virėjo ir Apdailininko (Paslaugų ir turizmo skyriuje).

12 klasių baigusiems mokiniams siūlomos:

Akvakultūros ūkio darbuotojo (mokymosi trukmė 1 metai ir 5 mėnesiai),

Individualios priežiūros darbuotojo (mokymosi trukmė 1 metai ir 5 mėnesiai),

Ekspeditoriaus (mokymosi trukmė 1 metai) profesinio mokymo programos.

Siekiantiems antros profesinės kvalifikacijos (mokymąsi galima derinti su darbu) siūlomos:

Ekspeditoriaus (mokymosi trukmė 7 mėnesiai),

Individualios priežiūros darbuotojo (mokymosi trukmė 1 metai),

Svečių aptarnavimo darbuotojo (mokymosi trukmė 1 metai),

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (mokymosi trukmė 5 mėnesiai);

Kosmetiko (mokymosi trukmė 1 metai ir 3 mėnesiai),

Akvakultūros ūkio darbuotojo (mokymosi trukmė 1 metai) programos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams:

Virėjo bei Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo (mokslas trunka 3 metus) profesinio mokymo programos.

Devintokams: centre vėl formuojama 9-ta klasė!

Na, o 3 ir 4 klasių gimnazistus kviečiame mokytis ne tik bendrojo ugdymo dalykų savose gimnazijose, bet ir įgyti profesinių įgūdžių, pasirenkant vieną ar kitą mūsų centro siūlomą profesinio mokymo programos modulį. Jų jums parinkome įvairių ir daug, tad registruodamiesi https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ platformoje tikrai rasite sau patrauklų pasiūlymą, o mokymo(si) laiką derinsime taip, kad nenukentėtų bendrojo ugdymo dalykų mokymasis. Todėl jei norite įgyti šukuosenų modeliavimo ar kokių nors kitų profesinių įgūdžių bei gauti kvalifikacijos pažymėjimą – laukiame jūsų!

Pameistrystė suteikia daugiau galimybių

Nuo rugsėjo, atsižvelgiant į profesinio mokymo prioritetus bei besimokančiųjų pageidavimus, dar lanksčiau bus taikomas pameistrystės mokymo(si) modelis. Tikimasi, kad į šį procesą aktyviai įsilies darbdaviai, ir pameistrystė duos apčiuopiamos naudos visiems jos dalyviams – ir mokiniams, ir mokyklai, ir darbdaviams.

Mes laukiame visų ir kiekvieno – nepriklausomai nuo amžiaus, gebėjimų, įgimtų ar įgytų specialiųjų ugdymosi poreikių, turimo išsilavinimo ar dirbamo darbo, norų, tikslų ir lūkesčių. Mes ruošiame kiekvienam iš jūsų tinkamas aplinkas, palankų mikroklimatą, tobuliname savo kompetencijas, kad besimokydami gautumėte tik tai, kas geriausia. Mes suprantame, kad besimokant pagrindinėje mokykloje ne visiems puikiai sekasi matematika ar fizika, kad į profesines mokyklas ateina ne tie, kurie turi didelių akademinių ambicijų, planų tapti mokslininkais, gydytojais ar inžinieriais. O visa tai žinodami mes lanksčiai bendradarbiaujame, kartu su savo mokiniais ir jų šeimomis kurdami geranoriškumo, atsakomybės ir bendro tikslo siekimo mokymo ir mokymosi atmosferą.

Kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę, patirti bendrą džiaugsmą mokantis ir siekiant tikslų.

Pirmasis priėmimo į profesines mokyklas etapas tęsis iki rugpjūčio 7 d.

Visą aktualią informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu www.silutespmc.lt bei FB paskyroje (Šilutės Profesinio Mokymo Centras).

Jei jums reikia patarimo ar konsultacijos, kreipkitės telefonais (8 441) 53360, (8 441) 51804 ar atvykite adresais Lietuvininkų 72, Šilutė, arba Mokyklos g. 3, Pagryniai.

Pedagogų kolektyvas – ir jaunas, ir turintis didelę patirtį – laukia naujų mokinių.