Šilutės profesinio mokymo centras kviečia mokytis ir tobulėti visoje Europos Sąjungoje

Šilutės profesinio mokymo centras, aktyviai dalyvaudamas tarptautinėse stažuotėse pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai, suteikia galimybes mokymo specialistams bei besimokantiems profesijos moksleiviams tobulinti savo profesines kompetencijas užsienyje.

Šilutės profesinio mokymo centro moksleivės vasarą leidžia turiningai – dalyvaudamos Erasmus+ stažuotėje Maltoje.

2023/2024 mokslo metais dalyvaudami Erasmus + projekte Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181 įvairių profesijų moksleiviai, absolventai bei mokymo specialistai patobulino profesines, technologines, vadybines kompetencijas, užsienio kalbos įgūdžius, o užsienio inovacijas pritaikė ir perkelė į ugdymo(si) procesą. Mokymo specialistai savo kvalifikaciją kėlė Prancūzijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o moksleiviai atliko praktiką Maltos, Jungtinės Karalystės ir Italijos verslo įmonėse.

Mokymo specialistų, profesijos moksleivių ir absolventų įgyti įgūdžiai bei patobulintos profesinės kompetencijos buvo pripažintos kiekvienam išduodant Europass mobilumo dokumentus.

2024/2025 mokslo metus Šilutės profesinio mokymo centras pasitiks su nauju Erasmus+ projektu Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000208318, o tai reiškia, kad ir mokymo specialistų, ir mokinių profesinių kompetencijų tobulinimas tęsis atveriant naujas erdves ir dar didesnes galimybes, o pats profesinio rengimo centras taps dar modernesne, atitinkančia dabarties pasaulio visuomenės poreikius, nuolat besimokančia bei kaitai atvira įstaiga.

Kviečiame mokytis mūsų siūlomų profesijų bei pasinaudoti galimybe mokymosi metu atlikti praktikas ir įgyti žinių užsienio verslo įmonėse.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.