Šilutės profesinio mokymo centre – dar ir pameistrystės programa

2022-23 m. m. Šilutės profesinio mokymo centras startavo su pameistrystės mokymo modeliu. Ir padarė tai su gana netikėta ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programa, kuri pradėta įgyvendinti tik praėjusį rugsėjį.

Idėja pameistrystės modeliui kilo prieš metus, ruošiantis akredituoti ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programą ir pradėjus bendradarbiauti su Klaipėdos krašto bei Šilutės miesto ir rajono vaikų darželiais. Jų vadovės iš karto numatė galimybę ir poreikį deleguoti savo darbuotojas įsigyti profesinę kvalifikaciją. Ir pačioms darbuotojoms, ir darželių vadovėms pasirodė patrauklu, kad nesutriks darbų organizavimas ir grafikas, o mokytis bus galima neatitrūkstant nuo praktinės veiklos.

Iš 20-ties į programą įstojusių mokinių net 11 pasirinko mokytis pameistrystės būdu. Šilutės PMC inicijavo susitikimus su ikimokyklinio ugdymo įstaigų administracijomis, kruopščiai aptarė ir numatė visus teorinio ir praktinio mokymo aspektus, pasidalino atsakomybėmis ir funkcijomis, sudarė tikslų teorinio mokymo, kuris vyksta mišriu – kontaktiniu bei nuotoliniu – būdu visoms besimokančiosioms patogiu laiku, grafiką, paskyrė atsakingus asmenis, konsultacijų, rezultatų aptarimo ir atsiskaitymų laiką. Taip pat buvo pasirašytos trišalės mokymo(si) sutartys, patvirtintas ugdymo planas. Be galo džiugu, kad mokinės nestokoja motyvacijos ir entuziazmo, noriai dalinasi savo patirtimis, buriasi į darbo grupes, pristato rezultatus, kuria vaizdinę medžiagą, o teoriniam mokymui net ir vakarais mieliau renkasi mokykloje, nei mokosi nuotoliniu būdu.

Galime didžiuotis, kad mokymui galėjome pasitelkti puikias savo srities žinoves ir specialistes, įgijusias aukštąjį išsilavinimą, kvalifikacines kategorijas bei turinčias didelę darbo patirtį. Profesijos mokytojos Laura Valauskienė ir Ugnė Marija Būdvytytė džiaugiasi, kad nauja programa duoda puikių vaisių: vyksta prasmingas ir produktyvus Šilutės PMC ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas, moterys ir merginos su didžiuliu entuziazmu siekia žinių, mokosi vienos iš kitų, dalinasi patirtimi, daug laiko skiria savarankiškam tobulėjimui. Jos gilinasi ne tik į tas temas, kurios numatytos programoje, bet ir į jų praktinę veiklą peržengiančius vaiko raidos, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo, vaikystės psichologijos ir kitus klausimus.

Pameistrystė pasiteisino – veiklomis bei rezultatais džiaugiasi visos trys joje dalyvaujančios šalys. Sausio pabaigoje programą baigiančios mokinės įsivertino savo įgytas teorines bei praktines kompetencijas, tad vaikų lopšelius-darželius dar labiau sustiprins diplomuotos specialistės, gebančios asistuoti  pagalbos reikalingam vaikui bei padėti ikimokyklinio ugdymo pedagogui jo organizuojamoje kasdienėje veikloje.

Kitų metų rugsėjį mokykloje vėl bus renkama ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo grupė. Kviečiame įgyti naujų kompetencijų, rasti save naujose veiklos srityse. Mokymo procesą organizuosime jums patogiu metu, neatitrūkstant nuo darbo, o jūsų įgytos kompetencijos bus įvertintos Profesinio mokymo diplomu, pripažįstamu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES. Mokslas siekiant įgyti pirmąją ir/ar antrąją profesinę kvalifikaciją yra finansuojamas valstybės lėšomis.

Šilutės PMC sausio mėnesį baigė ir kosmetiko bei žuvininkystės verslo darbuotojo mokymo programas pasirinkę suaugusieji – iš viso bus įteikti 44 Profesinio mokymo diplomai.