Šilutės profesinio mokymo centro darbuotojai mokėsi mokyti

Jeigu galvojate, kad mokosi tik mokiniai, tai labai klystate. Šių dienų realijos bei pokyčiai tokie spartūs, kad naujų žinių bei įgūdžių įgyti mokytojams yra nė kiek ne mažiau svarbu nei mokiniams.

Būtent todėl Šilutės profesinio mokymo centro profesijos mokytojai ir ugdymą organizuojantys specialistai vyko pasisemti patirties į šalis, susidūrusias su didžiausiais iššūkiais arba sėkmingiausiai įveikusias koronaviruso sukeltas grėsmes.

Socialinio darbuotojo padėjėjus rengianti mokykla džiaugiasi, kad vis daugiau jaunų žmonių randa prasmę, susiedami savo gyvenimus su pagalba silpnesniems: neįgaliems, senyviems, ligotiems žmonėms. Šiais mokslo metais minėtą profesiją pasirinko net 30 merginų ir moterų. Silpnesnieji, deja, yra ir labiau pažeidžiami. Tad ir dėstymas pagal socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą reikalauja specifinių žinių. Ypatingai tai svarbu pastaraisiais metais, kai mokymo programa yra atnaujinama, į ją įtraukiami nauji moduliai.

Erasmus+ programos projekto ,,Profesinio mokymo įstaigų veiklos veiksmingumo ir kokybės gerinimas” vizito Italijoje metu profesijos mokytojos E. Endrulienė ir Ž. Macijauskienė turėjo galimybę susipažinti su Italijos sveikatos sistemos aktualijomis bei skirtingo tipo socialinėmis paslaugomis senyvo amžiaus asmenims. Ypatingas dėmesys buvo teikiamas papildomoms apsaugoms nuo COVID-19 viruso. Savaitės trukmės mobilumo metu buvo skaitomos paskaitos, vyko susitikimai su skirtingo lygio specialistais – nuo greitosios pagalbos darbuotojų iki profesinės mokyklos skyriaus vedėjo, atsakingo už mokinių profesinį mokymą.

Esant dabartinei situacijai, kai pasaulis turi kovoti su šimtmečio pandemija, stipriausia mobilumo patirtis yra supažindinimas su saugumo reikalavimais, priemonėmis, kurių imamasi kovojant su pavojingu virusu.

Prasidėjus mokslo metams į stažuotę Suomijoje pastiprinti savo profesinių bei vadybinių gebėjimų vyko ir virėjus ruošiantys specialistai. Savaitės trukmės Erasmus+ programos projekto „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo“ (II etapas) stažuotė vyko Helsinkyje, ypač moderniame Team Kitchen mokymo centre. Virtuvės šefė Janna Wahlberg-Heikonen daug dėmesio skyrė mokymo metodikai, nuoseklumui, produktų parinkimui bei valgiaraščių sudarymui, prioritetą teikiant patiekalams iš sezoninių, gamtos bei vietinių ūkininkų užaugintų produktų.

Suomijos švietimo sistema yra viena pažangiausių pasaulyje. Neturime kopijuoti, tačiau pasimokyti iš suomių patirties tikrai verta. Būtent tai ir buvo stiprioji stažuotės Suomijoje pusė.

Naujos patirtys keičia mokyklos kultūrą ir galimybes, plečia suvokimą ir požiūrį į ugdymo proceso kokybę, jaunų žmonių rengimą profesinei veiklai. Kai tobulėja vienas bendruomenės narys, tobulėja ir visa bendruomenė. Būtent todėl Šilutės profesinio mokymo centre skatinamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir judumas.