Šilutės PSPC darbuotojai paneigė mero skleidžiamus mitus

PSPC DARBUOTOJU_1Tie, kurie tikėjo Šilutės savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio žodžiais, kad visi Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) darbuotojai nori įstaigos reorganizacijos ir neprieštarauja, kad PSPC prijungtų prie Šilutės ligoninės, trečiadienį galėjo įsitikinti, kad yra kitaip.

Didesnė dalis Šilutės PSPC darbuotojų atėjo į susitikimą su meru bei savivaldybės Tarybos politikais tam, kad vieningai pareikštų, jog nenori įstaigos reorganizacijos. Jie prašė valdžią paskirti kompetentingą įstaigos vadovą ir leisti įstaigai savarankiškai dirbti.

Meras nepatenkintas

Susitikime su Šilutės PSPC darbuotojais meras V.Laurinaitis aiškino, kad pasiūlymas reorganizuoti šią įstaigą atsirado dėl nuolatinių nesutarimų tarp įstaigos darbuotojų ir vadovybės. Jis pasakojo prieš pusantrų metų sulaukęs ne vieno PSPC darbuotojų vizito – medikai prašė tramdyti, pasak jų, savivaliaujantį PSPC vadovą Liutaurą Indriušką ir netgi reorganizuoti įstaigą, prijungiant ją prie Šilutės ligoninės.

Susirinkimo dalyviai mero kalbą ne kartą pertraukė, prašydami paminėti tokių iniciatyvų dalyvius.

Rajono sveikatos priežiūros įstaigų profsąjungos lyderė, Šilutės PSPC gydytoja Regina Kulpienė – Jaunienė pripažino, kad ne kartą ji pati ragino merą daryti tvarką PSP centre, reikalauti, kad tuometinis įstaigos vadovas L.Indriuška nepažeidinėtų darbuotojų teisių bei laikytųsi įstatymų. Tačiau ji neigė, kad yra prašiusi PSPC reorganizacijos. Tai neigė ir kiti PSPC darbuotojai.

Susirinkę PSPC darbuotojai peikė merą, kad jis, nušalinęs įstaigos direktorių L.Indriušką nuo pareigų, nesugeba paskirti kito normaliai dirbančio vadovo. Jų manymu, meras paskiria sau lojalius vadovus, tikėdamasis, kad jie aklai vykdys jo nurodymus dėl įstaigos reorganizacijos.

V.Laurinaitis į tokius priekaištus atkirto, kad kitaip ir negali būti, nes reorganizuoti Šilutės PSPC nusprendė Šilutės savivaldybės taryba, o jos sprendimui privalo paklusti ir Savivaldybės administracijos darbuotojai, ir Šilutės PSPC administracija. Todėl, pasak mero, jis ir yra nepatenkintas buvusio įstaigos vadovo L.Indriuškos bei jį palaikančių žmonių iniciatyva Šilutės savivaldybės tarybos sprendimą dėl PSPC prijungimo prie ligoninės skųsti teismams.

Šilutės PSPC vyriausioji finansininkė Irena Gabietienė neigė mero nuolat viešai kartojamą mitą, kad Šilutės PSPC dirbtų nuostolingai, jei neturėtų greitosios medicinos pagalbos (GMP) padalinio. Ji konkrečiais skaičiais iliustravo, kad praėjusiais metais įstaiga iš savo bendro biudžeto GMP įrangai atnaujinti skyrė daugiau lėšų, nei padalinys turėjo uždirbto pelno.

Netiki reorganizacijos tikslingumu PSPC V_DUMASIENE

Be mero, su susirinkusiais PSPC darbuotojais kalbėjosi ir kiti politikai. Įstaigos stebėtojų tarybos pirmininkė, politikė Daiva Žebelienė sakė niekada nepritarusi Šilutės PSPC reorganizacijai. Todėl ji, paraginta PSPC darbuotojų atstovės, gydytojos Vidos Zokaitienės, parengė savivaldybės Tarybai kitą sprendimo projektą – kad sprendimas dėl Šilutės PSPC reorganizacijos būtų panaikintas, nelaukiant teismų maratono baigties.

Konservatorius Zigmantas Jaunius sakė jau anksčiau girdėjęs PSPC vadovo L.Indriuškos nusiskundimų, kad jis patiria savivaldybės valdžios spaudimą tapti vienos ar kitos partijos nariu. „Nemanau, kad savivaldybės vadovai turi teisę versti pavaldžių įstaigų vadovus tapti partiniais. Savivalda neturėtų būti suprantama kaip sąvoka „savi valdo””, – sakė Z.Jaunius.

Jis padėkojo Socialinių reikalų komiteto pirmininkei, Šilutės PSPC stebėtojų tarybos pirmininkei D.Žebelienei už tai, kad ji ryžosi savivaldybės Tarybai pateikti sprendimo projektą panaikinti PSPC reorganizacijos sprendimą. Pasak Z.Jauniaus, viskas gali išsispręsti artimiausiame Tarybos posėdyje.

Socialdemokratas Alfonsas Vanagas sakė skaitęs apie sveikatos apsaugos ministro Antano Verygos planus antrinio lygio ligonines perimti iš savivaldybių pavaldumo. Todėl, A.Vanago manymu, Šilutės PSPC reorganizacija prijungiant ją prie Šilutės ligoninės neturėtų būti vykdoma, nes ji neatitinka ministerijos keliamų tikslų. Jis ragino sulaukti Vyriausiojo administracinio teismo, kuris nagrinėja planuojamos Šilutės PSPC reorganizacijos teisėtumą, sprendimo. A.Vanago nuomone, sprendimas bus palankus Šilutės PSPC kolektyvui.

Liberalsąjūdietis Raimundas Ambrozaitis irgi kritikavo V.Laurinaičio sprendimus dėl PSPC vadovo L.Indriuškos atleidimo ir užmojų reorganizuoti PSPC. Jis apgailestavo, kad valdžia neišgirdo opozicijos politikų siūlymų, jog reorganizacija galėjo būti atliekama apjungiant savivaldybei priklausančias PSP įstaigas, veikiančias kaimo vietovėse.

Bene skaužiausias savivaldybės merui V.Laurinaičiui priekaištas teko iš Šilutės PSPC slaugos administratorės Daivos Žalgevičienės, kuri citavo mero V.Laurinaičio rinkimuose deklaruotus pažadus veikti tik įsiklausius į žmonių nuomonę, tartis su įstaigų kolektyvais. Tad mostelėjusi ranka į susirinkusius bendradarbius, D.Žalgevičienė visų jų vardu paragino merą laikytis pažadų ir veikti taip, kaip nori jį meru išrinkę žmonės.

Susirinkimas baigėsi neišgirdus jokių savivaldybės vadovų įsipareigojimų. Taigi viskas paaiškės savivaldybės Tarybos posėdyje arba vėliau – Vyriausiajame administraciniame teisme.